Oman

36

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Omanin sijoitus World Watch -listauksessa nousi tänä vuonna kahdeksalla sijalla. Kristityt, erityisesti kääntyneet, joutuivat aiempaa suuremman painostuksen kohteeksi, koska Omanin hallitus alkoi valvoa kristittyjä ja heidän toimintaansa. Lisäksi väkivallan katsottiin lisääntyneen, kun useat kristityt joutuivat lähtemään maasta. Islaminuskosta kääntyneiden elämä Omanissa on todennäköisesti äärimmäisen vaikeaa.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Omanin sijoitus World Watch -listauksessa nousi tänä vuonna kahdeksalla sijalla. Kristityt, erityisesti kääntyneet, joutuivat aiempaa suuremman painostuksen kohteeksi, koska Omanin hallitus alkoi valvoa kristittyjä ja heidän toimintaansa. Lisäksi väkivallan katsottiin lisääntyneen, kun useat kristityt joutuivat lähtemään maasta. Islaminuskosta kääntyneiden elämä Omanissa on todennäköisesti äärimmäisen vaikeaa.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Omanin yhteiskunta on edelleen vahvasti heimoihin perustuva. Näin ollen islamista kristinuskoon kääntyneitä kohdellaan perheen ja heimon pettureina. Tämä todellisuus on mustavalkoisempaa maaseudulla, kun taas kaupunkialueilla jotkut käännynnäiset voivat elää vähemmän silmätikkuina.

Millaista maassa on elää miehenä?

Miehet, jotka ovat kääntyneet kristityiksi, todennäköisesti menettävät perheensä taloudellisen tuen. Verkostoihin perustuvassa Omanissa he menettävät myöskin välttämättömät yhteydet työn löytämiseen tai sen pitämiseen. Lisäksi kukaan omanilainen perhe ei anna tyttärensä mennä naimisiin miehen kanssa, joka halveksii omaa perhettään hylkäämällä sen ja kaiken, mitä perhe on hänelle opettanut.

Kun mies jättää islamin, hän menettää lain mukaan samalla kaikkien lastensa huoltajuuden. Tällä on suuret seuraukset kaikille perheenjäsenille, koska miehet tuovat perinteisesti perheen elannon. Käännynnäiset saatetaan jopa karkottaa perheen kodista, mikä saattaa heidät äärimmäisen haavoittuvaan asemaan.

Millaista maassa on elää naisena?

Omanissa naisten on äärimmäisen vaikeaa kääntyä islaminuskosta kristinuskoon, ja he saattavat kohdata vakavaa vainoa. Vainon taso, jonka he kohtaavat, kuvastaa heidän sosiaalista asemaansa. Yksi tärkeimmistä keinoista painostaa käännynnäisiä on eristää heidät muista kristityistä. Tämä repäisee heidät irti kaikesta kanssakäymisestä ja sulkee heidät kotiin.

Naimattomia naisia saatetaan myös painostaa menemään naimisiin muslimin kanssa, jotta heidän olisi pakko kääntyä islaminuskoon. Koska muslimeiksi rekisteröityjen naisten on lain mukaan kiellettyä naida ei-muslimi, kristityillä käännynnäisillä ei ole mahdollisuutta mennä kristityn miehen kanssa naimisiin.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors kokoaa rukoustukea Omanin kristityille ja seurakunnille

Rukoile:

Todella monet Omanin kristityt tulevat muista maista ja elävät ja työskentelevät siirtotyöläisinä. Rukoile näiden uskovien puolesta, että he löytäisivät uskonyhteisön ja tietäisivät, etteivät ole yksin, silloinkin kun he ovat islamilaisesta tai muusta uskosta kääntyneitä.

Pyydä Jumalaa muuttamaan sulttaanin ja muiden johtajien sydämet. Tiedämme, että Jumala voi tehdä mitä tahansa, jopa täyttää Omanin voimakkaan johtajan ilosanoman toivolla.

Kun omanilainen muslimi löytää Jeesuksen, se saattaa maksaa hänelle kaiken. Pyydä Jumalaa siunaamaan näitä kääntyneitä, suojelemaan heitä ja tuomaan muita uskovia heidän polullensa ja auttamaan heitä kasvamaan uskossa.

Herra Jumala, me ylistämme sinua veljistämme ja sisaristamme Omanissa. Me pyydämme sinua suojaamaan ja vahvistamaan heitä ja kasvattamaan kirkkoasi Omanissa. Auta että koko niemimaalla loistaisi Sinun valosi! Pyydämme, että auttaisit ja lohduttaisit Omanin kristittyjä, jotka ovat yksin, tai jotka ovat uskonsa vuoksi suuressa vaarassa. Ole heidän kanssaan nyt. Jeesuksen nimessä. Aamen.