Suljemme rukoukseen eri uskontokuntien johtajat ja papit. Avaa Herra heidän silmänsä ymmärtämään yhtenäisyyden tärkeys, jotta Jumalan valtakunta saisi kasvaa heidän maassaan. Varjele eripuralta ja riidoilta.

Room. 12:16 Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa vähäosaisten rinnalle. Älkää olko omasta mielestänne viisaita.