Uutiset
09.09.2023

Miltä Kiinan kristittyjen tulevaisuus näyttää?

Yuhua* ja Yangyang* ovat Kiina-asiantuntijoita ja Open Doorsin paikalliskumppaneita. He kertovat Kiinan kristittyjen tulevaisuudennäkymistä ja siitä, kuinka Open Doors vahvistaa Kiinan vainottua kirkkoa.

Lue lisää: tausta-artikkeli Kiinan kristittyjen nykytilanteesta

Miten näette Kiinan tulevaisuuden ja OD:n roolin siinä?

Yuhua: On vaikea ennustaa Kiinan kommunistisen puolueen seuraavaa siirtoa. Toivon kuitenkin, että yhä useammat vainotut kristityt pysyvät vahvoina uskossaan ja kohtaavat haasteet rohkeasti. Toivottavasti jonain päivänä Kiinan pienillä ja suurilla etnisillä ryhmillä ja heimoilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet ja ne voivat kokoontua palvelemaan Jumalaa.

Toivon myös, että jonain päivänä hallitus lakkaa pitämästä kristinuskoa uhkana ja ymmärtää meidän arvomme ja sen, ettemme ole sen vihollisia. Odotan innolla näkeväni, miten Jumala aikoo tehdä työtään maassamme.

Palvelutyössämme Kiinan vainotussa kirkossa on tapahtumassa valtava muutos, jonka myötä on alkamassa aivan uusi aika.

Näkyni on, että Kiinan veljet ja sisaret ovat kokonaisvaltaisesti valmistautuneita vainoon koulutuksemme johdosta.

Yangyang*

Rukoukseni on, että Jumala jatkossakin johdattaa oikeat ihmiset työhömme. Tässä uudessa vaiheessa meillä on mahdollisuus päivittää strategiamme, jotta tavoittaisimme enemmän ihmisiä eri puolilta Kiinaa. Kaikki on Jumalan käsissä.

Yangyang: Nyt on todellakin alkamassa aika, joka tuo mukanaan lisää rajoitteita ja haasteita. Vaikka haasteita ei voi ennustaa etukäteen, näkyni on, että Kiinan veljet ja sisaret ovat kokonaisvaltaisesti valmistautuneita vainoon koulutuksemme johdosta.

Haluan myös nähdä pastoreidemme ja johtajiemme hyödyntävän resurssejamme, kun he tukevat kristittyjä uskossa kasvamisessa. Monet pastorit ja seurakunnanjohtajat eivät ehkä tiedä, miten vastata vainoon, ja sen vuoksi työmme on todella tärkeää.

mies nojaa parvekkeen tms kaiteeseen ja taustalla näkyy rakennuksia ja puita
OD:n Kiina-asiantuntijan mukaan Kiinan vainotussa kirkossa on tapahtumassa valtava muutos. Kuvituskuva.

Mikä estää näyn toteutumista?

Yuhua: Yksi haasteista ovat kansainväliset kytkökset. Open Doors on kansainvälinen organisaatio, mikä asettaa meidät hankalaan asemaan. Kiinan hallitus suhtautuu todella epäilevästi ulkomaalaisiin soluttautujiin.

Pastorit ovat erittäin varovaisia valitessaan, kenen kanssa työskentelevät, sillä he haluavat välttää ulkomaisia kontakteja. Tämä tekee uusien yhteistyökumppaneiden löytämisestä valtavan haastavaa.

Luottamuksen rakentumiseen tarvitaan aikaa.

Yuhua*

Toinen haaste liittyy Kiinan kansalaisiin. Kiinassa on erilaisia heimoja: suurimman etnisen ryhmän muodostavat han-kiinalaiset, ja heidän lisäkseen on etnisiä vähemmistöjä, joiden kulttuuriset taustat ovat hyvin erilaiset. Tämän vuoksi seurakunnat ovat varovaisia kutsuessaan uusia ihmisiä mukaan.

Yleensä seurakunnat kutsuvat uusia ihmisiä ensin pienempiin ryhmiin ennen sunnuntain jumalanpalveluksia varmistuakseen, että henkilö on “puhdas” eikä aiheuta seurakunnalle ongelmia. Luottamuksen rakentumiseen tarvitaan aikaa.

Miten OD auttaa Kiinan kirkkoa?

