Bruneissa on vain muutama kirkko, ja yhdessä ne ovat vahvempia kuin yksin. Herra, rukoilemme, että turvaat kirkkojen väliset suhteet. Rukoilemme ykseyttä eri kirkkokuntiin kuuluvien kristittyjen välille.

1. Kor. 1:10 Veljet, Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen kehotan teitä kaikkia pitämään keskenänne yhtä, välttämään hajaannusta ja elämään yksimielisinä.