Oman

47

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Perheet ja yhteisöt painostavat kristinuskoon kääntyneitä omanilaisia luopumaan uskostaan. Heidät saatetaan karkottaa kotoa ja toisinaan irtisanoa työstään. Perinnöttömäksi jättäminen on yleistä. Jos käännynnäiset ovat naimisissa, he joutuvat huoltajuuskiistoissa todennäköisemmin häviäväksi osapuoleksi.

Kristinuskoon kääntyneitä siirtotyöläisiä tyypillisesti painostetaan samalla tavalla kuin kotimaassaan, koska he elävät usein omissa kansallisissa tai etnisissä yhteisöissään. Tämä voi tarkoittaa joillekin suhteellista vapautta mutta toisille voimakasta vainoa.

Ulkomaalaisten muodostamat kristilliset yhteisöt sallitaan rekisteröinnin jälkeen. Toimintaa kuitenkin valvotaan mahdollisten poliittisten kannanottojen ja paikallisten omanilaisten osallistumisen varalta.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Erityisesti muslimitaustaisten kristittyjen painostaminen jatkui erittäin voimakkaana, ja hallitus valvoo edelleen kristittyjä. Oman putosi WWL-vainoraportissa 11 sijaa, mikä pääosin johtuu vainon lisääntymisestä muissa maissa. Viime vuonna kristittyihin kohdistuneiden väkivaltaisuuksien määrä kuitenkin vähentyi hieman.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Kristittyjä painostetaan tavallisesti ankarammin maaseudulla, missä yhä vallitsee heimokulttuuri. Kaupungeissa käännynnäisten on helpompi pitää uskonsa omana tietonaan.

Perheet ja yhteisöt kontrolloivat yleensä tiukemmin islamista kristinuskoon kääntyneitä jäseniään ja yleensä painostavat heitä luopumaan uskostaan.

Millaista maassa on elää miehenä?

Muslimitaustaisia kristittyjä miehiä syrjitään yleisesti perheissä ja yhteisöissä. He saattavat menettää perheensä taloudellisen tuen, ja työllistymisestä on vaikeaa. Arabian niemimaan verkostoihin perustuva yhteiskunta rajoittaa islamin jättäneiden pääsyä työhön ja opintoihin.

Jos islamin jättävällä on kääntymisen hetkellä perhe ja työpaikka, hän on vaarassa menettää kaiken. Kun mies kääntyy pois islamista, hän menettää lain mukaan automaattisesti lasten huoltajuuden, koska islamin jättävä isä menettää isän oikeuden lapsiinsa. Häntä pidetään epäluotettavana ja kykenemättömänä kantamaan huoltajan velvollisuuksia. Hänen vaimonsa voi ottaa hänestä eron miehen uuden uskon perusteella.

Siirtotyöläisinä työskenteleviä kristittyjä miehiä painostetaan yleisesti työpaikoilla. Työviisumi voidaan evätä, jos heidän katsotaan harjoittavan uskoaan liian julkisesti.

Millaista maassa on elää naisena?

Omanin hallinto on julistanut kaikkien kansalaisten olevan tasa-arvoisia. Arabian niemimaalla lainsäädäntö kuitenkin ylläpitää sukupuolten välistä epätasa-arvoa. Esimerkiksi naisten on lain mukaan toteltava miestään. Tämä on luonut erittäin konservatiivisen yhteiskunnan, jossa miehet hallitsevat naisia.

Naisilla ei näin odoteta olevan omia uskonnollisia mielipiteitä. Tämä estää heitä kääntymästä islamista kristinuskoon. Käännynnäisiä kohdellaan hylkiöinä, jotka tarkoituksella eristetään muista kristityistä. Heitä voidaan pitää kotiarestissa perheen kodissa ilman yhteyttä ulkomaailmaan. Naimattomia kääntyneitä voidaan painostaa pakkoavioliittoon muslimin kanssa ja siten palaamaan islamiin. Kristinuskoon kääntyneet naiset eivät saa laillisesti mennä naimisiin kristityn miehen kanssa, koska he ovat alun perin rekisteröityneet muslimeiksi.

Monet siirtotyöläisinä työskentelevät kristityt naiset ovat käytännössä orjan asemassa ja työnantajansa seksuaalisen hyväksikäytön kohteena.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors tukee Arabian niemimaan kristittyjä järjestämällä rukoushetkiä, jakamalla kristillistä materiaalia sekä kouluttamalla kristittyjä ja pastoreita.

Rukoile:

Rukoile, että Omanin yhteiskunta alkaa hyväksyä kristinuskon ja sen seuraajat.

Rukoile Arabian niemimaalla työskentelevien Open Doors -kumppaneiden puolesta. Rukoile, että he löytäisivät uusia kristittyjä ja antaisivat heille heidän tarvitsemansa tuen.

Kiitä Jumalaa, joka näyttäytyy paikallisille heidän unissaan.

Taivaallinen Isä, anna suojasi ihmisille, jotka heidän perheensä ovat hylänneet, koska he seuraavat sinua. Anna heille turvallinen paikka asua ja yhteisö, johon kuulua. Kosketa lainsäätäjien ja vallanpitäjien sydämiä, että he lakeja säätämällä rakentavat oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa, jossa kristittyjä ei enää syrjitä. Vahvista sinuun uskovien yhteisöä Arabian niemimaalla. Auta heitä löytämään toisensa ja rohkaisemaan toisiaan rukouksen ja yhteyden kautta. Aamen.