Kun yhteisö on hyväksynyt koulun, sen oppilasmäärä on noussut 30:stä yli sataan. Koulu tarvitsee lisää tiloja voidakseen ottaa uusia oppilaita. Herra, siunaa koulua niin, että se saa tarvitsemansa maan ja rahoituksen.

Fil. 4:19 Minun Jumalani on Kristuksen Jeesuksen tähden antava teille taivaallisen kunniansa rikkaudesta kaiken, mitä tarvitsette.