Sähköinen media on uusille uskoville elintärkeä yhdyskanava alueen muihin kristittyihin. Sinne tarvitaan alueen kulttuuriin muokattuja aineistoja, jotka houkuttelevat paikallisia verkkosivuille. Rukoillaan, että Jumala antaa sisällöntuottajille tarvittavat mediataidot, henkistä näkemystä ja rohkeutta työskennellä.

2. Moos. 36:1 Besalel, Oholiab ja kaikki käsityöläiset, joille Herra on antanut viisautta ja ymmärrystä valmistaa kaikkea, mitä pyhäkössä tarvitaan jumalanpalvelusta varten, tehkööt kaiken niin kuin Herra on käskenyt.

Kuvalähde: Raamattujen jakaminen