Etiopia

32

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Etiopialaisten kristittyjen vapaus harjoittaa uskontoaan riippuu siitä, missä he asuvat ja millaisia kristittyjä he ovat. Etiopia on eräs maailman vanhimmista maista, joissa kristinusko on valtauskonto.

Suurin osa kristityistä kuuluu Etiopian ortodoksikirkkoon. Se saattaa itse vainota niitä kristittyjä, jotka siirtyvät sen piiristä evankelikaalisiin kirkkoihin tai muihin protestanttisiin kirkkokuntiin. Etiopian ortodoksikirkkoon kuuluvat perheet ja yhteisöt voivat myös painostaa tai kohdella kaltoin kristittyä, joka on valinnut perinteestä poikkeavan tavan elää uskoaan todeksi.

Koska Etiopian ortodoksikirkolla on paljon kannattajia maan valtionhallinnossa, sen piiristä toisiin kirkkokuntiin siirtyneitä voivat painostaa myös maan viranomaiset. Tätä tapahtuu erityisesti osavaltiotasolla. Taustalla ovat usein alemman asteiset hallintovirkamiehet suurten kaupunkien ulkopuolella.

Avoiminta vainoa esiintyy kuitenkin siellä, missä islam on pääuskonto. Näillä alueilla kristinuskoon kääntyneet voidaan sulkea muun yhteisön ulkopuolelle ja islamistitaistelijat saattavat hyökätä heidän kirkkoihinsa. Perheet ja ympäröivä yhteisö voivat painostaa kristinuskoon kääntyneitä ja käyttää väkivaltaa heitä kohtaan saadakseen heidät kieltämään kristinuskon ja palaamaan islamin uskoon.

Etiopiassa meneillään oleva aseellinen konflikti on osoittanut, miten haavoittuvaisia kristityt todella olevat. Vaikka Oromian ja Amharan pahamaineisilla taisteluilla ei näytä olevan yhteyttä uskontoon, kristittyjä kuitenkin tapetaan niissä.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Kovin paljon ei ole muuttunut Etiopiassa viimeisen vuoden aikana. Kristittyihin kohdistuu edelleen suurta painostusta ja tietyillä alueilla esiintyy myös väkivaltaa. Tigrayn kriisin oli määrä päättyä vuoden 2022 lopulla, mutta syyskuussa 2023 julkaistun YK:n raportin mukaan alueella tapahtuu yhä hirmutekoja. Tämä on hälyttävää, sillä se merkitsee myös, että kristittyjä voidaan edelleen pakottaa taistelemaan verisessä sodassa.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Etiopiassa islamista kristinuskoon kääntyneet ovat kaikkein suurimmassa vaarassa joutua väkivallan ja sorron kohteiksi. Kristittyihin, jotka lähtevät Etiopian ortodoksikirkosta ja liittyvät evankelikaalisiin tai helluntaiseurakuntiin, kohdistuu myös painostusta ja kaltoinkohtelua.

Millaista maassa on elää miehenä?

Etiopiassa kristittyjen miesten kimppuun voidaan hyökätä, ja he voivat joutua pakenemaan kodeistaan. Siellä missä on aseellisia konflikteja, poikia ja miehiä pakotetaan taistelemaan sekä sotilaallisissa että puolisotilaallisissa joukoissa. Kristityiltä miehiltä saatetaan myös ryöstää omaisuus ja heitä saatetaan jopa tappaa yllätysiskuissa. Miehet ovat yleensä vastuussa perheensä elättämisestä ja toimivat seurakuntien johtajina, joten he joutuvat usein väkivallan kohteiksi silloin, kun halutaan tuhota koko kristittyjen yhteisö.

Alueilla, joilla kristinusko on vähemmistöuskonto, kristityt miehet voivat kärsiä vainosta ja syrjinnästä ja joutua pidätetyiksi tai vangituiksi, koska uskovat Kristukseen. Myös kristityksi kääntyneet ovat vaaralle alttiita näissä maan osissa. Monet islamista kristinuskoon kääntyneet miehet ovat paenneet kaupungeistaan tai kylistään ja muuttaneet muualle välttääkseen hyökkäyksiä ja häirintää.

Millaista maassa on elää naisena?

Erityisesti muslimienemmistöisillä maaseutualueilla kristittyjä naisia ja tyttöjä siepataan ja pakotetaan avioliittoon. Vaarassa ovat varsinkin teinitytöt ja islamista kristinuskoon kääntyneet. Jos nuori nainen kääntyy islamista kristityksi, hänet saatetaan sulkea perheen taloon ja sitten pakottaa naimisiin itseään selvästi vanhemman muslimimiehen kanssa. Tällöin pyrkimyksenä on suojella perheen kunniaa. Jos kristityksi kääntynyt nainen on jo naimisissa, hänet voidaan pakottaa avioeroon ja hän voi menettää lastensa huoltajuuden.

Joskus vanhemmat, jotka eivät aktiivisesti harjoita mitään uskontoa tai ovat muslimeja, voidaan houkutella antamaan kristityt tyttärensä aviovaimoiksi rahaa vastaan. Surullista kyllä, Etiopian heikko taloustilanne tekee tästä aivan liian houkuttelevan vaihtoehdon. Kristityksi kääntynyt nainen tai tyttö voi myös joutua seksuaalisen väkivallan tai raiskauksen uhriksi. Tähän liittyvä häpeä voi johtaa eristäytymiseen ja tuhota sekä tytön että hänen perheensä tulevaisuuden.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors toimii paikallisten seurakuntien kautta vahvistaakseen Etiopian kristittyjä. Se järjestää johtajuuskoulutusta, vainosta selviämiseen tähtäävää koulutusta ja toimeentulohankkeita.

Rukoile:

Rukoile erityisesti niiden puolesta, jotka jättävät islamin tai Etiopian ortodoksikirkon elääkseen kristinuskoa todeksi evankelikaalisessa seurakunnassa. Heitä saattavat painostaa sekä perhe että ympäröivä yhteisö.
Pyydä Jumalaa varjelemaan niitä kristityiksi kääntyneitä, joihin kohdistuu uhkauksia ja painostusta siksi, että he seuraavat Jeesusta.
Rukoile, että Jumala suojelee Open Doorsin yhteistyötä Etiopian paikallisseurakuntien kanssa.