Brunei

46

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Bruneissa vainon tärkein syy on islamilainen painostus. Šaria-laki koskee maassa kaikkia uskonnosta riippumatta, ja lain soveltaminen on yleistymässä. Hallinnon pyrkimyksenä on tehdä maasta täysin islamilainen. Tämän vuoksi maan pienen kristittyjen vähemmistön on yhä haastavampaa ilmaista uskoaan ja kertoa siitä. Islamin jättäminen on laitonta. Kristityksi kääntyneitä painostetaan usein voimakkaasti luopumaan uskostaan Jeesukseen.

Protestanttiset kristilliset yhteisöt voidaan rekisteröidä ainoastaan tavallisiksi järjestöiksi. Niiden on toimitettava hallitukselle vuosittain talousraportti ja toimintakertomus. Viranomaiset ja ympäröivä yhteisö valvovat kaikkea kristillistä toimintaa. Seurakuntien johtajia varoitetaan toimimasta liian julkisesti. Islamiin kääntyneille hallitus puolestaan myöntää tukia uskon leviämisen edistämiseksi. Tämä on johtanut siihen, että jotkut kristityt on pakotettu kääntymään muslimeiksi.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Kristittyjen tilanne ei ole juuri muuttunut viime vuosina. Havaittavissa on kuitenkin hitaasti kasvavaa painostusta seurakuntia ja niiden toimintaa kohtaan. Erityisesti nuoret kristityt lähtevät usein maasta, mikä vähentää kristittyjen määrää. Tämä johtuu monista syistä, kuten vainosta ja taloudellisista syistä.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Äärimmäisintä vainoa kohtaavat Brunein muslimitaustaiset kristityt.

Millaista maassa on elää miehenä?

Muslimisuvut katkaisevat tavallisesti kaiken yhteydenpidon kristityksi kääntyneisiin sukulaisiinsa ja nämä karkotetaan kotoa. Uskonnollisten viranomaisten vaino voi myös johtaa pahoinpitelyihin, nöyryyttämiseen ja tavallista kovempaan kohteluun. Opiskelijoita voidaan syrjiä ja herjata oppilaitoksissa.

Millaista maassa on elää naisena?

Kristityt naiset joutuvat todennäköisesti syrjinnän kohteeksi, elleivät he käytä paikallisen islamin tulkinnan mukaista vaatetusta kouluissa, yliopistoissa ja työpaikoilla. He ovat myös suuressa vaarassa omassa perheessään. Heidät voidaan eristää, painostaa pakkoavioliittoon, erottaa lapsistaan tai pakottaa osallistumaan islamilaiseen "uudelleenkoulutusohjelmaan".

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors kokoaa rukoustukea Brunein vainotuille kristityille.

Rukoile:

Rukoile, että nuorilla kristityillä olisi voimaa pitää kiinni uskostaan ikätoverien painostaessa heitä.

Rukoile, että seurakuntien johtajilla olisi viisautta hallituksen rajoitusten ja valvonnan alaisina johtaa yhteisöjään.

Rukoile, että viranomaiset muuttavat mielensä ja antavat suuremman vapauden niille, jotka päättävät olla noudattamatta islamia.