Libyassa kristittyjen on salattava uskonsa voidakseen elää turvassa. Asiaa hankaloittaa keskushallinnon puuttuminen. Lakia ei valvota kaikkialla, mikä edelleen altistaa kristittyjä vainolle. Rukoillaan maahan hallitusta, joka pyrkii suojelemaan kansalaisiaan.

Room. 8:36–37 On kirjoitettu: – Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken aikaa, meitä kohdellaan teuraslampaina. Mutta kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa riemuvoiton hän, joka on meitä rakastanut.