Oman

31

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Suurin osa omanilaisista harjoittaa maltillisen konservatiivista islamia, jossa toisia uskontoja suvaitaan jossakin määrin. Perheessä tai suvussa kristityksi kääntyneitä ei kuitenkaan suvaita lainkaan, mikä johtuu osittain omanilaisten vahvasta klaaniajattelusta.

Hallitus kontrolloi maan julkista elämää tiukasti, mikä tarkoittaa muun muassa sitä, että kaikkien uskonnollisten järjestöjen on rekisteröidyttävä virallisesti. Muualta muuttaneet kristityt voivat harjoittaa uskoaan varsin vapaasti, kunhan eivät kerro uskostaan muslimeille.

Perhe ja yhteiskunta painostavat islamista kristinuskoon kääntyneitä kieltämään uuden uskonsa. Tämä voi tarkoittaa fyysistä, psyykkistä ja emotionaalista väkivaltaa, työn menettämistä, perheestä karkottamista, perinnöttömäksi tekemistä ja lasten huoltajuuden menetystä. Suurin osa omanilaisista kristityiksi kääntyneiksi pitääkin siksi uuden uskonsa salassa.

Vaikka muualta tulleet saavatkin harjoittaa uskontoaan vapaammin, kaikki ei ole niin hyvin kuin miltä aluksi vaikuttaa. Muslimista kristityiksi kääntyneitä saattavat painostaa heidän kansalliset tai etniset ryhmänsä, joiden keskuudessa he usein asuvat. Lisäksi jumalanpalveluksia valvotaan tarkasti.

Kaikki poliittiset kannanotot kirjataan ylös, samoin se, jos joku Omanin kansalainen osallistuu jumalanpalvelukseen. Evankeliointi muslimien keskuudessa on kielletty. Valtaa pitävät voivat myös tutkia tarkkaan sekä yksittäisten kristittyjen että seurakuntien toimintaa internetissä.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Omanin hallitus valvoo edelleen maan kristittyjen yhteisöä tarkasti ja pitää sitä tiukasti otteessaan. Tämä koskee erityisesti islamista kristinuskoon kääntyneitä omanilaisia ja heidän kanssaan tekemisissä olleita, muualta tulleita kristittyjä. Tästä aiheutui useita raportoituja välikohtauksia World Watch List -raportin tutkimusjaksolla.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Omanin yhteiskunta on edelleen hyvin heimokeskeinen. Kristittyjä painostetaan erityisesti maaseudulla, missä perhe, suku ja yhteisö kontrolloivat yksilöä enemmän kuin kaupungissa. Kaupungeissa, kuten pääkaupunki Muscatissa, kristityiksi kääntyneillä on enemmän mahdollisuuksia elää herättämättä huomiota.

Millaista maassa on elää miehenä?

Omanissa muslimimiesten on hyvin vaikea kääntyä kristinuskoon, sillä kristityksi kääntyneet suljetaan yleensä muun yhteiskunnan ulkopuolelle. He menettävät perheensä taloudellisen tuen sekä kontaktit, joita he tarvitsevat saadakseen työtä. He menettävät siis pahimmassa tapauksessa perheensä, työnsä ja paikkansa paikallisyhteisössä.

Miespuolisten siirtotyöläisten kokema painostus tapahtuu todennäköisimmin työpaikalla. He saattavat myös menettää työviisuminsa, jos osallistuvat evankelioimiseen.

Millaista maassa on elää naisena?

Oman on hyvin konservatiivinen yhteiskunta, jossa isät, aviomiehet ja miespuoliset holhoojat kontrolloivat naisten ja tyttöjen elämää merkittävässä määrin. Koska naisilla ei juurikaan ole omaa ääntä Omanin yhteiskunnassa, heillä ei odoteta olevan omia uskoa koskevia näkemyksiäkään.

Naisen on siis äärimmäisen vaikeaa kääntyä islamista kristinuskoon, mutta jos nainen päättää kääntyä, hän on vaarassa joutua vainon kohteeksi. Kristityksi kääntynyt saatetaan eristää muista kristityistä, häneltä saatetaan ottaa pois kaikki välineet, joilla hän voisi kommunikoida ulkomaailman kanssa, ja häntä saatetaan pitää kotiarestissa.

Ellei kristinuskoon kääntynyt ole naimisissa, hänet voidaan yrittää pakottaa palaamaan islaminuskoon painostamalla häntä menemään naimisiin muslimin kanssa. Kristityksi kääntynyt ei voi mennä naimisiin kristityn kanssa, sillä muslimiksi rekisteröity nainen ei lain mukaan voi mennä naimisiin ei-muslimin kanssa.

Omanissa kotiapulaisina työskentelevät naiset voivat joutua seksuaalisen häirinnän kohteiksi tai heitä voidaan pitää orjan asemassa. Vaikka tämä ei ensisijaisesti liitykään henkilön uskoon, kristityt siirtotyöläiset ovat alttiita tällaiselle kohtelulle.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors auttaa kristittyjä Arabian niemimaalla järjestämällä rukoustukea, jakamalla Raamattuun liittyvää materiaalia ja kouluttamalla sekä tavallisia kristittyjä että pastoreita.

Rukoile:

Rukoile, että islamista kristinuskoon kääntyneet vahvistuvat ja kykenevät sietämään painostusta, jota he saattavat kokea perheen ja yhteiskunnan taholta.
Kiitä Jumalaa siitä suhteellisesta uskonnonvapaudesta, jota ulkomailta tulleet kristityt saavat nauttia, ja rukoile, että tämä vapaus pian ulottuu myös omanilaisiin.
Rukoile, että vainoa kokevat, kristityksi kääntyneet siirtotyöläiset löytävät kristittyjen yhteisön.