Iran

9

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Kristinusko nähdään Iranissa länsimaisena vaikutuksena ja uhkana. Kaikkia etnisiä persialaisia pidetään muslimeina. Äärimmäinen vaino yhteiskunnan ja seurakunnan osa-alueilla osoittaa, että painostusta harjoittaa pääosin maan hallinto.

Iranissa on kiellettyä tuottaa kristillistä kirjallisuutta tai pitää tilaisuuksia kirkossa paikallisella farsin kielellä. Etnistä persialaista, joka jättää islamin, voidaan rangaista kuolemalla. Todennäköisemmin hän kuitenkin saa vankeustuomion ”rikoksesta kansallista turvallisuutta vastaan”.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Kristittyjen keskimääräisesti kokema paine on Iranissa edelleen äärimmäistä. Iranin saama pistemäärä on laskenut 0,3 yksikköä, mutta se ei merkitse juuri mitään. Iranin kristittyjen – erityisesti islamista kääntyneiden – tulevaisuudennäkymät eivät ole missään tapauksessa parantumassa. Kovan linjan kannattajan Ebrahim Raisin valinta presidentiksi ja rikoslain kiristyminen ovat osa Iranin yleisempää kehitystä kohti totalitaarista valtiota. Valtion harjoittama valvonta kasvaa, ja viranomaisten ote ihmisten päivittäisestä elämästä ja heidän toimistaan muuttuu koko ajan lujemmaksi.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Riski joutua vainotuksi on suurin islamista kristinuskoon kääntyneille. Vainoa harjoittaa erityisesti hallitus, vähäisemmässä määrin myös ympäröivä yhteisö tai kristityn oma perhe. Iranin hallitus pitää kirkon kasvua Iranissa länsimaiden yrityksenä horjuttaa islamia ja Iranin islamilaista hallintoa. Valtionhallinnon kontrolli on suurimmillaan kaupunkialueilla, kun taas maaseudulla kristittyjä tarkkaillaan vähemmän. Kaupunkien suoma anonymiteetti antaa kristityille kuitenkin enemmän vapautta järjestää tapaamisia ja aktiviteetteja kuin maaseudun yhteisöjen tiukempi sosiaalinen kontrolli.

Muslimitaustaiset kristityt pitävät uskonsa salassa. Salaisia kotikirkkoja tarkkaillaan ja niihin tehdään usein ratsioita, joiden yhteydessä pidätetään kymmeniä kristittyjä. Kun heitä vastaan nostetaan syytteitä, he saavat pitkiä vankilatuomioita ”rikoksista kansallista turvallisuutta vastaan”. Armenian ja Assyrian kirkkojen kristityt saavat harjoittaa uskontoaan avoimesti, mutta kohtaavat silti syrjintää. Heidänkin on laitonta kertoa evankeliumia muslimeille tai edes olla yhteydessä muslimitaustaisiin kristittyihin.

Millaista maassa on elää miehenä?

Vaikka suurin osa kotikirkkojen jäsenistä on naisia, viranomaiset pidättävät, syyttävät ja tuomitsevat enemmän miehiä kuin naisia, ja miesten vankeustuomiot kestävät usein monia vuosia. Näin käy erityisesti miespapeille.

Pitkät vankeustuomiot vaikuttavat perheiden yhtenäisyyteen; joskus erossa olon kuormittavuus ja sen aiheuttamat vaikeat tunteet johtavat avioeroon ja lasten traumatisoitumiseen. Erään pastorin lapsi ei pystynyt isän vapauduttua kutsumaan häntä isäkseen, vaan käytti hänestä sen sijaan nimitystä ”hyvä herra”.

Kääntyminen kristinuskoon on miehelle riski. Hän saattaa joutua luopumaan työstään, tai oman yrityksen perustaminen saattaa olla hänelle erityisen vaikeaa. Nuori mies saattaa menettää mahdollisuuden jatkaa opintojaan.

Toisin kuin naisia, kristinuskoon kääntyneitä miehiä ei pidetä harhaan johdettuina, vaan katsotaan, että he ovat tehneet vääriä valintoja tietoisesti. Tämän seurauksena heitä rangaistaan ankarammin ja on todennäköistä, että he kokevat fyysistä väkivaltaa, kidutusta ja pitkiä vankeustuomioita. Monien on pakko paeta länsimaihin, mikä heikentää kirkkoa, joka menettää kokeneita ja kypsiä miespuolisia johtajia.

Millaista maassa on elää naisena?

Iranissa naisen oikeusturva on heikko, mikä tekee erityisesti uskonsa tähden vangittujen naisten tilanteesta vaarallisen. Riskinä on, että kuulustelujen ja vankeuden aikana viranomaiset kohdistavat heihin seksuaalista häirintää.

Mitä tulee perhe-elämään, islamista kristityiksi kääntyneet naiset ovat alttiita joutumaan pakkoavioliittoihin, kotiarestiin, kotiväkivallan uhreiksi, erotetuiksi lapsistaan tai muuten syrjityiksi, ja heitä voidaan kieltää tapaamasta muita kristittyjä.

Koska laki ei suojaa naisia väkivallalta, kristittyjä naisia väkivaltaisesti vainoavat voivat toimia rangaistuksetta. Ja koska iranilaiset naiset eivät ole vapaita matkustamaan yksin, heidän on vaikea paeta vaarallisesta tilanteesta tai löytää uusi, turvallinen koti.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Tuemme persiankielisen alueen kristittyjä yhteistyökumppaneidemme kautta seuraavin tavoin: Raamatun ja kristillisen kirjallisuuden internet-jakelukoulutukset, alueelliset kristilliset mediahankkeet ja asianajotoiminta. Näissä työtavoissa keskitytään tiettyihin kohderyhmiin, kuten johtajat (miehet ja naiset), naiset, entiset ja nykyiset vangit, nuoret, nuoret johtajat sekä lapset.

Rukoile:

Rukoile, että presidentti Raisi voisi kunnioittaa Iranin uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksia ja heidän panostaan Iranin yhteiskunnalliseen elämään.

Rukoile, että Jumala avaa viranomaisten silmät näkemään, etteivät kristityt ole Iranille uhka vaan arvokas osa iranilaista yhteiskuntaaRukoile, että kotikirkot edelleenkin voimallisesti varustavat uskovia palvelemaan Jeesusta.

Isä Jumala, olemme hämmästyneitä siitä, että vaikka iranilaiset perheenjäsenemme kohtaavat äärimmäistä vainoa, kirkko kasvaa Iranissa voimakkaasti. Anna kristittyjen joukon siellä edelleenkin kasvaa sekä lukumäärältään että hengelliseltä kypsyydeltään. Auta uskovia, jotka kärsivät Sinun nimesi tähden, pysymään vahvoina rakkaudessasi ja voimassasi – ja anna tämän rakkauden ja voiman ulottua niihin asti, jotka vastustavat heitä. Varjele kristittyjä kaikelta pahalta ja pidä vakoojat poissa kotikirkoista. Anna niiden kokoontumisten olla paikkoja, joissa kristityt muuttuvat voimallisesti Sinun kaltaisuuteesi ja jossa heitä varustetaan palvelemaan sinua joka päivä.