Malilla on yleisen köyhyyden vuoksi paljon taloudellisia haasteita. Suurin osa väestöstä asuu syrjäseuduilla, missä ympäristöongelmina ovat nopea aavikoituminen ja veden puute. Rukoilemme, Jumala, että pidät huolen lapsistasi.

Matt. 6:25 Sen tähden minä sanon teille: älkää huolehtiko hengestänne, siitä mitä söisitte tai joisitte, älkää ruumiistanne, siitä millä sen vaatettaisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet?