Bruneissa urheilu kokoaa yhteen kristittyjä nuoria, jotka tällä tavoin tutustuvat toisiinsa ja luovat keskinäisiä yhteyksiä. Kiitos Herra tästä toiminnasta, joka on tuonut heille yhtenäisyyttä, toveruutta ja Jeesuksen rakkautta.

2. Kor. 3:17 Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siellä on vapaus.