Etiopia

38

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Etiopiassa kristityt joutuvat muslimiperheidensä kaltoin kohtelemiksi, mikäli he ovat kääntyneet kristinuskoon. Vainoa ilmenee myös silloin, kun Etiopian ortodoksikirkkoon (EOC) kuuluvat kristityt liittyvät maassa toimiviin protestanttiseurakuntiin.

Joillain alueilla islamistiryhmät ovat tehneet kirkkoiskuja. Myös Tigrayn alueelliseen konfliktiin liittyvä poliittinen väkivalta on vahingoittanut kristittyjä yhteisöjä, joiden jäseniä on tapettu ja kirkkoja tuhottu. Tämän lisäksi maata rasittavat kuivuus ja kulkutaudit, minkä myötä Etiopiassa vallitseva yleinen epävarmuus tekee kristityistä helppoja vainon kohteita.

Myös valtio saattaa painostaa protestanttisiin seurakuntiin kuuluvia kristittyjä niillä alueilla, joilla muslimit tai Etiopian ortodoksit ovat enemmistönä. Paikallisviranomaiset saattavat tällöin vastustaa protestanttisten kirkkojen kasvua ja jättää lupia myöntämättä esimerkiksi kokoontumisia varten.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Yleisesti ottaen Etiopian kristittyjen kokema painostus on voimistunut, vaikka maan sijoitus World Watch List -raportissa on laskenut kahdella sijalla. Perheiden sisäinen vastustus on lisääntynyt samoin kuin kirkkokuntien välinen ja paikallisyhteisöjen sisäinen painostus. Dokumentoidut väkivaltatapaukset ovat vähentyneet, mutta tämä voi johtua käynnissä olevien konfliktien vaikutuksesta raportointiin, jolloin on vaikea tehdä erottelua uskonnollisten ja etnis-poliittisten iskujen välillä.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Vainon vakavuus ja muodot vaihtelevat alueittain. Amharan ja Tigrayn alueen kristityt ovat erityisen haavoittuvassa asemassa Etiopian ortodoksikirkon vainon osalta. Oromian ja Afarin alueella sekä somalialueella vaino johtuu puolestaan islamistiryhmien toiminnasta. Vakavimmat tapaukset tulevat Guragen, Silten ja Alaban alueelta Addis Abebasta etelään.

Millaista maassa on elää miehenä?

Suurin osa seurakuntajohtajista on miehiä, jolloin he ovat alttiimpia valtion vastustukselle ja häirinnälle. Lukuisia kristittyjä miehiä on vangittu uskonnollisen koulutuksen jälkeen, ja useissa tapauksissa seurakuntajohtajien nimityksissä on taustalla valtion vaikutus.

Kristityt miehet kohtaavat Etiopiassa naisia ja tyttöjä enemmän fyysistä väkivaltaa ja karkotuksia. Heidät saatetaan ryöstää tai tappaa. Poikiin ja miehiin kohdistuvat hyökkäykset ovat strategisempia, koska he usein ovat perheen elättäjiä. Käännynnäisten on raportoitu joutuneen paeta kotikaupungeistaan ja asettua muualle hyökkäysten ja häirinnän uhan takia.

Millaista maassa on elää naisena?

Muista uskonnoista ja erityisesti islamista kääntyneet kristityt naiset ovat erittäin alttiita vainolle. Vaino voi ilmetä kotiaresteina, avioeroina, muista kristityistä eristämisenä, fyysisenä väkivaltana, pakkoavioliittoina, lapsista erottamisena, perimisoikeuden pidättämisenä ja jopa sieppauksina ja raiskauksina.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors tukee Etiopian kristittyjä yhteistyössä paikalliskumppanien kanssa seuraavilla osa-alueilla: johtamiskoulutus, vainoihin valmistava koulutus, taloudelliset tukiprojektit, ansaintatapoihin liittyvä koulutus sekä naisten ja nuorten parissa tehtävä työ.

Rukoile:

Rukoile Etiopian hallitukselle viisautta ja voimavaroja, kun se joutuu johtamaan maata sodan, kuivuuden, kulkutautien ja poliittisen epävakauden keskellä.

Pyydä, että uskon kieltämiseen tähtäävää painostusta kohtaavat kristityt saisivat rohkeuden pitäytyä Jeesuksessa ja antaa tulevaisuutensa Hänen käsiinsä. Rukoile, että Jumala nostaisi enemmän naisia ja nuoria vahvistamaan kirkkoa.

Herra Jeesus, tuo Etiopiaan rauhaa ja vakautta. Suo kuivalle maalle sadetta. Suojele pastoreita ja evankelistoja, jotka palvelevat Sinua vihamielisillä alueilla: suo heidän nähdä voimasi läpimurto. Auta niitä, jotka kohtaavat kovaa painostusta kieltää uskonsa, jotta he pysyisivät lujina Sinun rakkaudessasi ja huolenpidossasi. Kiitos, että niin monet tulevat tuntemaan Sinut Etiopiassa. Rukoilemme, että kirkko saisi toimia maassa vahvana todistuksena Sinusta. Jeesuksen nimessä. Aamen.