Indonesia

42

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Kristittyjen tilanne on huonontunut viime vuosina, kun konservatiivinen islam on voimistunut Indonesiassa. Mielipidemittaukset osoittavat yhä uudelleen, että erityisesti nuoret ovat konservatiivisia, ja islamilaista pukeutumista koskevat paikalliset säädökset ovat yleistymässä..

Perheet painostavat islamista kristinuskoon kääntyneitä, mutta paikkakunnasta ja tapauksesta riippuen vaihtelevasti. Heitä solvataan ja heidät eristetään perheestä ja yhteisöstä. Vain muutama prosentti kokee fyysistä väkivaltaa ja joutuu muuttamaan muualle Indonesiaan. Kristittyihin kohdistuva paine on voimakkainta Länsi-Jaavalla ja Acehissa, missä ääri-islamistit vaikuttavat merkittävästi yhteiskuntaan ja politiikkaan.

Jos seurakunnan katsotaan tekevän käännytystyötä, se luultavasti törmää ääri-islamistien vastustukseen. Joillakin alueilla seurakunnilla on vaikeuksia myös saada lupaa kirkon rakentamiseen. Vaikka seurakunta onnistuisi täyttämään kaikki lain vaatimukset ja jopa voittamaan asiansa oikeudessa, paikallisviranomaiset voivat silti olla piittaamatta siitä.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Indonesian kristittyjen tilanne ei ole muuttunut paljon, joskin väkivaltaa on raportoitu vähemmän sen jälkeen kun kymmeniä äärimuslimeja pidätettiin. Seurakunnilla on edelleen vaikeuksia ja vastuksia kirkkojen rakentamisessa, vaikka luvat olisivat kunnossa. Moni kristitty elää kovassa paineessa, ja yleisesti ottaen Jeesuksen seuraaminen Indonesiassa voi olla vaikeaa.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Pahin vainon pesäke on Aceh, joka on ainoa šaria-lakia noudattava maakunta. Alueella on vaikea rakentaa uusia kirkkoja, ja islamista kristinuskoon kääntyneet kohtaavat enemmän vastustusta kuin missään muualla maassa.

Lainsäätäjien hiljattain tekemä päätös on lietsonut pelkoa, että šaria-laki voitaisiin ottaa käyttöön myös Länsi-Sumatran maakunnassa. Yleisesti ottaen islamista kristinuskoon kääntyneet kokevat Indonesiassa eniten painostusta ja ovat eniten vaarassa uskonsa takia.

Millaista maassa on elää miehenä?

Kristittyjen pastorien ja aktivistien kaltaiset näkyvät mieshahmot joutuvat usein julkisen uskonnollisen syrjinnän kohteiksi. Heitä voidaan syyttää ja kuulustella, ja he saattavat joutua oikeuteen esimerkiksi “uskonnollisen vihan lietsomisesta”. Maan jumalanpilkkalakeja on käytetty uskonnollisen suvaitsemattomuuden herättämiseen ja toisinajattelijoiden tukahduttamiseen, joskin pastorit joutuvat harvoin oikeuteen.

Indonesiassa on radikaaleja islamistiryhmiä, joilla on sidoksia Isisiin. Tämä on myös uhka kristittyjen miesten fyysiselle turvallisuudelle.

Millaista maassa on elää naisena?

Kristityiksi kääntyneisiin naisiin voi kohdistua henkistä tai fyysistä väkivaltaa ja tappouhkauksia, mikäli perhe saa tietää asiasta. Jos naimisissa oleva nainen kääntyy islamista kristinuskoon, hän saattaa tästä syystä pitää asian salassa. Hän on myös vaarassa joutua eroon lapsistaan, jos hänen uskonsa käy ilmi. Erityisesti maaseudulla naimisissa olevia kristittyjä naisia ja tyttöjä uhkaa avioero, mikä käytännössä tarkoittaa fyysisen ja taloudellisen turvan menetystä.

Kristittyjä naisia rajoittavat myös pakolliset uskonnolliset pukeutumissäännöt. Esimerkiksi Acehin maakunnassa naisten on peitettävä päänsä hijabilla, erityisesti asioidessaan viranomaisten luona. Jos nainen ei peitä päätään, häntä saatetaan solvata ja kuulustella ja hänet voidaan leimata moraalittomaksi.  

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doorsin paikalliset yhteistyökumppanit vahvistavat Indonesian vainottuja kristittyjä toimittamalla näille Raamattuja ja kristillisiä kirjoja, järjestämällä toimeentulohankkeita, opetuslapseuskoulutusta ja vainosta selviytymiseen tähtäävää koulutusta sekä hätäapua.

Rukoile:

Kiitä Jumalaa siitä, että Indonesiassa on alueita, joissa kristityt voivat palvella Jumalaa vapaasti. Pyydä Häntä varjelemaan salaisia kristittyjen yhteisöjä kaikkialla siellä, missä ei ole samanlaista vapautta.
Sulje rukoukseen oman perheen ja yhteisön hylkäämät kristityt, jotka ovat luopuneet islamista seuratakseen Jeesusta.
Pyydä Jumalalta, että Indonesian yhteiskunta alkaisi suvaita laajemmin kristittyjen uskonnonharjoitusta ja avointa uskoa Kristukseen.