Vietnam

19

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Vietnamilaisten kristittyjen kohtaaman vainon taso voi riippua heidän edustamastaan tunnustuskunnasta tai taustasta. Historialliset kristilliset kirkot, kuten roomalaiskatoliset, nauttivat tiettyä vapautta, ellei niistä tule poliittisesti aktiivisia, mikä voi johtaa kirkon johtajien vangitsemiseen.

Sitä vastoin evankeliset, karismaattiset protestantit ja perinteisistä uskonnoista kääntyneet kohtaavat usein kovaa painetta ja väkivaltaa uskonsa takia etenkin Keski- ja Pohjois-Vietnamin syrjäseuduilla. Kristittyjä ahdistellaan työpaikoilla ja heitä saatetaan syrjiä uskon takia. Kristittyjä lapsia taas eristetään kouluissa ja heitä saatetaan painostaa kieltämään uskonsa.

Vietnamissa uskonto ja etnisyys liittyvät tiukasti toisiinsa, joten perinteisestä uskonnosta kristinuskoon kääntyminen voidaan nähdä oman kulttuurin ja yhteisön täydellisenä kieltämisenä. Siksi etnisiin vähemmistöihin kuuluviin kristittyihin kohdistuu usein sosiaalista eristämistä, syrjintää ja hyökkäyksiä. Toisinaan heidän kotejaan tuhotaan ja heidät karkotetaan kylästä.

Joskus paikalliset yhteisöt käyttävät paikallisen kommunistisen hallinnon absoluuttista valtaa hyväkseen vainotakseen perinteisen uskomusjärjestelmän ulkopuolelle harhautuneita kristittyjä.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Vainon aste pysyi Vietnamissa pitkälti samana Word Watch List 2022 -raportissa. Koronapandemia vaikutti edelleen kaikkiin maan asukkaisiin. Jotkut maaseudun kristityt kertoivat syrjinnästä hallinnon järjestämän pandemia-avun osalta. Etnisiin vähemmistöihin kuuluvat kristityt kohtaavat yhä väkivaltaa ja sosiaalisia seuraamuksia kääntyessään kristinuskoon. Vietnamin kirkko on koko maassa painostuksen kohde.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Etnisiin vähemmistöihin kuuluviin kristittyihin kohdistuva vaino on erityisen voimakasta Vietnamin keski- ja luoteisosien ylänköalueilla. Heimouskontonsa hylänneet kristityt nähdään kulttuurin ja perheen pettäjinä. Heihin kohdistuu väkivaltaisen hyökkäyksen vaara, heiltä voidaan viedä heidän lapsensa ja heidän kotinsa ja satonsa voidaan tuhota.

Millaista maassa on elää miehenä?

Kristityt miehet voivat kokea Vietnamissa syrjintää ja ahdistelua työpaikallaan. Jotkut menettävät uskonsa takia työnsä kokonaan. Hallituksen virkamiehet ovat valvoneet tunnettujen kristittyjen työtä ja puuttuneet siihen. Miehet ovat perheen pääasiallisia elättäjiä Vietnamissa, joten työn menetys halvaannuttaa koko perheen taloudellisesti ja heikentää heidän asemaansa yhteisössä.

Jos mies on seurakunnan johtaja, hänen seurakuntansa voidaan jopa joutua sulkemaan. Vietnamin kristittyjä miehiä pidätetään uskoon liittyvistä syistä ja kaapataan, minkä takia monet miehet pakenevat kotikylistään.

Yleensä miehiä kohdellaan pidätettyinä tylysti: heitä hakataan ja painostaan luopumaan uskostaan.

Millaista maassa on elää naisena?

Vietnamissa kristityt naiset kohtaavat paineita sekä uskonsa että sukupuolensa takia. Jotkut heistä, etenkin muista uskonnoista kääntyneet ja heimoyhteisöissä elävät, saatetaan pakottaa nuorena naimisiin. Nuoriso-ohjaajat kertovat usein, että naimisiin mentyään nuoret käännynnäiset eivät enää käy kirkossa.

Tällaiset pakkoavioliitot saattavat jopa saada naisen luopumaan uskostaan tai olemaan harjoittamatta sitä lainkaan.

Avioliitoissa naiset kohtaavat myös painostusta, väkivaltaa ja erolla uhkailua miestensä taholta, mikä vahvistaa naisten tunnetta, etteivät he ole samanarvoisia kuin miehet, ja luo pelkoa ja epätoivoa.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors toimii paikallisten seurakuntien välityksellä. Olemme vietnamilaisten uskovien tukena, kun heihin kohdistuu fyysisiä hyökkäyksiä ja karkotuksia. Tuemme heitä seuraavilla tavoilla:oikeusapuavustukset ja käytännnön apuraamattukoulutusopetuslapseusohjelmat.

Rukoile:

Rukoile uusien projektien puolesta, joita Open Doorsin kumppanit ovat suunnitelleet Vietnamissa. Rukoile näille kumppaneille viisautta ja voimaa ja pyydä, että projektit voisivat vahvistaa kristittyjä.

Rukoile Vietnamin vainottujen kristittyjen ja etenkin etnisiin vähemmistöihin kuuluvien kristittyjen puolesta. Rukoile perheensä ja kotinsa menettäneiden puolesta, että he saisivat tuntea sen, miten Jumala on antanut heille maailmanlaajuisen, esirukouksia vuotavan kristittyjen perheen.

Siunaa Vietnamin paikallisia ja kansallisia vallanpitäjiä. Rukoile, että kansallinen hallinto puolustaisi kaikkien kansalaistensa oikeuksia ja että paikallishallintoa ei käytettäisi kristittyjen vainojen vahvistamiseen.

Isä Jumala, tuomme eteesi sinun kansasi, meidän perheemme Vietnamissa. Rukoilemme kaikkien sinun seuraamisesi takia vaarassa olevien kristittyjen puolesta. Rukoilemme, että kristityt voisivat seurata sinua, vaikka se on vaarallista heidän alueellaan. Suojele heitä ja vaikuta heidän yhteisöjensä johtajiin ja hallituksiin, jotka vastustavat heitä. Anna veljillemme ja sisarillemme Vietnamissa voimaa ja viisautta. Jeesuksen nimessä. Aamen.