Rukoilemme Talebanin puolesta, sen jokaisen yksittäisen jäsenen puolesta rivisotilaista johtajiin asti. Herra, anna heille ymmärtämisen ihme. Rukoilemme heille unia, ilmestyksiä ja muita kohtaamisia, joissa Jumala paljastaa heille Jeesuksen, joka on Tie, Totuus ja Valo.

Ef. 1:17 Minä rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja näkemisen hengen, niin että oppisitte tuntemaan hänet.