Libya

4

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Libyassa perheet ja lähiyhteisöt kohdistavat kiivasta, väkivaltaista painostusta muslimitaustaisia kristittyjä kohtaan, jotta nämä luopuisivat uskostaan. Naapurit ja muu yhteisö syrjivät heitä, ja he voivat päätyä kodittomiksi, työttömiksi ja yksinäisiksi. Uskostaan muille kertova kristitty saatetaan pidättää, ja hän saattaa saada väkivaltaisen rangaistuksen.

Kristityillä ei ole sananvapautta, eikä heitä kohdella muihin nähden tasavertaisesti. Kristillistä kirkkoa ei tunnusteta, eikä kirkkorakennuksia rakenneta. Vainon äärimmäisyys yhteiskunnan ja seurakuntaelämän tasolla johtuu osittain siitä, ettei maassa ole selkeää hallitusta huolehtimassa lain ja järjestyksen ylläpidosta.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Libyan tilanne on samanlainen kuin edellisinä vuosina. Maalla ei ole ollut hallintoa, joka olisi voinut lopettaa aseelliset konfliktit. Yhden pisteen laskun pistemäärässä aiheutti lähinnä vähentynyt raportointi väkivallasta, mutta on huomattava, että väkivaltaa mittaava pistemäärä on edelleen äärimmäisen korkea. Kristittyjen kokemaa painostusta mittaava pistemäärä pysyi myös äärimmäisen korkeana kaikilla elämän eri osa-alueilla. Vaikka maan poliittinen tilanne rauhoittui hieman ja maassa oli vuoden 2022 World Watch List -raportissa vähemmän välittömiä konfliktitilanteita kuin aikaisemmin, kristityt ovat edelleen erittäin haavoittuvassa asemassa. Islamin hylkäämisestä seuraava vaino on usein hyväksyttyä. Jopa aiemmin ”hyväksytyt” ulkomaalaisten seurakunnat ovat joutuneet häädetyiksi rakennuksistaan omistajuuskiistojen vuoksi.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Ulkomaalaiset kristityt saavat Libyassa kokoontua jumalanpalveluksiin, mutta hekin ovat jatkuvassa vaarassa joutua militantti-islamistien hyökkäysten kohteeksi. He kohtaavat myös syrjintää. Libyalaisilta seurakunnat on kielletty, ja libyalaisten kristittyjen on pidettävä uskonsa täysin salassa.

Uskonsa julkisesti tunnustavat ja uskostaan muille todistavat kristityt ovat vaarassa joutua pidätetyiksi. Heidän perheensä, lähiyhteisönsä tai militantti-islamistit voivat myös kohdistaa heihin väkivaltaa.

Millaista maassa on elää miehenä?

Libyalaismiesten riski kohdata fyysistä väkivaltaa kotimaassaan on suuri, sillä väkivaltaisuuksien kierre on jatkuva. Kristinuskoon kääntynyt libyalaismies kohtaa lisäksi muita vaikeuksia, joita voivat olla työpaikan menetys, fyysinen ja henkinen väkivalta ja jopa perheestä erottaminen.

Miehen rooli on huolehtia perheestään, ja mies, joka ei siihen vainon tähden pysty, kokee usein äärimmäistä stressiä ja henkistä tuskaa. Jos koko perhe ei käänny, kristityn miehen on liian riskialtista kerätä yhteen edes pientä uskovien yhteisöä.

Millaista maassa on elää naisena?

Libyassa naiset elävät eristyksissä, perheen tiukan kontrollin alaisuudessa. Islamilaiseen lakiin pohjautuvien heimoperinteiden vuoksi naisilla on libyalaisessa perheessä miehiä alempi rooli. Kristityiksi kääntyneiden naisten on erittäin vaikeaa saada uskonnollista materiaalia tai tavata muita kristittyjä.

Nainen, jonka epäillään olevan kiinnostunut Jeesuksesta, saattaa kokea kotiarestin, raiskauksen, pakkoavioliiton ja jopa kunniamurhan. Libyan kunnian ja häpeän kulttuuri on asettanut naisille ja tytöille erittäin korkeat pukeutumisen, seksuaalisuuden ja käytöksen standardit, ja jos nainen ei niihin yllä, perhettä kohtaa häpeä.

Tytön tai naisen kohdatessa seksuaalista väkivaltaa (joskus jopa rangaistuksena) syyllistä ei useinkaan tuomita, sillä naisen todistusta ei pidetä oikeuden edessä miehen todistuksen vertaisena.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors tukee Libyan kristittyjä yhteistyössä paikallisten seurakuntien ja kumppaneiden kanssakouluttamallajakamalla kirjallisuuttatekemällä yhteiskunnallista ja taloudellista kehittämistyötätukemalla taloudellisesti ja rukouksin vaikeissa tilanteissa olevia kristittyjä.

Rukoile:

Rukoile niiden uskovien puolesta, joiden on pidettävä uskonsa täysin salassa, koska vaarana on joutua pidätetyksi tai jopa orjaksi. Pyydä Jumalaa antamaan heille lämpimiä yhteyden hetkiä Hänen kanssaan.

Pyydä Jumalaa vakauttamaan Libyan tilanne hallinnolla, joka pyrkii toteuttamaan lakia ja tekemään maasta paremman paikan. Jumala pitää kuninkaiden sydämiä kädellään.

Kanna paikallisia Open Doorsin kumppaneita rukouksissa, kun he varovasti etsivät uskovia yhteiskunnassa, jossa väärä kysymys väärälle ihmiselle voi johtaa katastrofiin. Rukoile heille viisautta, armoa ja suojelusta heidän avustaessaan Libyan uskovia.

Isä, vaikka vaara on suuri, tulevat Libyan ihmiset yhä Sinun luoksesi. Laske kätesi heidän ylleen ja suojele heitä. Vedä heitä lähemmäksi Sinua ja rohkaise heidän sydämiään. Auta paikallisia kumppaneita löytämään uskovia ja kommunikoimaan heidän kanssaan turvallisesti ja tehokkaasti. Muuta Libyan tilannetta vahvalla ja oikeudenmukaisella hallinnolla, joka suojelee kaikkien uskontojen edustajia. Jeesuksen nimessä. Aamen.