Unohdettuja, yksinäisiä ja masentuneita. Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan nuoret kristityt vetosivat tulevaisuutensa puolesta. Miten Open Doors on vastannut?

Open Doors sai keväällä 2021 ryhmäkeskustelujen pohjalta MENA-alueen (Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka) nuorilta vetoomuksen, joka koski nuorten akuutteja haasteita ja toimia niiden ratkaisemiseksi. Vetoomus on sittemmin ohjannut nuoriin kohdistuvia työmuotoja ja sen pohjalta on luotu erityinen nuorten välinen foorumi.

Kansainvälisen foorumin kokoontumisiin on osallistunut vuoden mittaan noin 40 nuorta kristittyä yhteensä 19 maasta. Osallistujia on ollut MENA-alueelta Libanonista, Syyriasta, Irakista, Jordaniasta, Palestiinalaisalueilta ja Egyptistä. Lisäksi yhteyteen on kutsuttu nuoria myös Euroopasta sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikasta. Ainoana tavoitteenamme on ollut vahvistaa nuorten toivoa Lähi-idässä.

Vaikea kasvuympäristö

Uutisissa Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta raportoidaan harvoin mitään rohkaisevaa. Arabikevään mullistukset, Syyrian sisällissota, eri ryhmien väliset levottomuudet, Isis-taistelijoiden esiinmarssi, talouskriisit sekä viimeisimpänä Turkin ja Syyrian maanjäristykset ovat vain osa pitkää yhteiskunnallisten haasteiden listaa.

OD:n lasten vainoraportin mukaan nuoriin kohdistuva vaino on yleensä kovaa, eristävää ja identiteettiä muovaavaa. Tämä on totta myös Lähi-idässä. Vaikea kasvuympäristö tekee kristittyjen uskon, identiteetin ja arvon varhaisesta rakentumisesta erittäin vaikeaa. Kaikki MENA-alueen kristityt kertoivat koko koulutuspolun ajan kestävästä koulukiusaamisesta, eristämisestä, islamin vaikutuksista arabian opetukseen ja epätasa-arvoisesta arvostelusta esimerkiksi kokeiden yhteydessä. Parhaimmillaan tilanne heijastaa uskontojen epätasa-arvoa ja negatiivisen uskonnonvapauden rajoittamista. Ääriesimerkeissä kyse on lasten uskonnonvapauden riistämisestä ja vieraan uskon pakottamisesta.

Kouluajan traumatisoimat nuoret eivät ole valmiita aikuisuuden haasteisiin. Kiusaaminen ja syrjintä jatkuu työnhaussa ja työpaikoilla. Perheväkivalta on yleistä, ja monin paikoin Isis-taistelijoiden valtakausi on synnyttänyt koston kierteitä. Moni on menettänyt kirkkoiskuissa läheisiään.

Mitä on toivo?

MENA-alueen nuorille toivo on ennen kaikkea Jeesuksessa. Valtavien haasteiden edessä he kaipaavat kirkkoa, joka toimii turvapaikkana vihamielisen ympäristön keskellä. Kirkkojen tulee myös olla valmiita varustamaan nuoria, antamaan heille vastuuta ja tilaa toimia sekä rohkaista heitä astumaan omalle paikalleen.

On vaikea liioitella nuorten tarvitseman psykososiaalisen tuen määrää. Sitä on onneksi tarjolla esimerkiksi OD:n Toivon keskuksissa Syyriassa ja Irakissa. Yksinäisyyden ja epätoivon voittamisessa on kyse traumatuen ohella myös yhteydestä muihin kristittyihin. OD:n foorumit ovat tarjonneet mahdollisuuden tavata laajasti muita kristittyjä ja solmia kestäviä ystävyyssuhteita. Kokoontumisissa on myös käsitelty esimerkiksi johtajuutta, oikeudenmukaisuutta, vaikuttamista yhteiskunnan eri tasoilla sekä nuoria tavoittavaa someviestintää.

Rukouksemme on, että Jumala siunaisi menneiden ja tulevien kokoontumisten siemenet, jotta yhä useampi Lähi-idän kristitty nuori voisi jäädä kotiseudulleen rakentamaan tulevaisuutta ja toivoa.

– Katariina Mäkilä, OD:n viestintäkoordinaattori