Uhkailun kohteeksi joutuneiden pastorien lapset saavat suojaa, hoivaa ja opetusta Open Doorsin lastenkeskuksessa. Siellä on parhaillaan 70 lasta. Rukoilemme, että siellä koettu rakkaus ja tuki auttavat heitä kasvamaan vahvoiksi, rohkeiksi Kristuksen seuraajiksi.

Mark. 9:37 Joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Ja joka ottaa minut luokseen, ei ota minua, vaan sen joka on minut lähettänyt.