Nigeria

7

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Nigeriassa vaino on säälimättömän väkivaltaista. Suuressa osassa Pohjois-Nigeriaa kristityt elävät jatkuvassa hyökkäysten pelossa. Boko Haram ja muut islamistiryhmät, fulanimilitantit ja rikolliset tekevät sieppauksia ja murhaavat ilman suuria seuraamuksia.

Presidentti Buharin häpeilemättömästi islamistisen APC-puolueen noustua valtaan kristittyjä kohtaan tehdyt hyökkäykset ovat tulleet uskaliaammiksi ja julmemmiksi. Buhari on myös asettanut muslimeja keskeisiin rooleihin puolustuksessa, poliisissa, maahanmuutossa ja kasvavassa määrin myös oikeusjärjestelmässä.

Järkyttävistä väkivallanteoista, jotka kohdistuvat moniin nigerialaisiin, erityisesti kristittyihin, ei ole suoranaista tilivelvollisuutta. Rankaisemattomuus on maassa päivän sana.

Osa pohjoista Nigeriaa on myös sharia-lain alla. Väkivalta vaikuttaa kaikkiin nigerialaisiin, muslimit mukaan lukien, mutta kristityille uhka on kohtalokas.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Nigerian pistemäärän kasvu kahdella pisteellä selittyy sillä, että kristittyjen kokema painostus on kasvanut kaikilla elämän eri osa-alueilla samalla kun väkivaltaa mittaava pistemäärä on edelleen huipussaan. Nigeria on yksi harvoja maita, jossa COVID-19-rajoitukset eivät ole varsinaisesti vaikuttaneet kristittyihin kohdistuvaan väkivaltaan. Pohjois-Nigeriassa kristittyjen kimppuun hyökätään edelleen summittaisesti ja raakalaismaisesti, ja väkivalta ja turvattomuus ovat levinneet Etelä-Nigeriaan saakka. Aseistettuja fulaniheimon sotureita ja maantierosvoja on asettunut asumaan eteläisiin metsiin, mikä vaikeuttaa merkittävästi kristittyjen maanviljelijöiden pääsyä pelloilleen, ja he ovat uhka myös kristityille naisille ja tytöille. Vuoden 2022 World Watch LIst -raportin laatimisen aikana on käynyt yhä selvemmäksi, etteivät kristityt (eivätkä muutkaan vähemmistöt) voi odottaa liittohallituksen komennossa olevien turvallisuusjoukkojen suojelevan heitä.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Osassa pohjoisia osavaltioita yhä usemmat kristityt pukeutuvat kuin muslimit pitääkseen uskonsa salassa ja vähentääkseen hyökkäyksen uhkaa. Näissä osavaltioissa kristityiltä nuorilta evätään pääsy korkeampaan koulutukseen ja kristittyjä on pyydetty hylkäämään uskonsa työn saamisen ehtona. Luvat kirkkojen rakennukseen sivuutetaan.

Kristityt naiset ja tytöt ovat vaarassa joutua kidnapatuiksi ja pakotetuiksi naimisiin. Jos kristittyjä on paenneiden joukossa, heidät yleensä jätetään vaille hallituksen tarjoamaa apua.

Tilanne on erityisen hankala muslimitaustaisille kristityille. Heitä autetaan yleensä salaisissa piilopaikoissa vainon ja tapon uhan alla. Pohjoisessa he joutuvat usein jättämään kotinsa tai jopa osavaltionsa. Tämä on paljon epätodennäköisempää maan eteläosissa, mutta vastaavaa tapahtuu jonkin verran maan lounaisosissa.

Millaista maassa on elää miehenä?

Kristittyihin miehiin kohdistuu Boko Haramin, fulanimilitanttien sekä aseistettujen rosvojoukkojen hyökkäyksiä ja tappoja Nigerian pohjoisosissa sekä enenevässä määrin myös eteläosissa. Suuri osa näistä väkivaltaisuuksista tapahtuu maaseudun kristittyissä yhteisöissä ja tiesuluilla.

