Etiopia

39

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Kristinusko on Etiopian pääuskonto, mutta todellinen tilanne on paljon monimutkaisempi. Etiopian hallituksen uskotaan puuttuneen kaikkien suurimpien kirkkokuntien johtajien valintoihin. Tietyillä alueilla asuvat tai tietystä taustasta tulevat kristityt voivat menettää kaiken uskonsa vuoksi.

Muslimista kristityksi kääntyvät ihmiset ovat vaarassa joutua yhteisöissään kaltoin kohdelluiksi, erityisesti maan itä- ja kaakkoisosissa. Naisia uhkaa raiskaus, pakkoavioliitto tai avioituneiden osalta avioero ja erottaminen lapsistaan. Joillakin alueilla islamistien ryhmät ovat käyttäneet hyväkseen poliittisen väkivallan yleistä kasvua ja hyökänneet kirkkoihin. Kristityiksi kääntyneitä voidaan uhata kuolemalla, ja heidän on usein pakko paeta kodeistaan.

Myös niitä kristittyjä vainotaan, jotka siirtyvät Etiopian perinteisen ortodoksikirkon yhteydestä protestanttiseen tai ei-perinteiseen kirkkokuntaan. Jos kristityn havaitaan käyvän eri kirkkokunnan tilaisuuksissa, perhe saattaa alkaa karttaa häntä.

Osissa Etiopiaa vallitsee heimoyhteiskunta. Näiden alueiden kristittyjen odotetaan osallistuvan heimojen välisiin taisteluihin. Taisteluista kieltäytyvät kristityt voivat itse joutua yhteisöjensä väkivaltaisten iskujen kohteiksi.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Kristittyihin kohdistuva painostus on kovaa erityisesti yhteisöissä kristittyjen osallistuessa seurakunnan toimintaan. Viime vuonna yli 20 kirkkoa joutui hyökkäyksen, tuhon tai ryöstelyn kohteeksi. Poliittinen väkivalta on Etiopiassa alkanut riehua valtoimenaan ja on nyt muuttunut täysimittaiseksi sisällissodaksi. Koko maasta on näin tullut vaaran näyttämö. Marraskuussa 2022 solmittiin kuitenkin rauhansopimus, ja Etiopian kristityt rukoilevat sen lopettavan maan kriisin. Sodan keskellä vaino on monimutkaista. Kaikissa tapauksissa ei ole selvää, onko vainon syynä henkilön usko, etninen tausta vai jokin muu asia.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Eri puolilla maata muslimista kristityiksi kääntyvät tai Etiopian ortodoksikirkosta protestanttikirkkoihin siirtyvät ovat kaikkein suurimmassa vaarassa joutua syrjityiksi ja vainotuiksi.

Millaista maassa on elää miehenä?

Kristittyjä miehiä vainotaan yleensä enemmän kuin naisia. Miehiin kohdistettu vaino heikentää myös heidän seurakuntiaan ja perheitään. Miesten kimppuun voidaan hyökätä väkivaltaisesti, heiltä saatetaan ryöstää heidän omaisuutensa, tai heidät voidaan jopa tappaa. Usein päämääränä on karkottaa heidät tietystä yhteisöstä. Monet ovatkin paenneet toisiin kaupunkeihin.

Alueilla, joilla kristinusko on vähemmistöuskonto, viranomaiset eivät kunnioita miesten uskonnonvapautta ja vangitsevat heitä heidän uskonsa vuoksi.

Millaista maassa on elää naisena?

Etiopian maaseudulla tapahtuu yhä kidnappauksia ja pakkoavioliittoja. Erityisesti kristityt naiset ovat näiden toimenpiteiden kohteina, jotta kristinuskon leviäminen estettäisiin. Vaarassa ovat varsinkin teinitytöt ja islamista kristinuskoon kääntyneet. Jos nuori nainen kääntyy kristinuskoon, riskinä on, että perhe eristää hänet ulkopuolisilta vaikutteilta. Hänet voidaan naittaa mahdollisimman pian muslimimiehelle perheen kunnian suojelemiseksi.

Raiskauksen uhka on kristinuskoon kääntyville naisille todellinen. Ei ole kyse vain raiskauksen psykologisesta vaikutuksesta, sillä raiskaus tuhoaa naisen tulevaisuuden. Se tuottaa häpeää hänen perheelleen ja estää häntä pääsemästä naimisiin myöhemmin.
Jos naimisissa oleva nainen kääntyy kristityksi, hänen miehensä todennäköisesti ottaa hänestä eron ja estää häntä olemasta tekemisissä lastensa kanssa. Elleivät viranomaiset käsittele perintöoikeuksia, islamista kristinuskoon kääntyneet naiset saattavat menettää perintöoikeutensa ja päätyä köyhyyteen.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors toimii paikallisen kirkon kautta vahvistaakseen Etiopian kristittyjä. Erityisesti järjestetään johtajuuskoulutusta, vainosta selviämiseen tähtäävää koulutusta sekä toimeentulohankkeita.

Rukoile:

Rukoile oikeutta kristityille, joilta on evätty perusoikeudet.

Pyydä Jumalan läsnäolon kokemusta vasta kääntyneille, jotka kohtaavat voimakasta vastustusta ja vainoa.

Rukoile Open Doorsin työn puolesta, kun se opetuslapseuttaa uskovia ja vahvistaa kirkkoa.

Herra Jeesus, me rukoilemme oikeutta sinut Etiopiassa oppimaan tunteneille. Puutu heidän tilanteeseensa ja suojele heidän oikeuksiaan. Muuta heidän perheittensä ja naapuriensa sydämet. Rukoilemme, että vihamielisyyden kohteiksi joutuvat uskovat saavat tuntea sinun olevan heitä lähellä ja voivat säilyttää ilonsa. Rukoilemme, että varustat evankeliumia rohkeasti vaarallisiin paikkoihin vieviä. Odotamme, että eri kirkkokunnat oppivat ymmärtämään ja rakastamaan toisiaan kaikkialla Etiopiassa. Aamen.