Uutiset
20.07.2020

”Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni” – miten rukouksenne ja tukenne auttavat Intian kristittyjä taistelussa vääriä ilmiantoja vastaan?

Intiassa väärät ilmiannot, valheelliset syytökset ja väkivalta uskonnollisia vähemmistöjä, myös kristittyjä, kohtaan ovat arkipäivää. Vainoja lietsovat hindulaisuutta puolustavat lait.

Uskonnonvapaus ei toteudu

Vikas* on kirkonjohtaja Intiasta. Hän oli pitämässä pienehköä rukoustilaisuutta kirkossaan paranemista toivovien puolesta. Yhtäkkiä kolme poliisia keskeytti tilaisuuden sanoen: ”Te käännytätte ihmisiä kristinuskoon. Te puhutte jumaliamme ja jumalattariamme vastaan.”

Länsimaalaisesta tilanne kuulostaa käsittämättömältä. Miksi poliisi alkaisi sekaantua toisten uskonnolliseen kääntymiseen? Mutta Intiassa näitä kertomuksia kuulee yhä enemmän. Vaikka Intiassa on perustuslain mukaan uskonnonvapaus, kahdeksassa maan 29 osavaltiosta on lakeja, jotka rajoittavat kääntymistä muuhun kuin hindulaisuuteen. On myös valmisteltu vastaavan lain ottamista käyttöön koko liittovaltiossa. Kertomukset kristittyjen vainoista vahvistavat, että lait ovat lisänneet vihamielisyyttä uskonnollisia vähemmistöjä kohtaan ja johtaneet vääriin ilmiantoihin ja pidätyksiin.

Vikas joutui pidätetyksi, jolloin seurakuntalaiset ottivat yhteyttä Open Doorsiin paikallisiin edustajiin, ja nämä onnistuivat vapauttamaan hänet takuita vastaan. Vikas sanoo: ”Jos ette olisi olleet paikalla apunani, minua vastaan olisi todennäköisesti nostettu syyte. Minulla ei olisi ollut siellä ketään puolustamassa.”

Sen sijaan, että poliisi olisi pidättänyt väkivaltaan syyllistyneet, heidän uhrinsa pidätettiin.

Pidätetyiksi joutuneita uhreja

Toinen omakohtaisesti väärän ilmiannon kokenut on Sohan*, evankelista, jolle ilosanoman eteenpäin vieminen ja uskostaan todistaminen on sydämen asia. Mutta ei hän pakota ihmisiä kääntymään.

Eräänä päivänä Sohan ja hänen pastorinsa joutuivat kylällään äärihindujen piirittämiksi. Sohan kertoo: ”Yli 35 ihmistä ympäröi meidät. He huutelivat solvauksia ja pakottivat maahan makaamaan. Kyläläiset alkoivat lyödä ja potkia meitä, käskien rukoilemaan hindujen jumalia. Me kieltäydyimme.” Pahoinpitelyä kesti lähes tunnin, kunnes kyläläiset itse soittivat poliisin paikalle ja todistivat valheellisesti, että Sohan ja pastori olivat käännyttämässä ihmisiä kristityiksi Raamatun avulla. Sen sijaan, että poliisi olisi pidättänyt väkivaltaan syyllistyneet, heidän uhrinsa pidätettiin.

”Olette vahvistaneet vainottuja ja osoittaneet heille, että seisotte heidän rinnallaan.”

Seisokaa valheellisesti ilmiannettujen rinnalla

Rukoustenne ja tukenne ansiosta paikallinen Open Doors kykeni auttamaan Sohanin ja hänen pastorinsa vapaaksi takuita vastaan ja puolustamaan heitä heistä esitettyä valheellista syytöstä vastaan. Sohan sanoo: ”Annan kiitokseni järjestöllenne avustanne. Olette vahvistaneet vainottuja ja osoittaneet heille, että seisotte heidän rinnallaan.”

Poliisi rekisteröi joka kuukausi tämänkaltaisia tapauksia. Intian kristityt tarvitsevat siksi jatkuvasti rukouksiamme ja tukeamme. Open Doors antaa myös oikeudellista apua ja koulutusta auttaakseen heitä ymmärtämään oikeutensa ja sen, kuinka puolustautua oikeudessa vääriä syytöksiä vastaan.

Open Doors haastaa myös kansainvälistä yhteisöä ryhtymään toimiin kaikkien intialaisten, erityisesti uskonnollisten vähemmistöjen, perusoikeuksien kunnioittamiseksi. On pyrittävä seuraaviin tavoitteisiin:

–  Intian hallitusta on varoitettava hyväksymästä käännyttämisen kieltävää lainsäädäntöä.
– on lisättävä yhteydenpitoa kansanedustajiin ja viranhaltijoihin niissä osavaltioissa, joissa tämä laki on jo voimassa ja kannustettava paikallishallituksia kumoamaan näitä lakeja. Vaihtoehtoisesti lakien epäselviä kohtia on tarkennettava, lisättävä lakeihin pelotemekanismi väärien ilmiantojen estämiseksi ja niistä rankaisemiseksi sekä varmistettava, että lakeja sovelletaan yhdenmukaisesti kaikkiin uskontoihin nähden.
– Intian hallitusta on vaadittava takaamaan perustuslaillisten oikeuksien rauhanomainen toteutuminen, mukaan lukien kokoontumisvapaus ja uskonnonvapaus. Käännyttämisen kieltävät lait uhkaavat näiden vapauksien toteutumista.
– on vedottava Intian hallitukseen, jotta se pyrkisi edistämään maan rikasta etnistä ja uskonnollista monimuotoisuutta,johon kristityt ja muslimiyhteisöt kuuluvat. Hallituksen pitää ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin viranhaltijoita ja muita vastaan, jotka lietsovat vihaa tai väkivaltaa uskonnollisia vähemmistöjä kohtaan.

Pyydämme teitä rukoilemaan:

  • väärin perustein vangituille vapautumista ja Jumalan läheisyyttä vankeudessa
  • lohdutusta ja rohkaisua niille, joiden oikeuskäsittely on meneillään – väärin perustein nostettujen syytteiden käsittely voi viedä vuosia, syytettyjä painostetaan jne.
  • suojelua vääriä syytöksiä vastaan, varsinkin seurakuntien johtajille ja evankelistoille
  • viisautta Open Doorsin työntekijöille heidän avustustyössään.
  • että kansainvälinen yhteisö suhtautuisi Intian uskonnollisten vähemmistöjen tilanteeseen vakavasti ja pyrkisi yhdessä Intian hallituksen kanssa edistämään heidän oikeuksiensa toteutumista.

Osallistuttuaan vainoihin varautumista käsittelevään seminaariin Vikas totesi: ”Valmennuksen kuluessa aloin ymmärtää, että rinnallani seisoo lukuisia ihmisiä. Kiitän teitä, että olette rukoilleet puolestani. Uskallan nyt rohkaista ihmisiä, koska tiedän, että he eivät ole yksin. Rukoukset kannattelevat myös heitä.” (’Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni’ – Matteus 25:36b.)

*) Nimi muutettu.

Intian kristityt tarvitsevat jatkuvasti rukouksiamme ja tukeamme.