Brunei

46

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Kääntyminen islamista on laitonta. Šaria-lain käyttöönotto vaikuttaa koko yhteiskuntaan, kristityt mukaan lukien.

Ei-perinteisten kristillisten yhteisöjen on rekisteröidyttävä yrityksiksi, yhdistyksiksi tai perhekeskuksiksi. Niitä kohdellaan samoin kuin maallistuneita organisaatioita eli ne joutuvat antamaan hallitukselle vuosittain talousraporttinsa ja toimintakertomuksensa.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Pistemäärä WWL 2022:ssa säilyi muuttumattomana. Se ilmentää kristittyjen vakiintunutta, mutta vaikeaa tilannetta. Šaria-lain käyttöönotto on lisännyt kristityn väestön tuntemaa turvattomuutta ja pelkoa ja painostusta julkisessa ja yksityiselämässä.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Kaikkia seurakuntia, myös rekisteröityjä, tarkkaillaan ja toimintaa rajoitetaan hallituksen taholta. Kääntymistä kristinuskoon pidetään laittomana ja muslimitaustaisia kristittyjä painostetaan jatkuvasti palaamaan alkuperäiseen uskoonsa.

Millaista maassa on elää miehenä?

Islamin lakeja sovelletaan Bruneissa yhä tiukemmin ja naiset pakotetaan käyttämään hiukset ja kaulan peittävää hijab-huivia. Uskonnolliset viranomaiset rankaisevat niitä, jotka kieltäytyvät. Vaikka kristityiksi tiedetyt perheet ovat tavallisesti vapaita hijabin käytöstä (paitsi hallituksen viroissa), tilanne on paljon vaikeampi islamista kääntyneille naisille.

Kun naisten tai tyttöjen kääntyminen tulee muiden tietoon, perheet tavallisesti hylkäävät heidät tai heidät voidaan pakottaa osallistumaan islamilaiseen uudelleenkoulutusohjelmaan tai avioitumaan muslimimiehen kanssa. Kristityiksi kääntyneiltä äideiltä otetaan todennäköisesti lapset pois, jotta varmistetaan näiden kasvattaminen muslimeiksi.

Millaista maassa on elää naisena?

Jos miehet tai pojat kääntyvät kristityiksi, heidän sukunsa katkaisee tavallisesti välit ja heidät pakotetaan jättämään perheen koti. Uskonnollisten viranomaisten vaino voi myös johtaa pahoinpitelyihin, nöyryyttämiseen ja muita kovempaan kohteluun. Opiskelijoita voidaan myös syrjiä ja herjata oppilaitoksissa.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors pyytää kansainvälistä kristittyjen joukkoa lisäämään rukoustukea kristityille ja paikallisseurakunnille.

Rukoile:

Että pastorit saisivat voimaa ja heitä voitaisiin jatkuvasti varustaa palvelemaan ja johtamaan seurakuntiaan. Että nuoret kristityt vastustaisivat kiusausta kääntyä muslimeiksi voidakseen mennä naimisiin. Pyydä Jumalaa rohkaisemaan nuoria kristittyjä jäämään maahan kirkon säilymiseksi pitkällä tähtäimellä. Kiitä Jumalaa siitä, että hän on mahtavampi kuin šaria-laki eivätkä ankarat lait heikennä hänen voimaansa.