Tunisia

33

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Kristityt ovat erittäin vähälukuinen vähemmistö Tunisiassa. Maan hallitus tunnustaa virallisesti perinteiset kirkot kuten roomalaiskatolisen ja ortodoksisen kirkon, jotka palvelevat lähinnä ulkomaalaisia kristittyjä. Nämä kirkot nauttivat suhteellista vapautta toiminnassaan, joskaan julkista evankeliointia ei suvaita.

Tunisialaisia kristittyjä ei kuitenkaan virallisesti tunnusteta, eikä heillä ole virallisesti hyväksyttyjä kirkkorakennuksia. Islamista kristinuskoon kääntyneet tunisialaiset kohtaavat usein voimakasta vihamielisyyttä, joten monet joutuvat pitämään uskonsa salassa. Tämä pätee erityisesti maan eteläosassa, missä muslimiväestö on konservatiivisempaa kuin pohjoisessa.

Jos kristitty kokoontuu yhdessä toisten kristittyjen kanssa, hän on vaarassa paljastua, koska Tunisian turvallisuuspalvelu tarkkailee kristittyjen toimintaa. Uskon paljastumisella voi olla tuhoisa vaikutus kristityn päivittäiseen elämään. Häntä voidaan solvata ja pahoinpidellä, hänen läheisensä voivat hylätä hänet ja hänen mahdollisuutensa tehdä työtä voivat muuttua epävarmoiksi.

Paineista huolimatta muslimista kristityiksi kääntyneiden määrä kasvaa vähitellen.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

On mahdollista, että vaino pahenee, jos presidentti Kais Saied pysyy vallassa. Joulukuun 2022 parlamenttivaalien äänestysprosentti oli pieni, ja tammikuussa järjestettiin mielenosoituksia presidentin lähes yksinvaltiaan asemaa vastaan. ”Näemme nykyisen presidentin muuttavan lainsäädäntöä ja maan hallintoa omien etujensa mukaiseksi”, sanoo Open Doorsin Pohjois-Afrikan työn koordinaattori. ”Odotamme kirkon aseman huonontuvan entisestään, jos hän pysyy vallassa.”

Millaista maassa on elää kristittynä?

Kristityiksi kääntyneet ovat maan eteläosassa erityisen alttiita vihamielisyyksille, koska muslimiväestö on siellä konservatiivisempaa kuin pohjoisessa. Kaupunkialueet, kuten maan pääkaupunki Tunis, tarjoavat kristityille paikan, jonne paeta ja jossa heillä on suhteellisesti enemmän vapautta. Väkivaltaiset islamistitaistelijat ovat aktivoituneet erityisesti maan eteläisillä raja-alueilla. He saattavat kohdistaa iskuja kristittyjä vastaan tilaisuuden tullen riippumatta siitä, ovatko kristityt tunisialaisia vai ulkomaalaisia.

Millaista maassa on elää miehenä?

Kristinuskoon kääntyneiden miesten katsotaan tuottaneen häpeää perheilleen, ja he joutuvat kärsimään pelottelua, pahoinpitelyä ja syrjintää työpaikalla. He saattavat myös saada tappouhkauksia. Perheensä painostuksesta muslimivaimo voi jättää kristityksi kääntyneen miehensä, ja tältä voidaan viedä perintö tai jopa tämän omaisuus.

Kääntymisestä seuraavan vainon vakavuus riippuu kuitenkin usein miehen sosiaalisesta asemasta ja vaikutusvallasta paikallisyhteisössä. Joidenkin kohdalla tämä merkitsee pysyvää pakolaisuutta, koska vastustus on kiihkeää. Toiset karkotetaan kodeistaan, mutta heidän sallitaan myöhemmin palata, kun perheen asenne kääntymistä kohtaan on pehmentynyt.

Millaista maassa on elää naisena?

Sukupuolet eivät ole tasa-arvoisia Tunisiassa, mikä johtaa usein uskonnolliseen vainoon. Kristityt naiset ja tytöt ovat erityisessä vaarassa joutua seksuaalisen häirinnän ja perheväkivallan kohteiksi.

Suurimmassa vaarassa ovat ne, jotka kääntyvät islamista kristinuskoon. Naisen uuden uskon paljastuminen voi johtaa pahoinpitelyyn, kotiarestiin, kotoa karkottamiseen, pakkoavioliittoon, avioeroon ja lasten huoltajuuden menettämiseen.

Olipa vaino millaista tahansa, siitä tyypillisesti päättää perheen johtavassa asemassa oleva mies: aviomies, isä, veli tai kuka tahansa heistä seuraava arvoasteikossa.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors toimii paikalliskumppanien ja paikallisten seurakuntien kanssa Pohjois-Afrikassa tarjoamalla Raamattuja ja hengellistä apua, johtajuus- ja opetuslapseuskoulutusta, toimeentulotukea, oikeudellista apua ja traumaterapiaa.

Rukoile:

Rukoile, että eristyksissä elävät kristityiksi kääntyneet saavat yhteyden toisiin kristittyihin, ja että saavat lohtua siitä tiedosta, että seurakunta on heidän perheensä.
Rukoile niiden puolesta, jotka ottavat riskejä tavatakseen toisiaan. Pyydä, että he voisivat kokea sitä rauhaa, jonka vain Jeesus voi antaa.
Rukoile, että kirkko jatkaa kasvamistaan, ja että kristityt vielä jonakin päivänä saavat harjoittaa uskoaan vapaasti.