Kuuba

37

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Vuodesta 1959 Kuubaa on hallinnut kommunistinen puolue, joka pyrkii valvomaan seurakuntia kommunistisen ideologiansa mukaisesti. Valtiovalta reagoi ankarasti opposition ääniin ja mielenosoittajiin. Kun seurakuntajohtajat tai kristityt aktivistit arvostelevat hallintoa, heidät pidätetään, seurakuntia tai liikeyrityksiä suljetaan ja vankilatuomioita langetetaan. Hallitus ja sen kannattajat painostavat kristittyjä.

Uudet seurakunnat eivät usein saa lupaa rekisteröintiin, koska viranomaiset haluavat kontrolloida ja rajoittaa seurakuntien vaikutusta. Näin he pakottavat monet seurakunnat toimimaan laittomasti. Tämä johtaa rangaistuksiin, kuten toimilupien myöntämisen täydelliseen kieltoon, suuriin sakkoihin, omaisuuden takavarikointeihin tai jopa seurakuntarakennusten ja kotiseurakuntien hävittämiseen tai sulkemiseent.

Hallitus kontrolloi kaikkea mediaa ja rajoittaa pääsyä siihen ulkopuolisesta maailmasta. Kristittyjen on hyvin vaikea viestiä maassa laajasti.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Vaino Kuubassa pahenee edelleen. Väkivallan ja painostuksen lisääntyminen kaikilla elämän eri osa-alueilla aiheutti neljän pisteen nousun. Viime vuonna Kuuba oli juuri ja juuri World Watch Listauksen 50 kärkimaan ulkopuolella (sijalla 51), ja sitä edeltävänä vuonna se oli sijalla 61. Jatkuva nousu johtuu erittäin rajoittavista toimista niitä seurakuntia vastaan, joiden on arveltu vastustavan hallintoa. Näitä ovat erityisesti rekisteröimättömät protestanttiseurakunnat. COVID-19-kriisiä on käytetty tekosyynä estää seurakuntien ja yhteisöjen toimintaa, valvoa seurakuntien johtajia, tehdä satunnaisia pidätyksiä, takavarikoida yksityisomaisuutta sekä asettaa suuria sakkoja. Kristittyjä johtajia eri tunnustuskunnista oli niiden joukossa, jotka pidätettiin heinäkuussa hallituksen vastaisten mielenosoitusten aikana.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Kommunistihallitusta vastustavat seurakuntajohtajat ja muut kristityt ovat Kuubassa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa.

Millaista maassa on elää miehenä?

Asevelvollisuus on miehille pakollinen. Jos heidät havaitaan aktiivisiksi kristityiksi tai jos heillä on kristityt vanhemmat, he kohtaavat usein vainoa, mikäli esimiesasemassa oleva upseeri suhtautuu kristittyihin kielteisesti. Kristityt miehet joutuvat naisia todennäköisemmin pidätetyiksi tai ahdistelluiksi, sillä he ovat useammin johtavassa asemassa, josta käsin he arvostelevat hallintovallan toimia. Christian Liberation Movementin (kristittyjen vapausliikkeen) jäseniä ahdistellaan ja uhkaillaan jatkuvasti.

Pastorit, joista useimmat ovat miehiä, ovat Kuuban kommunistihallinnon jatkuvassa tarkkailussa. Heitä pahoinpidellään ja pidätetään, heiltä takavarikoidaan kristillistä kirjallisuutta, heidän omaisuuttaan tuhotaan ja heille esitetään tappouhkauksia.

Myös aktivistipastoreiden lapset ovat haavoittuvassa asemassa, ja heidän opettajansa ja koulutoverinsa saattavat kohdella heitä kaltoin. Open Doorsin lähde sanoo: “Kuubassa kristittyjä miehiä ja poikia lyödään. Aikuisia ruumiillisesti, lapsia sieluun.”

Millaista maassa on elää naisena?

Kristittyjä naisia ja tyttöjä arvostellaan usein ankarasti konservatiivisista seksuaaliarvoista. Tämä on haaste erityisesti raskaana oleville naisille, joiden vauvalla on todettu geneettinen epämuodostuma. Laki pakottaa tällaisissa tapauksissa tekemään abortin.

Kristityt naiset menettävät helposti työnsä, heitä uhkaillaan ja tarkkaillaan. Poliisi kohtelee aktivisteja kovakouraisesti. Yksi tällainen aktivistiryhmä on ”Ladies in White”, poliittisten vankien omaisten perustama naisryhmä.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doorsin yhteistyökumppanit auttavat Kuuban vainottua kirkkoa toimittamalla Raamattuja sekä järjestämällä toimeentuloon liittyviä projekteja, raamatunopetusta, johtajuuskoulutusta sekä yhteiskunnallis-taloudellista kehitystyötä, millä lisätään seurakuntien itsenäisyyttä ja riippumattomuutta.

Rukoile:

Rukoile, että Jumala tuo muutoksen poliittiseen kuvaan niin, että uskonnonvapautta kunnioitetaan Kuubassa. Rukoile kestävyyttä ja viisautta seurakuntajohtajille, jotta seurakunnat voivat edelleen palvella Jumalaa yhdessä huolimatta niihin kohdistuvista rajoituksista. Rukoile, että Jumala avaisi ovet Open Doorsin paikallisille yhteistyökumppaneille, että he voisivat palvella Kuuban vainottuja seurakuntia.

Taivaallinen Isä, tiedämme, että Sinun seurakuntaasi kohdistuu Kuubassa kommunistipuolueen ankaraa vainoa – mutta me tiedämme myös, että Sinun lapsesi saavat “jalon voiton Hänen kauttaan, joka on meitä rakastanut” (Room. 8:37). Varusta Kuuban seurakunnat pysymään vahvoina, iloisesti Sinua ylistäen. Tuo vapaus ja oikeudenmukaisuus Kuubaan. Tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen.