Uutiset
15.01.2021

Hintalappu uskolle? Kiinan kristityille usko maksaa

Kiinassa buddhalaisten etnisten ryhmien kristityt kohtaavat vainoa omien heimojensa keskuudessa. Heimojen yhteisistä rituaaleista ja jumalista luopuneita syytetään kylää kohdanneista onnettomuuksista.

Kiinassa on useita etnisiä vähemmistöryhmiä, jotka pitävät buddhalaisuutta olennaisena osana identiteettiään ja perinteitään. Suurin osa näistä ryhmistä asuu maan länsi- ja lounaisosien syrjäisissä maalaiskylissä, osa vuoristossa, jonne on usean päivän kävelymatka. Jokaisessa kylässä on oma temppeli, jossa heimo rukoilee eri jumaliaan ja pitää seremonioita, joihin kaikkien on osallistuttava. Heimot pitävät kristityiksi kääntyneitä pettureina ja pelkäävät, että pahoja asioita alkaa tapahtua, jos joku jää pois seremonioista. Kristittyjä syytetään huonosta säästä, eläinten kuolemista ja kyläläisten sairauksista. Eräs uskova toteaa: ”Kirouksilla ei ole minuun vaikutusta, sillä minun ei tarvitse pelätä mitään, vaikken laittaisikaan Buddhan kuvaa kotini seinälle.” Tämä ei kuitenkaan muuta naapureiden taikauskoa.

Sisar Hua* kuuluu buddhalaiseen etniseen ryhmään, mutta hän tuli uskoon parannuttuaan täysin sairaudestaan kristittyjen rukoiltua hänen puolestaan. Huan kotikylän päällikkö ei hyväksy hänen kääntymistään, vaan uhkaa estää häntä saamasta hallituksen tukea, johon hänellä on oikeus. Tuen määrä olisi muutaman seuraavan vuoden aikana yli 60 000 euroa, ja siitä olisi Huan perheelle paljon hyötyä. Päällikön ehtona Huan tuen saamiselle on Jeesuksesta luopuminen. Tuki turvaisi Huan neljä- ja kuusivuotiaiden lasten tulevaisuuden ja helpottaisi perheen elämää, mutta Hua sanoo seuraavansa Jeesusta koko lopun elämäänsä, ”koska hän on ainoa oikea Jumala”.

Open Doorsin työntekijä Xiao Yun* kertoo vierailustaan eräässä buddhalaisyhteisössä asuvan kristityn hedelmäkauppiaan luona: ”Kun naapurit näkivät meidän menevän kauppaan, he juoksivat peräämme huutaen perheelle ja kiroten meitä. He olivat vihaisia ja halusivat meidän lähtevän. He myös yrittivät estää kaikkia ostamasta hedelmiä tältä perheeltä. He olivat raivoissaan.” Toisessa yhteisössä kristityn perheen koti tuhottiin ja heidät ajettiin pois kylästä. He saivat apua pastorilta, joka antoi heille turvapaikan lähes vuodeksi. Koska he eivät voineet työskennellä maatilallaan, he olivat täysin pastorin avun varassa. Vaikeasta tilanteesta huolimatta perheen isä totesi: ”Koska tunnen todellisen Jumalan, en voi luopua uskostani.” Neuvoteltuaan paikallisten viranomaisten kanssa perhe pääsi kuitenkin palaamaan kyläänsä.

Kristityiksi kääntyneitä pidetään pettureina.