Usein hyökkäyksistä selviytyneet siepataan ja pakkorekrytoidaan militanttijoukkoihin. Pojat ovat vaarassa joutua lapsisotilaiksi. Raportteja on myös seurakuntien johtajien ja jäsenten sieppauksista lunnaita varten.

Myös hallituksen armeijan kerrotaan syrjivän kristittyjä, sillä heitä lähetetään vaarallisimmille alueille, missä moni heistä päätyy Boko Haramin ja muiden ääriryhmien tappamaksi. Kristittyjä miehiä ja poikia syrjitään myös työ- ja opiskelupaikkoja täytettäessä.

Millaista maassa on elää naisena?

Kristittyjen naisten ja tyttöjen tilanne on vakava Nigerian pohjoisosissa, ja eteläosissakin tilanne pahenee. Boko Haram, fulanimilitantit sekä aseistetut rosvojoukot tekevät hyökkäyksiä kristittyihin yhteisöihin. Naisia ja tyttöjä raiskataan, pakotetaan seksiorjuuteen, kidnapataan lunnaiksi ja tapetaan.

Erityisesti maaseudulla naisia kohdellaan miehiä alempiarvoisina, ja se tekee kristityistä naisista haavoittuvaisia paitsi uskonsa myös sukupuolensa tähden. Lisäksi naiset, jotka joutuvat elämään maan sisäisinä pakolaisina, ovat vaarassa joutua hyväksikäytetyiksi tai ihmiskaupan uhreiksi.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors on vaikuttanut Nigeriassa 1990-luvun alusta saakka. Visiomme on seurakunta, jolla on ymmärrys kärsimyksestä ja siitä, kuinka vastata siihen raamatullisesti.

Visiossamme on myös hyvä hengellinen huolenpito lapsista, taloudellinen vakaus maaseutuseurakunnissa sekä hyökkäysten kohteina olleiden kristittyjen yhteisöjen tarvitsema tuki.

Muita kohteita ovat vainoihin valmistava koulutus, kristilliseen opetukseen vaadittava aineisto, monenlaiset kokonaisvaltaiset ohjelmat, huolenpito uusista uskovista ja opetuslapseuskoulutus, palveleva johtaja -kehitysohjelma, lakiapu vainotuille kristityille ja seurakunnille, traumaterapia ja -koulutus sekä hätäapu.

Rukoile:

Vuosi 2021 oli täynnä raportteja kasvavista laittomuuksista. Rukoile, että presidentti Buhari ja maan johtajat työskentelisivät löytääkseen toimivia ja pysyviä ratkaisuja pohjoisen Nigerian turvallisuuskriisiin.

Kristittyjen kokemat traumat lähestyvät kriisitilaa: miehiä murhataan, naisia raiskataan ja siepataan, ja nuoret ovat epätoivoisia tulevaisuutensa suhteen. Rukoile heille toivoa ja paranemista. Rukoile, että Herra jatkaa heidän uskonsa vahvistamista ja että kristityt voivat antaa toivoa muille.

Rukoile, että Open Doorsin työ maassa kantaisi hedelmää. Rukoile jatkuvaa suojelusta ja viisautta kumppaneillemme, joiden on matkustettava ja otettava riski joutua hyökkäyksen ja/tai sieppauksen kohteeksi. Rukoile, että työmme voisi vahvistaa Nigerian seurakuntaa ja palauttaa toivoa.

Isä Jumala, rukoilemme Nigeriassa olevien sisartemme ja veljiemme puolesta. Todella moni kärsivä ihminen on traumatisoitunut ja rikki; pyydämme ihmeellistä paranemista keholle, mielelle ja hengelle. Vahvista kansasi, Herra. Rakenna seurakuntasi Nigeriassa ja tee siitä toivon majakka Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Jeesuksen nimessä. Aamen.