Sosiaalinen media auttaa levittämään Jumalan sanaa, mutta siellä leviää myös väärää tietoa. Rukoilemme, että Persianlahden alueen etsijät ja kristityt osaavat erottaa totuuden valheista.

Ef. 1:17 Minä rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja näkemisen hengen, niin että oppisitte tuntemaan hänet.