Sumitra* on pohjoisintialainen kristitty. Yksi hänen suurimpia haasteitaan on sosiaalinen eristäminen. Uskonsa vuoksi hän ei saanut töitä yhteisössään, ja perheen oli pinnisteltävä pysyäkseen hengissä. ”Pystyimme hädin tuskin syömään kahdesti päivässä”, hän kertoo.

Open Doorsin kumppanit kuitenkin auttoivat perustamaan kylään pienen ranskanperunatehtaan. Se tuo toimeentulon Sumitralle ja muille kristityille perheille, jotka eivät uskonsa vuoksi ole saaneet töitä.

Sumitra kertoo: ”Pystyn nyt täyttämään perheeni tarpeet. Taloudellinen tilanteeni on paljon parempi. Tulen toimeen omillani enkä ole enää työtön. Haluan kiittää kaikkia Open Doorsin kumppaneita siitä, että he auttoivat meitä niin monin eri tavoin. On hämmästyttävää, kuinka he pysyivät rinnallamme vaikeina aikoina. Kiitos, että toitte elämääni onnellisuutta.”

Lue Psalmi 146:7a

”Herra hankkii oikeutta sorretuille, nälkäisille hän antaa leipää.”

Rukoile:

– Rukoile Sumitran ja hänen yhteisönsä muiden uskovien puolesta, jotta Jumala antaisi kylän tehtaan edelleen siunata heitä ja täyttäisi heidän tarpeensa.

– Rukoile myös, että Jumala käyttäisi heitä todistajina naapureille, jotka kieltäytyivät antamasta heille töitä, ja että he loistaisivat hänen valoaan koko yhteisössä.