Indonesiassa vietetään heinäkuussa kansallista lasten päivää. Tuomme, Herra, eteesi lapset, joita kiusataan uskonsa vuoksi. Tue ja vahvista heidän uskoaan. Anna heidän löytää kaveripiiri, jossa he voivat tukea toisiaan. Anna heille rohkeutta todistaa siitä, mitä Jumala on tehnyt heidän elämässään.

1. Joh 3:1 Katsokaa, kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut: me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen, ja hänen lapsiaan me myös olemme. Tästä syystä maailma ei meitä tunne, eihän se tunne häntäkään.