718 770 vainottua kristittyä sai Open Doorsilta vuonna 2019 hätäapua, ruokatukea, koulutusta ja lääkinnällistä hoitoa. Tarve kasvaa edelleen, joten pyydetään, että Jumala moninkertaistaisi ohjelmat ja ohjaisi OD:n työntekijöitä käyttämään resurssejaan mahdollisimman tehokkaasti.

Joh 14:13 Mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni, sen minä teen, jotta Isän kirkkaus tulisi julki Pojassa.

Kuvalähde: Open Doorsin apu rukousvastaus Burkina Fason kristityille