Algeria

19

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Useimmat Algerian kristityt ovat kääntyneet islamista. Heidän perheensä, yhteisönsä ja yhteiskunta vainoavat heitä usein syrjimällä, ahdistelemalla ja painostamalla heitä noudattamaan muslimien tapoja. Viime aikoina viranomaiset ovat yhä enemmän pyrkineet rajoittamaan kristittyjen uskonnonvapautta ja painostaneet heitä luopumaan uskostaan. Monet näistä viranomaisista saavat vaikutteita ääri-islamistien opettajilta.

Maassa on muiden uskontojen kuin islamin harjoittamista rajoittavia lakeja, joita käytetään myös kristinuskon tukahduttamiseen. Laissa kielletään kaikenlainen uskonnon harjoittaminen, joka voisi “horjuttaa muslimin uskoa” tai “houkutella muslimia toiseen uskontoon”. Lait ovat riittävän ympäripyöreitä, joten niiden varjolla voidaan ahdistella kristittyjä. Useita kirkkoja on suljettu aiemmin suljetun 16 kirkon lisäksi. Myös useiden seurakuntien toiminta on keskeytetty.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Vaino on pahentunut merkittävästi viimeisen vuoden aikana. Ainakin kymmenen kristittyä tuomittiin sakkoihin “uskonnon harjoittamisesta ilman ylemmän tahon lupaa”, “muslimin uskon järkyttämisestä” ja “nuorten mielten myrkyttämisestä”. Osa näistä syytteistä on sanamuodoiltaan epämääräisiä, ja usein niitä käytetään väärin oikeudessa. Lisäksi maan hallinto yritti aktiivisesti sabotoida kirkkoa monin tavoin, mm. sulkemalla kirkkoja ja keskeyttämällä niiden toiminnan.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Maaseudulla ja uskonnollisesti vanhoillisilla alueilla vaino ilmenee erityisesti vihamielisyytenä perheissä ja yhteiskunnassa. 1990-luvulla nämä alueet toimivat islamistikapinallisten tukikohtina heidän taistellessaan maan hallintoa vastaan. Suurin osa Algerian kristityistä on kääntynyt islamista. Käännynnäisiä myös vainotaan todennäköisimmin.

Millaista maassa on elää miehenä?

Kristityt miehet ovat alttiita ahdistelulle työpaikoilla ja yhteisöissä. Työpaikan menettäminen vaikuttaa merkittävästi perheisiin. Miehiä voidaan myös pidättää uskonsa vuoksi. Islamista kääntyneet miehet voivat joutua sukujensa hylkäämiksi, ja heitä voidaan hakata, herjata, uhkailla ja sulkea yhteiskunnan ulkopuolelle. Heitä voidaan jopa viedä väkisin moskeijaan ja painostaa kääntymään takaisin muslimiksi. Sekä mies- että naiskäännynnäisten on pakko pitää uskonsa salassa.

Millaista maassa on elää naisena?

Algeriassa kristittyjä naisia syrjitään sekä perheissä että yhteiskunnassa, mikä liittyy naisten jo valmiiksi alhaiseen asemaan. Työpaikoilla, kouluissa ja yliopistoissa kristityt naiset joutuvat kohtaamaan ahdistelua – etenkin jos eivät käytä huntua –, seksuaalista häirintää ja tappouhkauksia. Muslimiperheissä kristityiksi kääntyneitä naisia usein hakataan, ahdistellaan, uhkaillaan ja lukitaan sisälle kotiinsa. Heitä voidaan myös pakottaa avioliittoon tai eroamaan, jos he ovat jo naimisissa.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors tukee Pohjois-Afrikan kirkkoja yhteistyössä paikallisten kumppanien ja kirkkojen kanssa. Se tarjoaa johtajuuskoulutusta ja toimeentulohankkeita, toimittaa Raamattuja sekä antaa tietoa, sielunhoitoa ja tukea opetuslapseuteen.

Rukoile:

Rukoile, että Pyhä Henki auttaa algerialaisia kristittyjä pysymään lujina uskossaan.

Rukoile, että jokainen kristitty saisi mahdollisuuden kokea yhteyttä ja opetuslapseutta kokoontuessaan muiden kristittyjen kanssa.

Rukoile, että suljetut kirkot avattaisiin ja uskonnonvapauden kieltävät lait mitätöitäisiin.

Taivaallinen Isä, vahvista vastustusta kohtaavia algerialaisia veljiämme ja siskojamme. Auta heitä sinnikkäästi turvautumaan sinuun. Anna heidän sanojensa ja todistustensa johdattaa myös muita sinun luoksesi. Hoida kaikki vainon aiheuttamat haavat ja pidä huolta paljon menettäneistä. Pehmennä paikallisten ja valtion viranomaisten sydämet niin, että he voisivat nähdä kristittyjen arvon ja hyvät aikeet. Anna tämän johtaa kristittyjen vapauteen ja suljettujen kirkkojen avaamiseen. Tee jatkossakin mahtavia tekoja Algerian seurakuntien ihmisissä ja heidän kauttaan. Aamen.