Kamerun

44

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Kamerunissa on alueita, joiden väestö on pääasiassa muslimeja ja joilla ääri-islamismi on kasvamassa. Terroristijärjestö Boko Haram on tehnyt viime vuosina useita hyökkäyksiä Pohjois-Kameruniin siepaten ja tappaen kristittyjä.

Jumalanpalveluksia on häiritty ja estetty alueilla, joilla terroristijärjestö toimii aktiivisesti. Kirkkojen normaalia toimintaa on vaikeuttanut se, että ihmiset ovat joutuneet lähtemään kotiseuduiltaan. Muuallakin Kamerunissa maan hallituksen turvatoimet ovat tuntuvasti rajoittaneet seurakuntien toimintaa.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Ääriryhmien aiheuttaman väkivallan leviäminen vaikuttaa seurakuntien mahdollisuuksiin toimia. Kristityt kohtaavat uhkailua ja hyökkäyksiä, jos he arvostelevat maassa tapahtuvia julmuuksia, joihin syyllistyvät sekä hallinto että separatistiset ryhmät. Perinteiset kirkkokunnat myös vainoavat muita kristittyjä yhteisöjä alueilla, joissa ei-perinteisten yhteisöjen kasvava määrä koetaan uhkaksi. Nopeasti paheneva korruptio on myös heikentänyt turvallisuustilanteen ja lakien noudattamisen käytännössä olemattomiin monin paikoin ympäri maata.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Muslimeja pyritään Kamerunissa aktiivisesti estämään kääntymästä kristityiksi. Kääntyneitä uhkaillaan, mikäli heidän hallustaan löydetään Raamattu tai kristillistä kirjallisuutta. Jos he kertovat uskostaan edes perheensä jäsenille, he joutuvat vaaraan. Elämä kristittynä on erityisen vaikeaa maan pohjoisosissa.

Millaista maassa on elää miehenä?

Kristityt miehet joutuvat herkästi vainotuksi Pohjois-Kamerunissa, jossa islamistinen terroristijärjestö Boko Haram sieppaa ja kiduttaa heitä sekä käyttää heitä pakkotyöhön. Toiset pakotetaan liittymään aseellisiin ryhmiin, mikä jättää kristityt perheet ilman elättäjää – ja helpommin hyökkäyksen kohteeksi.

Monet kristityt miehet ovat paenneet maasta. Kristityt miehet voivat myös joutua syrjityiksi työelämässä ja heidän omia yrityksiään saatetaan boikotoida. Tällaisella vainolla on sekä taloudellisia että henkisiä vaikutuksia.

Millaista maassa on elää naisena?

Kamerunin pohjoisosassa naiset ja tytöt joutuvat edelleen islamistisen terroristijärjestön Boko Haramin sieppaamiksi. He kokevat seksuaalista väkivaltaa ja heidät pakotetaan joko avioliittoon järjestön jäsenen kanssa tai pakkotyöhön. Jotkut tytöt on jopa pakotettu itsemurhaiskuihin kristittyjen asuinyhteisöihin. Siellä missä koulut ovat vielä toiminnassa, vanhemmat saattavat pitää tytöt kotona pelätessään heidän turvallisuutensa puolesta.

Naiset ja tytöt ovat riippuvaisia miespuolisista sukulaisista ja päätöstä jättää islam tai animismi pidetään usein uhmaamisena. Heidät voidaan pitää vangittuina koteihinsa tai pakottaa avioliittoon ei-kristityn kanssa. Jos kristinuskoon kääntyneet naiset ovat naimisissa, heitä uhkaa avioero ja lasten huoltajuuden menettäminen

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Miten Open Doors auttaa Kamerunissa?Open Doors toimii paikallisten kumppaneiden kautta. Se auttaa Kamerunin vainottuja kristittyjä hätäavulla, traumatuella, toimeentuloprojekteilla ja uusille kristityille annettavalla käytännöllisellä ja hengellisellä tuella.

Rukoile:

Rukoile, että Kamerunin hallitus ryhtyisi käytännön toimiin heikossa asemassa olevien yhteisöjen suojelemiseksi.

Pyydä, että seurakuntien johtajat pohjoisimmissa osissa maata saisivat viisautta ja voimaa, kun he auttavat vainottuja, traumatisoituja ja pakoon joutuneita ihmisiä.

Pyydä viisautta Open Doorsin paikallisille kumppaneille, kun he määrittelevät ja toteuttavat tapoja palvella vainottuja kristittyjä.

Taivaallinen Isä, ojenna rakastavat kätesi Pohjois-Kamerunin kristityille, jotka ovat vaarassa, suremassa tai traumatisoituneita. Osoita heille hellää hoitoasi ja varjele heitä enemmältä väkivallalta. Anna heidän tuntea Sinun rauhasi, joka ylittää kaiken ymmärryksen. Anna seurakuntien johtajille ja Open Doorsin kumppaneille viisautta, kun he auttavat niitä, jotka kärsivät niin paljon rakkaudesta Sinuun. Jeesuksen nimessä. Aamen.