Meksiko

43

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Koko maan alueelle levittäytyneet rikollisverkostot vainoavat kristittyjä kaikilla alueilla, joilla kirkko mielletään rikollisten intressien uhaksi. Meksikon eteläiset osavaltiot ovat puolestaan klaanien sorron pääalueita, joilla kristittyjen oikeuksia rikotaan alkuperäisyhteisöjen keskuudessa.

Lisäksi sekulaarien, kristinuskon arvoille vastakkaisten ideologioiden radikaalit ovat vahingoittaneet kristittyjen kirkkorakennuksia.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Meksikossa toimivat rikolliset ovat käyttäneet hyväkseen koronakriisin aiheuttamaa sosiopoliittista epävakautta vahvistaakseen ja lisätäkseen valtaansa. Tämän seurauksena myös kristityt joutuvat yhä ahtaammalle ja kokevat lisääntyvää väkivaltaa. Tilanne on johtanut siihen, että alkuperäisväestön asuttamissa yhteisöissä viranomaiset ovat ottaneet silmätikukseen ne kristityt, jotka eivät suostu noudattamaan perinteisiä tapoja ja tottumuksia. Tämän lisäksi kristittyjen on vaikeampaa ilmaista mielipiteensä julkisesti.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Meksikossa rikollisryhmät taistelevat alueellisesta kontrollista. Kristittyjen tulkitaan oikeutetusti vastustavan rikollisten operaatioita ja väkivaltaa, joten he ovat jatkuvassa hengenvaarassa. Maaseudun alkuperäisyhteisöissä kaikkia perinteisistä uskomuksista kristinuskoon kääntyviä rangaistaan eri tavoin, kuten eristämällä, sakoilla, vankeudella tai karkoituksella.

Julkisuudessa kristittyjä suvaitaan aiempaa vähemmän heidän perinteisten, Raamattuun pohjautuvien näkemysten takia. Syrjintää vastustavien lakien takia kristillisen uskon ja politiikan väliset yhteydet joutuvat hyvin tiukan oikeudellisen selvittämisen kohteeksi.

Millaista maassa on elää miehenä?

Nuoret miehet ja pojat ovat vaarassa joutua tapetuiksi Meksikon väkivaltaisen tilanteen ja järjestäytyneen rikollisuuden vuoksi. Rikollisryhmien ja huumekartellien hallitsemilla alueilla nuoria miehiä yritetään aivopestä ja pakkovärvätä ryhmiin. Jotkut nuoret miehet hyväksyvät tilanteen “pakonomaisena kohtalonaan”, sillä he eivät näe muuta tulevaisuutta taloudellisessa ja sosiaalisessa ahdingossaan.

Niitä, jotka eivät suostu liittymään ryhmiin joko kristillisen taustan tai muun syyn vuoksi, saatetaan uhkailla, heidät voidaan kidnapata tai jopa tappaa. Perheitä myös lahjotaan tai pelotellaan, jotta lapset saadaan tottelemaan jengejä. Kristityt miehet ovat kartellien ja rikollisryhmien pelottelun ja uhkailun pääkohde, sillä näin koko perhe ja myös yhteisöt saadaan pelon valtaan.

Seurakuntien johtajia vastaan hyökätään samasta syystä tai johtajia kiristetään, koska arvellaan, että heillä on pääsy seurakunnan varoihin.

Millaista maassa on elää naisena?

Open Doors on mukana tutkimuksessa ja viestinnässä, joiden avulla välitetään tietoa Meksikon vainotun seurakunnan tilanteesta. Autamme seurakuntaa kestämään vaikeuksien keskellä ja selvittämään vainon juurisyitä sekä paikallisella tasolla että liittovaltio- ja aluetasolla.

Rohkaisemme maailmanlaajuista seurakuntaa rukoilemaan Meksikon vainottujen kristittyjen puolesta. Lisäksi Open Doors kehittää Meksikon seurakunnille koulutusta, jonka avulla uskovat voivat kestää vainoa Raamattuun pohjautuen.

Rukoile:

Rukoile uskovien puolesta, jotka joutuvat vaikeiden valintojen eteen yhteisöissään tapahtuvan järjestäytyneen väkivallan ja rikollisuuden vuoksi. Pyydä Jumalaa antamaan heille viisautta ja rohkeutta vastustaa sitä Kristusta kunnioittavalla tavalla.

Rukoile heidän puolestaan, jotka tulevat uskoon alkuperäisväestön keskuudesta ja joutuvat sen tähden hylätyiksi. Rukoile heille rohkeutta vaikuttaa yhteisöissään positiivisesti ja sen seurauksena pysäyttämään vainoaallon.

Rukoile avoimia mieliä ja sydämiä Meksikoon, kun kristityt tuovat esiin sosiaalisia epäkohtia. Auta, että kristittyjen ansiosta ihmiset voisivat tulla Jumalan luo.

Rakas Taivaan Isä, Meksikon väkivaltainen tilanne vaikuttaa jokaiseen ihmiseen ja kristityt, jotka rakastavat maataan ja rukoilevat sen puolesta, ovat surun murtamia. Anna heille selkeä, kirkas mieli, kun he joutuvat kohtaamaan väkivaltaa ja suojele heidän perheitään uhkailuilta. Rohkaise alkuperäisväestöön kuuluvia uskovia säilyttämään uskonsa jopa silloin, kun heidän yhteisönsä kääntyy heitä vastaan. Johdata uskovia yhteen, niin he voivat olla vahvoja yhteisessä uskossaan. Vaikuta Sinä rohkeiden uskovien kautta koko maahan ja varusta heidät armon ja vaikutuksen sanoilla. Jeesuksen nimessä. Aamen.