Yuhua: Open Doorsin ainutlaatuisuus on siinä, että se keskittyy vainottujen kristittyjen auttamiseen. Meillä on ohjelmia ja materiaaleja, jotka käsittelevät yksinomaan vainoon valmistautumista. Kun muutama vuosi sitten menin haastattelemaan han-kristittyjä, vaino ei huolestuttanut ketään. Nykyään tilanne on täysin toinen.

Mies seisoo kiinalaisessa puutarhassa rakennuksen varjossa.
Lapset ja nuoret ovat Kiinan kristittyjen suuri huolenaihe, sillä monien pastorien on vaikea tavoittaa nuorta sukupolvea. Kuvituskuva.

Miksi kristittyjen tulee tietää Kiinan tilanteesta?

Yuhua: Ensinnäkin toivon todella, että kehittyneet maat välittävät Kiinasta faktoihin ja totuuteen perustuvaa viestiä täysin puolueettomasti. Haluan niiden olevan “totuudentorvia”.

Kiinassa asetetaan usein sääntöjä ja säädöksiä, mutta niiden soveltamisen taso vaihtelee eri puolilla maata. On rukoiltava, että löytäisimme keinoja saada asioita tapahtumaan haasteista huolimatta.

Seurakuntajohtajien täytyy löytää lisää luovia tapoja jatkaa seurakuntien toimintaa ja tukea seurakuntalaisia.

Yangyang*

Toiseksi, tarvitsemme teidän rukouksianne. Rukoustenne ja taloudellisen tukenne avulla voimme rakentaa vahvan yhteistyökumppanien ja työntekijöiden verkoston, jolla on sydämen palo auttaa maamme vainottuja kristittyjä.

Rukoilkaa, että löytyisi lisää samanmielisiä ihmisiä ja organisaatioita tekemään kanssamme yhteistyötä.

Yangyang: Kiinan kirkkoon kohdistuu lisääntyvässä määrin viranomaisten asettamia rajoitteita, ja yhä useammat seurakunnat ovat tulleet vainosta tietoisiksi. Seurakuntajohtajien täytyy myös löytää lisää luovia tapoja jatkaa seurakuntien toimintaa ja tukea seurakuntalaisia.

Mitä rukoilla Kiinan kristittyjen puolesta?

Yangyang: Rukoilkaa, että kiinalaiset veljemme ja sisaremme tietäisivät, miten vastata vainoon etenkin nyt, kun rajoitteet ovat lisääntyneet.

Lapset ja nuoret ovat suuri huolenaiheemme. Olemme huomanneet, että monien vanhempien pastoreiden on vaikeaa saada yhteys seuraavaan sukupolveen, koska heillä ei ole siihen keinoja.

Uuden sukupolven kristittyjen on vaikeaa löytää kirkosta tarttumapintaa, eivätkä saarnat puhuttele heitä. Samaan aikaan nuoret kokevat koulun ja perheen taholta valtavaa painetta opiskella tehokkaasti. Seurakunnat menettävät paljon jäseniä tämän vuoksi.

Rukoilkaa pastoreille viisautta, jotta he löytäisivät yhteyden lapsiin ja nuoriin ja pystyisivät rohkaisemaan ja vahvistamaan heitä uskossa.

Rukoilkaa Kiinan kristityille yhtenäisyyttä etenkin digitaalisen vainon ja valvonnan lisääntyessä. Toivomme, että pastorit ja johtajat pysyvät yhtenäisinä ja uskollisina seuratessaan Jeesusta.

Rukoilkaa Kiinan kotikirkkojen puolesta, että ne vahvistuisivat ja pysyisivät yhteydessä Kristukseen. Rukoilkaa myös TSPM-kirkkojen (Kolmen itsen liike) puolesta, että ne voisivat jatkaa evankeliumin julistamista huolimatta hallituksen vahvasta kontrollista.

Olemme osa yhtä seurakuntaa ja yhtä Kristuksen ruumista. Rukous yhdistää meitä hengellisesti. Kiitos, kun rukoilette Kiinan puolesta.

Lue lisää: tausta-artikkeli Kiinan kristittyjen nykytilanteesta

Open Doors tukee Kiinan kristittyjä tarjoamalla opetuslapseuskoulutusta ja opetusta vainojen kohtaamiseen. Kristillistä kirjallisuutta ja selitysteoksia jaetaan niille kristityille, joilla on muslimi- tai buddhalaistausta.

*Nimi muutettu turvallisuussyistä