Algeria

22

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Algerian lait käsittelevät ei-muslimien jumalanpalveluksia. Jumalanpilkkalait tekevät kristittyjen keskinäisen uskonharjoittamisen vaikeaksi, koska he pelkäävät, että heidän keskustelunsa käsitetään jumalanpilkaksi. Laki kieltää ”muslimin uskon järkyttämisen” tai sellaisten keinojen käyttämisen, joilla ”tavoitellaan muslimin kääntymistä toiseen uskontoon”.

Laajat perhekunnat ja naapurit yrittävät pakottaa käännynnäiset noudattamaan islamilaisia sääntöjä ja seuraamaan islamin riittejä. Paine ja vaara ovat erityisen korkeita maaseudulla ja maan uskonnollisesti konservatiivisilla alueilla. Alueet olivat islamilaisten kapinallisten tukikohtia, kun he taistelivat 1990-luvulla hallitusta vastaan.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Vaikka Algeriassa ei vuonna 2020 suljettu yhtäkään kirkkoa, vuonna 2021 pakkosuljettiin kolme. Algerian kirkon pyynnöistä huolimatta yhtäkään kirkkoa ei ole avattu käyttöön. Algerian pistemäärä nousi yhdellä pisteellä, mikä johtuu lisääntyvistä valtiollisista rajoituksista ja kirkkoon kohdistuvan painostuksen kasvusta. Painostus pysyi hyvin korkealla tasolla kaikilla elämän eri osa-alueilla. Väkivallan määrä pysyi lähes samalla tasolla kuin vuonna 2021. WWL 2022 -raportin raportointijaksolla suljettiin kolme kirkkoa, ja aiemmin kirkkoja on suljettu jo kolmetoista. Maassa on myös raportoitu kristittyjen vangitsemisia jumalanpilkan ja käännyttämisen nojalla.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Kristittyjä on hyvin pieni osa Algerian kansasta, mutta heidän uskonnonvapauttaan rajoitetaan koko ajan enemmän. Vuonna 2006 säädetyllä lailla kielletään kaikenlainen uskonnonharjoittaminen, joka voisi “horjuttaa muslimin uskoa” tai “houkutella muslimia toiseen uskontoon”.

Useimmat Algerian kristityt ovat kääntyneet islamista kuten useimmissa Pohjois-Afrikan maissa. Niinpä heidän perheensä ja yhteiskunta usein vainoavat heitä ahdistelemalla, hakkaamalla, uhkailemalla, vangitsemalla ja painostamalla. Erityisen painostavaa kohtelu on arabialueilla, maaseudulla ja uskonnollisesti konservatiivisilla alueilla.

Millaista maassa on elää miehenä?

Algerian kristittyjä miehiä vainotaan usein taloudellisesti. He voivat menettää työnsä tai heidät voidaan savustaa ulos ahdistelemalla. Tällainen vaikuttaa perheiden toimeentuloon ja aiheuttaa pelkoa ja avuttomuuden tunnetta. Miehet myös todennäköisemmin pidätetään, mikä vaikuttaa heidän kykyynsä elättää perhe. Näiden uhkien takia monet miehet lähtevät maasta.

Vainot, fyysinen väkivalta, sanalliset loukkaukset ja uhkaukset lähtevät usein yhteisöstä. Islamista kääntyneet miehet karkoitetaan kotoaan todennäköisemmin kuin naiset. Yhteisö hylkää miehet helpommin ja heitä kohdellaan ylipäätään väkivaltaisemmin, jos kristillinen usko paljastuu.

Millaista maassa on elää naisena?

Monet kristityt naiset salaavat tietoisesti uskonsa. Jos nuoren naisen perhe kuulee kääntymisestä, hänet saatetaan pakkonaittaa muslimille, jotta hän palautuisi muslimiksi. Usein muslimiperheissä kristityksi kääntyneitä naisia hakataan, ahdistellaan, uhkaillaan ja lukitaan sisälle kotiinsa.

Väkivalta on erityisen yleistä Etelä-Algeriassa, missä kunniamurhia tapahtuu siitä huolimatta, että vuonna 2016 säädetyn lain mukaan naisten väkivaltainen kohtelu on kiellettyä. Kristityt naiset saattavat myös menettää työnsä tai kohdata töissä häirintää ja tappouhkauksia.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors tukee Algerian kirkkoja yhteistyössä paikallisten kumppanien ja kirkkojen kanssa seuraavissa toiminnoissa: Koulutus, kirjallisuuden jakaminen, asianajotoiminta, traumatilanteissa avustaminen ja tukeminen sekä naisten tukiryhmien järjestämisessä.

Rukoile:

Rukoile, että islamista kääntyneet kristityt säästyisivät ahdistelulta, väkivallalta ja torjunnaltaRukoile, että suljetut kirkot avattaisiin ja uskonnonvapauden kieltävät lait mitätöitäisiinPyydä Open Doorsin yhteistyökumppaneille Pohjois-Afrikassa Jumalan rakkautta ja viisautta.

Isä Jumala, kiitämme, että vaikka kirkot ovat kiinni, mikään ei voi estää lapsiasi tuntemasta ja rakastamasta sinua. Puhu selkeästi ja hellästi veljillemme ja sisarillemme, joilla on vaikeuksia päästä kokoontumaan yhdessä ja joita vainoavat heidän perheensä ja yhteisönsä. Auta kristittyjä löytämään tapoja palvella sinua yhdessä ja jakaa evankeliumia. Anna viranomaisten keskuuteen läpimurto, että kristillistä uskoa vastustavat säädökset kumottaisiin. Aamen.