Algeria

15

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Algeriassa kristittyihin kohdistuvaa vainoa edistää yhteiskunta. Ääri-islamistiset opettajat vaikuttavat valtion viranomaisiin. Lisäksi kristittyjen oma perhe, yhteisöt ja hallinto vainoavat heitä.

Useimmat kristityt ovat entisiä muslimeja. He kohtaavat jatkuvaa häirintää ja syrjintää. Perheet ja yhteisöt yrittävät pakottaa heitä noudattamaan islamin tapoja ja käytäntöjä. Hallinto ja ympäröivä yhteisö painostavat kristittyjä kieltämään Jeesuksen ja palaamaan islamiin.

Valtion protestantteihin kohdistamat vainot ovat nousseet pahimmiksi vuosikymmeniin. Aiemmin suljetut kirkot pidetään edelleen suljettuina. Monet kirkot on määrätty suljettaviksi. Hallinto on uhannut nostaa syytteitä kirkkojen johtajia kohtaan, jos heidän seurakuntansa jatkaa kokoontumista.

Algeriassa on muiden uskontojen kuin islamin harjoittamista rajoittavia lakeja. Niissä kielletään kaikki toiminta, joka voisi “horjuttaa muslimin uskoa” tai “houkutella muslimin toiseen uskontoon”. Ympäripyöreiden lakien avulla kristittyjä voidaan painostaa piilottamaan uskonsa ja kaikki valtauskonnosta poikkeava voidaan tukahduttaa.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Valtion painostus protestantteja kohtaan on voimistunut. Tätä tasoa ei ole nähty vuosiin. Aiempina vuosina kirkkoja on suljettu eikä niiden ole annettu avautua uudestaan. Vuoden 2024 World Watch List -vainoraportin raportointikaudella hallinnon tapa vainota on kuitenkin muuttunut. Kirkkojen sulkemisen sijaan viranomaiset ovat uhkailleet kirkkojen johtajia syytteillä, mikäli heidän seurakuntansa eivät lopettaisi kokoontumisia. Tällä hetkellä enää neljä Algerian protestanttikirkon 47 seurakunnasta jatkaa toimintaansa. Myös muut kirkot ovat lopettaneet toimintansa, sillä niissä pelättiin hallinnon ratsioita. Lisäksi lukuisat kristityt ovat saaneet ehdollisia vankeustuomioita. Algerialaiset kristityt kohtaavat kovaa painetta kaikilla elämän osa-alueilla. Kuten muuallakin Pohjois-Afrikassa, Jeesuksen seuraaminen Algeriassa on yhä erittäin vaikeaa.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Suurin osa kristityistä elää Algerian pohjoisosissa. Siellä kristittyjen yhteisö on pystynyt kasvamaan, vaikka hallinnon ja yhteiskunnan paine on ollut merkittävää. Maan muissa osissa, etenkin etelässä, kristittyjen tilanne on todella vaikea ja kirkkoja on vähän.

Islamistimilitanteilla ei ole huomattavaa kannatusta kansan parissa. Radikaalin islamin opettajilla on kuitenkin yhä suurempi vaikutus Algerian hallitukseen ja yhteiskuntaan.

Millaista maassa on elää miehenä?

Kristittyjä miehiä saatetaan ahdistella julkisissa paikoissa, kuten työpaikalla tai yleisissä tiloissa.
Työn menettämisellä voi olla tuhoisat vaikutukset perheen talouteen. Miehet ovat myös vaarassa joutua uskonsa vuoksi vankilaan, joskin se on harvinaista.

On todennäköistä, että islamista kääntynyt joutuu salaamaan uskonsa. Kristityksi kääntyneet kokevat painostusta yksityiselämässään ja perheessään. Perhe ja laajempi yhteisö saattaa hylätä heidät tai hyljeksiä, pahoinpidellä, solvata ja uhkailla heitä. Heidät saatetaan viedä väkisin paikalliseen moskeijaan, jossa heitä painostetaan palaamaan islamiin.

Millaista maassa on elää naisena?

Kristittyjen naisten asema Algeriassa on matala. He saattavat uskonsa takia joutua äärimmäisen painostuksen ja avoimen vihamielisen kohtelun uhreiksi sekä perheessä että laajemmin yhteiskunnassa.

Kristittyihin naisiin kohdistetaan häirintää julkisilla paikoilla, kuten työpaikoilla, kouluissa ja yliopistoissa – varsinkin jos he eivät käytä huntua. Heihin kohdistuu seksuaalista väkivaltaa ja he saavat tappouhkauksia. Perheet saattavat pahoinpidellä, häiritä, uhkailla ja laittaa kotiarestiin islamin hylänneen perheenjäsenensä. Nainen saatetaan myös pakottaa avioliittoon tai eroamaan miehestään, mikäli hän on jo naimisissa.

Maan asiantuntija kommentoi: "Kristityt naiset ovat muita enemmän huolissaan vaaroista, joita muiden kristittyjen tapaaminen tuo mukanaan, koska he ovat perheensä valvonnan alaisia. Tämä tekee heistä käytännössä ikuisesti holhouksen alaisia."

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors tukee Pohjois-Afrikan kirkkoja yhteistyössä paikallisten kumppanien ja kirkkojen kanssa. Se tarjoaa johtajuus- ja opetuslapseuskoulutusta, oikeudellista tukea, toimeentulohankkeita, traumaterapiaa ja sielunhoitoa sekä toimittaa Raamattuja.

Rukoile:

Pyydä Jumalan läsnäoloa algerialaisten seurakuntien johtajille ja kristityille, joiden kirkot ovat suljettuina.
Rukoile, että Jumala voisi puuttua tilanteeseen ja auttaa kristittyjä löytämään tavan tavata toisiaan.
Rukoile niiden puolesta, joita syytetään tai epäillään muslimin uskon horjuttamista koskevan kiellon rikkomisesta. Auta Jumala, että näitä lakeja ei käytettäisi kristittyjen maalittamiseen ja epäoikeudenmukaiset lait voitaisiin poistaa.
Rukoile, että jokainen kristitty Algeriassa voisi vapaasti harjoittaa uskoaan muiden kristittyjen kanssa ja että Jumala voisi varjella heitä perheen ja yhteisön kaltoinkohtelulta ja sortamiselta.