Paikallisten tietolähteiden mukaan monet muslimit eri puolilla Arabian niemimaata etsivät Vapahtajaa. Kiitos Herra tästä Hengen liikkeestä. Salli suomujen pudota Kristusta etsivien silmiltä, jotta he voisivat nähdä totuuden Hänestä.

Ef. 1:17 Minä rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja näkemisen hengen, niin että oppisitte tuntemaan hänet.