Meksiko

38

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Meksikossa on arviolta 150 järjestäytynyttä, voimakkaiden huumekartellien rahoittamaa rikollisryhmää. Niiden alueilla asuvat kristityt ovat vaarassa joutua vainon kohteeksi. Erityisesti seurakunnanjohtajat nähdään uhkana ryhmien auktoriteettiasemalle ja vakaudelle.

Kun kristityt kieltäytyvät toteuttamasta rikollisryhmien vaatimuksia tai puhuvat rikollisuutta vastaan, heidän seurakuntansa joutuvat nopeasti tulilinjalle. Rankaisemattomuuden ja poliittisen epävakauden vuoksi oikeus ei ole toteutunut tapauksissa, joissa pastoreita on kaapattu panttivangeiksi, pahoinpidelty tai tapettu.

Kaikkein laiminlyödyimmillä alueilla rikollisryhmät pitävät käytännössä valtaa käsissään. Ne antavat sakkoja ja kiristävät rahaa seurakuntien johtajilta pitäen oikeutenaan käyttää kirkon varoja. Nämä laittomat ryhmät ovat voimistuneet ja laajentaneet verkostojaan koko maahan. Seurakunnanjohtajat, erityisesti ihmisoikeus- tai ympäristöaktivisteina toimivat, ovat vaarassa joutua surmatuiksi, värvätyiksi, seksuaalisesti häirityiksi, siepatuiksi, pakkosiirretyiksi tai muun väkivallan uhreiksi. Myös heidän omaisensa ovat vaarassa.

Maaseutualueilla uusien kristittyjen tausta on enimmäkseen roomalaiskatolinen. Heihin kohdistuu yhteisöissään pahoinpitelyjä, sakottamista ja häirintää. Heiltä voidaan myös evätä julkisten palvelujen käyttö, tai heidät voidaan eristää yhteisöstä ja pakottaa muuttamaan pois.

Suvaitsemattomuus sosiaalisiin asioihin puuttuvia kristittyjä kohtaan ja heidän tarkkailunsa lisääntyvät sitä mukaa kun Meksiko maallistuu radikaalisti.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Viime vuonna Meksikossa rekisteröitiin eniten väkivallantekoja kristittyjä kohtaan. Rikollisryhmät ottavat kristityt maalitauluiseen aina, kun heidän katsotaan uhkaavan ryhmän laitonta toimintaa. Vainoajat hyötyvät valtion politiikan heikkoudesta, joka sallii korruption eikä rankaise rikoksista. Alkuperäisyhteisöjen kristityt kohtaavat lisääntyvää vihamielisyyttä kieltäytyessään noudattamasta perinteisiä rituaaleja, jotka usein liittyvät katolisiin käytäntöihin. Myös muualla uskonnollinen suvaitsemattomuus on lisääntymässä, kun radikaalit ideologiset ryhmät vastustavat kristillisen uskon julkista ilmaisua.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Seurakuntien johtajat ovat suurimmassa vaarassa joutua järjestäytyneiden rikollisryhmien väkivallan kohteiksi. Tietyt alkuperäisyhteisöt taas vainoavat ja sulkevat yhteydestään uusia kristittyjä.

Millaista maassa on elää miehenä?

Pojat ja nuoret miehet ovat suuressa vaarassa joutua vahvojen rikollisryhmien pakkovärväämiksi. Jos he vastustavat sitä kristillisen uskonsa vuoksi tai muista syistä, heidät saatetaan siepata tai surmata. Osa ryhmistä värvää erityisesti lapsia ja teinejä.

Koska miehet toimivat perheen ja seurakunnan päänä, rikollisjoukot ottavat heidät kohteikseen voidakseen pelotella yhteisöä laajemmin. Rikollisjoukot ovat surmanneet valtavan paljon nuoria miehiä, mikä heikentää perheitä, yhteisöjä ja seurakintia kaikkialla Meksikossa.

Millaista maassa on elää naisena?

Perheväkivalta on tavallista kaikkialla Meksikossa. Perheensä toiveiden tai perinteiden vastaisesti kristityksi kääntyvää naista tai tyttöä voidaan hyväksikäyttää, jotta hänen mielensä muuttuisi.

Meksiko on yksi niistä maailman maista, joissa ihmiskauppaa esiintyy eniten. Järjestäytyneet rikollisryhmät sieppaavat naisia ja vievät heidät seksiorjiksi. Toisinaan kohteiksi otetaan kristittyjä tyttöjä, koska ajatellaan, että heihin on helppo vaikuttaa tai että he ovat rikolliskartellien vihollisia.

Rikollisryhmään kuuluvat tai sen jäsenten kanssa avioituneet naiset, jotka oppivat tuntemaan Jeesuksen, kohtaavat vakavan väkivallan ja surmatuksi tulemisen uhkan, jos he yrittävät jättää ryhmän.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors tukee Meksikon vainottuja kristittyjä raamatunopetuksen, oikeusavun, traumaterapian ja sosioekonomisen avun kautta.

Rukoile:

Rukoile, että laki ja järjestys palaisivat Meksikoon, jossa tällä hetkellä vallitsee rikollisuus.

Rukoile viisautta ja voimaa kristityille, jotka nousevat alueidensa rikollisjoukkoja vastaan.

Pyydä turvaa niille, jotka matkustavat pitkiä matkoja päästäkseen raamattu- tai opetuslapseuskoulutukseen.

Isä Jumala, suojele rikollisjoukkojen varjossa eläviä veljiämme ja siskojamme Meksikossa. Auta kristittyjä kohtaamaan väkivalta urheasti ja puhumaan maansa korruptiota vastaan. Anna heidän suoraselkäisyytensä ja rakkautensa vaikuttaa heidän vainoajiinsa. Rukoilemme, että viranomaiset voisivat palauttaa Meksikoon vakauden, työllisyyden ja oikeuden.