Epätoivoiset afgaanit – myös kristityt – ovat kaikin keinoin yrittäneet lähteä maasta. Eräs alueen työntekijöistä sanoo: “Kristityt ovat kaikkien kansalaisten tavoin peloissaan. Jotkut ehkä haluavat jäädä maahan mutta pysyä piilossa ja palvella salaa Jeesusta. Toiset taas haluaisivat paeta mutta eivät voi.” Suojele, Herra, kristittyjä, jotka yrittävät paeta. Huolehdi ruoasta, kuljetuksesta ja kaiken muunkin onnistumisesta näillä vaarallisilla matkoilla.

Ef. 6:10,13 Lopuksi: vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä. – – Ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin että kykenette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviytymään taistelusta pystyssä pysyen.