Libya on käytännössä maa, jossa mitkään lait eivät ole voimassa. Siellä kristittynä eläminen merkitsee salaista elämää.
Islamista luopuvat Jeesuksen seuraajat joutuvat äärimmäisen painostuksen kohteiksi. Perheet yrittävät saada heidät kieltämään uskonsa. Heidät suljetaan yhteisönsä ulkopuolelle, ja he saattavat jäädä kodittomiksi, työttömiksi ja yksin. Jeesuksesta kertominen muille voi johtaa pidätykseen ja väkivaltaiseen rangaistukseen.
Uskovat ovat vaarassa myös siksi, ettei Libyassa ole keskushallintoa, eikä lakeja näin ollen panna täytäntöön yhdenmukaisesti. Uskovat ovat aina vaarassa joutua sieppauksen tai teloituksen kohteiksi.