Nara sanoo: ”Jälkikäteen sydämeni täyttyi rauhalla.” Jumala, kiitämme Naran juuri heränneestä uskosta Jeesukseen. Rukoilemme, että hän saa tukea nyt alkaneella matkallaan opetuslapseuteen.

Jes. 54:10 Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi.