Yhä useampi Brunein kristityistä nuorista etsii syvempää henkilökohtaista suhdetta Herraan. Moni kaipaa ohjausta ja johtajuutta. Jumala, kuule rukouksemme ja herätä mentoreita ja johtajia kasvattamaan tätä sukupolvea.

Matt. 6:33 Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin.