Meksiko

37

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Vaikka suurin osa meksikolaisista on kristittyjä, moni joutuu elämään rikollisjengien, huumekartellien ja alkuperäisyhteisöjen harjoittaman vainon pelossa.

Rikollisryhmien vaikutusvalta kasvaa eri puolilla maata. Jos kristitty uskaltaa arvostella niiden toimintaa tai olla mukana yhteisötyössä tai evankelioinnissa (erityisesti nuorten, huumeenkäyttäjien ja maahanmuuttajien parissa), hän joutuu rikollisten maalitauluksi. Viranomaiset eivät ole kyenneet estämään rikollisryhmien vahvistumista.

Kun alkuperäisyhteisön jäsen luopuu esi-isien uskomuksista ja lähtee seuraamaan Jeesusta, häntä uhkaavat syrjintä, sakot, vankeus ja muutto jonnekin muualle. Valta käyttää oikeutta on yhteisöjen johtajilla, joten kristityillä ei ole ketään, jonka puoleen kääntyä suojellakseen uskonnonvapauttaan.

Meksiko on tiukasti maallinen valtio ja vihamielisyys kristinuskoa ja sen arvoja kohtaan on lisääntynyt yleisesti. Kristinuskon ilmaisemista julkisesti valvotaan yhä enemmän juridisesti.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Vaino ja kristittyihin kohdistuva painostus on pahentunut viime vuoden aikana. Oman uskon näyttäminen, kuten Raamatun omistaminen alkuperäisyhteisössä tai uskosta kertominen verkossa, on yhä riskialttiimpaa. Painostus kohdistuu etenkin niihin, joiden näkemyksiä pidetään kiistanalaisina. Myös kirkkorakennukset ovat vaarassa. Niinpä monet vaikenevat koston pelossa. Suurin uhka kohdistuu kuitenkin kristillisten yhteisöjen elämään. Se osoittaa, miten alttiita kristityt ovat sekä rikollisjengien että alkuperäisyhteisöjen hyökkäyksille. Raportoitu väkivalta on vähentynyt hieman viime vuodesta, mutta luvut ovat edelleen äärimmäisen korkeita. Myönteisenä uutisena mainittakoon, että kesäkuussa 2023 julkaistiin Open Doorsin tuella uskonnollisia yhdistyksiä ja julkista jumalanpalvelusta koskevan lain käännös tzotzilin kielellä, joka on yksi Chiapan osavaltion laajimmin puhutuista ja tärkeimmistä alkuperäisistä kansankielistä. Tämä oli historiallinen virstanpylväs Meksikossa ja sen ansiosta kristittyjen on helpompi ymmärtää oikeuksiaan harjoittaessaan uskoaan yhteisöissä, jotka voivat olla heille vihamielisiä.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Meksikossa uskotaan olevan noin 150 aktiivista rikollisryhmää, joista ainakin yksi toimii jokaisessa osavaltiossa. Pääkaupunki Meksiko City kuuluu niihin alueisiin, joissa kartellien vaikutusvalta on suuri. Vaino on todellinen riski kaikille niille kristityille, joita pidetään uhkana kartellien toiminnalle.

Meksikon eteläosassa suurin vaara kohdistuu alkuperäisuskonnosta luopuneisiin kristittyihin, muualla maassa suvaitsemattomuus ja sen syyt vaihtelevat osavaltiosta toiseen.

Millaista maassa on elää miehenä?

Rikollisjengien tai huumekartellien hallitsemilla alueilla nuoret miehet ovat alttiita aivopesulle ja värväykselle, varsinkin jos alueella on paljon työttömyyttä ja köyhyyttä. Tämä koskee myös kristittyjä. Erityisessä vaarassa ovat seurakuntajohtajien lapset, joiden avulla seurakuntia painostetaan lopettamaan toimintansa.

Värväyksen vastustamisesta voi olla seurauksena olla uhkailu, sieppaus tai kuolema. Nuorten perheitä voidaan voidaan pelotella tai lahjoa.

Seurakuntien johtajat, joista suurin osa on miehiä, voivat joutua uhkausten kohteeksi erityisesti, jos ovat aktiivisesti mukana yhteisötyössä tai vastustavat rikollista toimintaa. Heitä voidaan myös uhkailla, koska heidän uskotaan pääsevän käsiksi seurakunnan varoihin. Monet joutuvat rajoittamaan voimakkaasti liikkumista alueilla, jotka ovat,huumekartellien hallinnassa.

Joillakin alkuperäisyhteisöjen alueilla seurakuntajohtajat ovat alttiita häirinnälle, ruumiilliselle väkivallalle ja yhteisöstä karkottamiselle, koska heidän katsotaan lietsovan kapinaa ja levittävän kristinuskoa. Näissä yhteisöissä paikalliset perinteet sisältävät usein synkretistisiä katolisia käytäntöjä, joten seurakuntajohtajien keskittyminen raamatulliseen uskoon herättää vastustusta.

Millaista maassa on elää naisena?

Joissakin alkuperäisyhteisöissä kristityksi kääntyneitä naisia painostetaan luopumaan uskostaan muun muassa pakottamalla heitä avioliittoon ei-kristittyjen miesten kanssa.

Rikollisjengit ja huumekartellit muodostavat toisen akuutin uhan naisille ja tytöille. Meksiko on yksi maailman pahimmista ihmiskauppaa käyvistä maista, ja naiset ovat helppoja kohteita rikollisryhmille. Rikolliset sieppaavat myös kristittyjen lapsia, koska heitä pidetään tottelevaisempina ja siten helpommin käsiteltävinä. Ihmiskaupan vastustajia uhkaillaan ja pakotetaan muuttamaan pois.

Jos nainen yrittää jättää rikollisjengin kääntyessään kristityiksi, seurauksena voi olla hänen perheensä uhkaaminen väkivallalla.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors tukee Meksikon vainottuja kristittyjä raamattuopetuksen, oikeusavun, traumaterapian ja sosioekonomisen avun kautta.

Rukoile:

Pyydä Jumalaa suojelemaan kristittyjä rikollisjengien hyökkäyksiltä.
Rukoile, että alkuperäiskansojen johtajat näkevät kristittyjen arvon yhteisöissään
Rukoile, että Jumala jatkaa vainottujen perheenjäsenten vahvistamista ja rohkaisemista Meksikossa.