Turkin ja Turkmenistanin välille on tullut matkustusrajoituksia. Turkissa asuvat Turkmenistanin kansalaiset pitävät tätä yrityksenä rajoittaa Turkmenistanin ihmisoikeusaktivistien läsnäoloa maassa. Rukoilemme, että Turkin ja Turkmenistanin väliset jännitteet väistyvät.

Room. 15:7 Hyväksykää siis toinen toisenne, niin kuin Kristuskin on hyväksynyt omikseen teidät, Jumalan kunniaksi.