Libya

3

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Libya on yhä poliittisesti epävakaa maa. Suuressa osassa Libyaa vallitsee jatkuva anarkia, jota ylläpitävät maan länsiosissa virallisen hallinnon yhteydessä toimivat sotilaalliset joukot ja maan itäosissa Libyan kansallinen armeija. Molemmissa joukoissa vaikuttaa vahvasti islamismi. Laittomuuden tilan vuoksi kristityt joutuvat helposti väkivallan ja murhien kohteiksi.

Islamin jättäneitä painostavat voimakkaimmin ja väkivaltaisimmin heidän perheensä ja yhteisönsä. Vaarana ovat kotiarestit, hyökkäykset, sieppaamiset, seksuaalinen väkivalta ja murhat. Kääntyneiden on äärimmäisen vaikea kokoontua jumalanpalveluksiin, ja kirkollinen elämä on lähes olematonta.

Myös ne kristityt, jotka eivät ole libyalaisia tai muslimitaustaisia, ovat vaarassa. Muista Afrikan maista tulleet kristityt joutuvat ääriryhmien kohteiksi. Kristittyjä on siepattu ja äärimmäisissä tapauksissa murhattu raa´asti. Saharan eteläpuolisen alueen kristityt, joista monet tulevat Libyaan Eurooppaan pyrkivinä pakolaisina, ovat erityisessä vaarassa. Koska heillä ei ole virallista asemaa, he voivat joutua siepatuiksi ja ihmiskaupan uhreiksi. Myös ääriryhmät ottavat näitä kristittyjä iskujensa kohteiksi.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Libya on edelleen yksi maailman vaarallisimmasta paikoista kristityille. Kuluneena vuonna kristittyihin kohdistuva väkivalta lisääntyi. On selvää, ettei yksikään Libyan alue ole kristityille turvallinen. Kuuliaisuus Jeesukselle riittää syyksi painostukseen ja väkivaltaan.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Kristityt ovat suurimmassa vaarassa Libyan niissä osissa, joissa radikaalit islamistimilitantit toimivat aktiivisesti. Sen vuoksi monet ulkomaalaiset kristityt välttävät matkustamista maassa. Islamista kääntyneet ovat lisäksi alttiita yhteisönsä ja perheensä vainolle.

Libyaan muuttaneet kristityt, jotka on pidätetty heidän yrittäessään päästä Eurooppaan, voivat kokea hengenvaarallista painostusta. Heidät voidaan siepata ja pakottaa raskaaseen työhön tai jopa prostituoiduiksi.

Millaista maassa on elää miehenä?

Libyassa miehet kohtaavat enemmän fyysistä väkivaltaa kuin naiset. Tämä koskee erityisesti islamista kristinuskoon kääntyneitä.

Muslimitaustaisia kristittyjä voidaan erottaa työpaikoilta, he voivat kokea fyysistä tai henkistä väkivaltaa ja heidät voidaan häätää perheidensä luota. Mies on yleensä perheen elättäjä, joten hänen työkyvyn menetyksensä vaikuttaa koko perheeseen. Islamista kääntyneet miehet ovat Libyassa niin suuressa vaarassa, että heidän voi olla mahdotonta tavata muita kristittyjä ellei heidän koko perheensä ole kääntynyt.

Muista osista Afrikkaa joko siirtotyöläisiksi tulleet tai Eurooppaan suuntaavat kristityt miehet voivat kohdata Libyassa erityisiä vaikeuksia. Nämä miehet ovat usein nuoria ja matkustavat ilman perhettään, joten he joutuvat helposti siepatuiksi tai pakotetuiksi raskaaseen työhön. Usein miehiä pidetään siepattuina lunnaita vastaan. Koska suurimmassa osassa Libyaa vallitsee edelleen anarkia, kristittyjä miehiä (muitakin kuin maahanmuuttajia) voidaan myös pakottaa taistelemaan aseellisissa ryhmissä.

Millaista maassa on elää naisena?

Islamista kääntyneet naiset kohtaavat Libyassa vakavaa väkivaltaa kodeissaan ja yhteisöissään. Koska naiset ovat Libyan kulttuurissa yleensä miestä alemmassa asemassa, kääntyneiden voi olla vaikeaa löytää muita kristittyjä tai kristillistä materiaalia. Jos naisten epäillään olevan kiinnostuneita Jeesuksesta tai kristinuskosta, heitä voi uhata kotiaresti, seksuaalinen väkivalta, pakkoavioliitto tai jopa kuolema. Tällaisen uhan kohdatessa on vaikea paeta, koska naisen on Libyassa vaikea elää itsenäisesti.

Libya on koti myös Saharan eteläpuolisen Afrikan kristityille, jotka pyrkivät Eurooppaan. Näistä kristityistä erityisesti naiset ovat haavoittuvaisessa asemassa. He voivat joutua pidätysten, sieppausten, seksiorjuuden ja ihmiskaupan uhreiksi.

Uskonsa vuoksi seksuaalista väkivaltaa kokeneiden kristittyjen naisten on vaikea saada oikeutta. Viranomaiset haluavat vain harvoin puuttua asiaan, ja perheet eivät kokemansa häpeän vuoksi halua tuoda väkivaltaa julkisuuteen.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors toimii Pohjois-Afrikassa paikallisten työtovereidensa ja kirkkojen kautta ja tarjoaa johtajuus- ja opetuslapseuskoulutusta, elintarvikeapua, oikeusapua, traumahoitoa, Raamattuja ja sielunhoitoa.

Rukoile:

Libya on edelleen erittäin epävakaa maa ja tietyissä osissa maata laillisuusperiaatteet toteutuvat heikosti. Tämä aiheuttaa vaaraa kristityille. Rukoile Libyaan vakautta ja järjestystä.
Rukoile Jumalaa varjelemaan maahan muuttaneita kristittyjä. Rukoile heille suojelusta sotilaallisilta ääriliikkeiltä.
Rukoile Jumalan apua, että Hänen omansa löytäisivät yhteyteen toistensa kanssa. Rukoile, että Jumala antaisi Libyan kirkolle mahdollisuuden kokoontua.