Tunisia

36

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Tunisian väestöstä 99 prosenttia on muslimeja, ja kristityistä suurin osa taustaltaan muslimeja. Heidän perheensä ja yhteisönsä syrjivät heitä, sillä islamista kääntyminen ei ole sosiaalisesti hyväksyttyä. Paljastuessaan kristityiksi kääntyneet joutuvat kokemaan perheensä, työtovereidensa ja ystäviensä vihamielisyyttä. Joskus viha johtaa fyysiseen väkivaltaan, mikä yleensä tapahtuu suljettujen ovien takana. Perhe ja ystävät voivat hylätä kristityksi kääntyneen, ja hänen työpaikkansa voi myös olla vaarassa.

Useimmat kristityiksi kääntyneet päätyvät salaamaan uskonsa, koska siitä kertominen on vaarallista. Osa kristityistä kokoontuu jumalanpalveluksiin äärimmäistä varovaisuutta noudattaen. Jos heidät huomataan, heitä uhkaa yhteiskunnan ulkopuolelle sulkeminen. Turvallisuuspalvelu voi ottaa heidät erityisen valvonnan kohteiksi. Tunisian harvat ulkomaalaiset kristityt voivat elää suhteellisen vapaasti, mutta julkista evankelioimista ei sallita.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Vainon taso on pysynyt Tunisiassa erittäin vakavana. Kristittyjen kokema painostus on hieman lisääntynyt edellisestä vuodesta. Kesäkuussa 2022 presidentti Kais Saied vahvisti tosiasiallisesti jo edellisvuonna tekemänsä vallankaappauksen perustuslaillisella kansanäänestyksellä, ja Tunisia palasi itsevaltaiseen hallintoon. Uusi perustuslaki on uskonnonvapauden suhteen tulkinnanvarainen, ja pelkona on, että hallitus valvoo Tunisian kristittyjä jatkossa nykyistäkin tiukemmin.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Kristinuskoon kääntyneet kohtaavat Tunisiassa eniten vainoa. Koska islamista kääntyminen on kiellettyä, perhe suhtautuu uusiin kristittyihin vihamielisesti. Näin on erityisesti Etelä-Tunisiassa, missä muslimiväestö on vanhoillisempaa kuin muualla maassa. Myös islamistiset puolisotilaalliset joukot lisäävät siellä kristittyihin kohdistuvaa uhkaa.

Millaista maassa on elää miehenä?

Islamista kristinuskoon kääntyneet miehet tuovat häpeää perheilleen ja kohtaavat sen vuoksi hylkäämistä, pelottelua, pahoinpitelyä ja tappouhkauksia. Suvun painostuksesta muslimivaimot voivat jättää kääntyneen miehensä, joka menettää perintönsä ja oikeutensa käyttää omaisuuttaan. Osa suvuista hyväksyy lopulta miehen kääntymisen, mutta osa miehistä joutuu muuttamaan pois pysyvästi.

Monet kristityiksi kääntyneet miehet menettävät työpaikkansa ja etenemismahdollisuutensa ja kokevat fyysistä väkivaltaa. Kun miestä vainotaan, hänen perheensä joutuu haavoittuvaan asemaan ja vaille suojaa.

Millaista maassa on elää naisena?

Tunisian kulttuurissa naisia ei juurikaan kunnioiteta. Naisten kaltoinkohtelu perheessä ja yhteisössä on hyväksyttyä. Naisia ei kelpuuteta johtajiksi, ja heidän työllistymismahdollisuutensa ovat huonot. Heikko asema yhteiskunnassa altistaa naiset myös seksuaaliselle häirinnälle ja perheväkivallalle.

Sukupuolten välistä epätasa-arvoa käytetään uskonnollisen vainon välineenä. Perhe voi pahoinpidellä kristityiksi kääntyneitä naisia heidän uskonsa vuoksi. Äärimmäisissä tapauksissa he joutuvat kotiarestiin tai raiskatuiksi. Tytöiltä voidaan estää koulunkäynti ja oman uran hankkiminen. Heidät voidaan pakottaa naimisiin islaminuskoisen serkkunsa tai perheenjäsenensä kanssa. Mikäli nainen on naimisissa, mies todennäköisesti ottaa hänestä eron, ja häneltä viedään lapset ja taloudellinen tuki.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Yhteistyössä paikallisten kumppanien ja seurakuntien kanssa Open Doors tukee Tunisian kirkkoa johtajuuskoulutuksen, opetuslapseuttamiskoulutuksen, elintarvikeavun, raamattulahjoitusten ja sielunhoidon avulla.

Rukoile:

Rukoile varjelusta muslimitaustaisille kristityille. Pyydetään, että Jumala vaikuttaisi perheissä suvaitsevuutta heitä kohtaan.

Kiitä Jumalaa siitä, että yhä uudet tunisialaiset oppivat tuntemaan hänet kristinuskoon liittyvistä riskeistä huolimatta.

Rukoile, että perheittensä hylkäämät kristityt saisivat sielunhoitoa ja tarvitsemaansa tukea tullakseen toimeen.

Isä Jumala, rukoilemme tunisialaisten veljiemme ja siskojemme puolesta, jotka vaarantavat turvallisuutensa tunteakseen sinut. Vaikuta tunisialaisten sydämissä niin, että he suhtautuisivat sinun omiisi rakastaen eivätkä vihamielisesti. Eheytä särkyneet perhesuhteet. Rohkaise masentuneita ja yksinäisiä kristittyjä ja johdata heidät yhteisöihin, joissa he saavat tukea ja hoivaa. Varjele, että salaiset kristityt voisivat kokoontua turvallisesti. Aamen.