Johtajia opastamassa

Open Doorsin työ Kiinan buddhalaisissa yhteisöissä keskittyy paikallisten uskovien johtajuuskoulutukseen. Xiao Yun perustelee sitä näin: ”Koska heillä on sama kulttuuri ja he asuvat usein samalla alueella, heidän on paljon helpompaa kertoa evankeliumia buddhalaisten etnisten ryhmien jäsenille ja toimia heidän pastoreinaan.” Veli Xiu Jie*, yksi johtajista, on hyötynyt Open Doorsilta saamastaan tuesta suuresti. Aiemmin hän johti kahta ryhmää, joihin kuului uskovia buddhalaisista yhteisöistä kahdella eri alueella. Työskenneltyään heidän kanssaan kaksi vuotta hän oli väsynyt ja lannistunut, koska suurin osa oli luopunut uskostaan. Xiu Jien tueksi lähetettiin kouluttaja, joka kulki hänen vierellään ja auttoi visioimaan työtovereittensa kasvusta uusiksi johtajiksi. Näin hänen ei tarvitsisi jatkuvasti matkustaa kahden paikan välillä. Nyt Xiu Jie on auttanut jo muutamia kasvamaan johtajiksi, ja yksi heistä johti jo kesäleirin yksin. Xiu Jie on ylpeä ja onnellinen: ”En ole enää seurakuntani ainoa työntekijä. Koulutin johtajan, joka voi myös johtaa seurakuntaa.”

Uskoville Open Doorsin työntekijöiden läsnäolo on ollut tärkeää. ”Kiitos kun tulitte elämäämme, auttamaan meitä, rohkaisemaan meitä ja kulkemaan kanssamme juuri oikeaan aikaan. Rukoilette puolestamme ja tuette meitä juuri niin kuin Jumala lähetti teidät tekemään. Kiitos todella paljon.”

Open Doors valmistelee myös ääniraamattuja lukutaidottomille kristityille heidän omilla murteillaan. Ääniraamattu on juuri valmistumassa yhdelle murteelle, ja toisen odotetaan valmistuvan vuoden 2021 aikana. Xiao Yun kertoo: ”He voivat ladata sovelluksen ja kuunnella Raamattua paikallisella murteellaan älypuhelintensa välityksellä. He voivat kuulla Jumalan Sanaa joka paikassa, milloin vain. Rukoilkaa, että ääniraamatut valmistuisivat ripeästi.”

”Koska tunnen todellisen Jumalan, en voi luopua uskostani.”

Usko vei vankilaan

Buddhalaisten yhteisöjen kristityt joutuvat myös hallituksen vainon kohteeksi, koska se pyrkii nujertamaan kaikenlaisen uskontojen harjoittamisen. ”Tunnen pastorin, jolla oli tapana kulkea kylästä kylään ja kertoa evankeliumia. Hallituksen virkamiehet yrittivät estää häntä, mutta hän jatkoi. Lopulta hänet pidätettiin ja hän joutui vankilaan, jossa hän on ollut jo vuosia”, Xiao Yun kertoo.

Yhteisöjensä ja hallinon vainoamat buddhalaisten yhteisöjen kristityt ovat yksi Kiinan vainotuimmista uskovien ryhmistä. Vaino on syy siihen, että heitä on vain vähän, Open Doorsin arvion mukaan noin tuhat. Silti moni näistä uskovista on valinnut Jeesuksen rahan, kodin ja jopa vapautensa sijasta.

Teidän tukenne ja rukouksenne antavat Kiinan buddhalaisyhteisöjen kristityille voimaa pysyä lujina uskossa monien vaikeuksien keskellä. Teidän avullanne Veli Xiu Jien kaltaisten uskovien unelma vahvistuvasta seurakunnasta voi toteutua.

Rukoilkaa edelleen

  • niiden uskovien puolesta, jotka ovat kohdanneet vainoa ja hyökkäyksiä yhteisöissään ja perheissään, ja pyytäkää Jumalaa suojelemaan heitä ja täyttämään heidän tarpeensa
  • vankilaan joutuneen pastorin ja hänen perheensä puolesta
  • ääniraamattuprojektin puolesta, jotta moni saisi kuulla Jumalan Sanaa omalla kielellään ja murteellaan
  • Open Doorsin työn puolesta uskonnollisten johtajien parissa
  • seurakunnan kasvun puolesta näissä buddhalaisyhteisöissä.

Kiinan kristityt kokevat vainoa monelta suunnalta. Open Doorsin kautta voit oppia lisää Kiinan kristittyjen tilanteesta.

”Kiitos kun tulitte elämäämme.”