Intia

10

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Kaikki kristityt kokevat vainoa Intiassa, koska äärihindut näkevät heidät kansanvihollisina. Hindunationalistit haluavat puhdistaa maansa islamista ja kristinuskosta eivätkä häpeile käyttää voimakasta väkivaltaa tavoitteensa saavuttamiseen.

Monissa osavaltioissa harkitaan uskonnollisen kääntymisen kieltäviä lakeja, joita historiassa on käytetty erityisesti kristittyjä vastaan. Mediassa kielteinen näkökulma kristinuskoon kasvaa, ja väkivaltaan turvautuvien hindujen rankaiseminen on vähentynyt.

Kristinuskoon kääntyneet hindut kohtaavat vainon pahimmat seuraukset. Heitä painostetaan jatkuvasti palaamaan hindulaisuuteen, erityisesti Ghar Wapsi (Kotiin palaaminen) -nimisissä kampanjoissa. He joutuvat usein pahoinpitelyn kohteiksi, ja joskus heitä myös tapetaan.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Intia sai vuoden 2022 World Watch List -raportissa 82 pistettä, mikä on pyöristettynä vain yksi piste vähemmän kuin vuonna 2021. Väkivaltaa mittaavien osa-alueiden pistemäärät olivat matalampia kuin viime vuonna, mutta se ei ole merkki siitä, että kristittyjen tilanne olisi parantunut. Väkivalta pysyi yleisesti ottaen äärimmäisen korkealla; samoin kristittyjen kokema yleinen painostus elämän eri osa-alueilla pysyi erittäin korkealla ja jopa äärimmäisenä. Pääministeri Narendra Modin nykyisen hallituksen tultua valtaan toukokuussa 2014 (ja entistä selkeämmin luvuin uudelleen toukokuussa 2019) kristittyihin kohdistuva painostus on kasvanut dramaattisesti. Hinduradikaalit saavat jatkaa iskujaan kenenkään puuttumatta asiaan, ja yleisemminkin ottaen kristittyihin kohdistuvat iskut jäävät rankaisematta. Sosiaalisella medialla on merkittävä rooli kristittyjen vainoissa. Kun joukko hindunationalisteja hyökkää kristittyjen kimppuun, he sieppaavat ensi töikseen heidän puhelimensa estääkseen heitä tallentamasta tapahtumia. Itse he kuitenkin kuvaavat väkivallan ja laittavat tallenteen siitä sosiaaliseen mediaan edistääkseen hindunationalistista agendaansa.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Kristittyjen vainot ovat Intiassa lisääntymässä, koska hindunationalistien päämääränä on puhdistaa Intia heidän läsnäolostaan ja vaikutuksestaan. Taustalla on hindutva-niminen ajattelumalli, jonka mukaan kristityt ja muut uskonnollisten vähemmistöjen edustajat eivät ole oikeita intialaisia, koska he ovat liittoutuneet Intian ulkopuolisten tahojen kanssa, ja näin ollen maa pitäisi puhdistaa heistä. Tämä johtaa systemaattiseen, usein väkivaltaiseen ja tarkoin suunniteltuun kristittyjen ja muiden uskonnollisten vähemmistöjen vainoon, johon kuuluu disinformaation levittäminen ja vihan lietsominen sosiaalisessa mediassa.

Intian kristityt kohtaavat äärimmäistä väkivaltaa hindunationalistien taholta: kristittyihin kohdistuvia hyökkäyksiä tapahtuu vuosittain tuhansia. Useimmat Intian liittovaltiot ovat hyväksyneet uskonnollisen kääntymisen kieltävät lait, ja hallitseva hindunationalistinen Bharatiya Janata -puolue (BJP) on tehnyt selväksi, että se haluaa lait voimaan koko maassa.

Näitä lakeja käytetään usein selityksenä jumalanpalvelusten häirinnälle ja kristittyjen ahdistelulle. Tämän vuoksi kristittyjen on äärimmäisen vaikea kokoontua ja jakaa uskoaan yhdessä.

Eniten vainoa on osavaltioissa, joissa BJP:llä on paljon valtaa. Tilanne voi muuttua aina viiden vuoden välein vaalien seurauksena.

COVID-19-pandemia on antanut uuden aseen kristittyjen vainoajille. Joillakin alueilla kristityt on tarkoituksella jätetty ulkopuolelle jaettaessa hallitukselta saatuja avustuksia ja heitä on jopa syytetty viruksen levittämisestä.

Intiassa monet kuitenkin tulevat uskoon parantumisihmeiden myötä.

Millaista maassa on elää miehenä?

Suurin osa seurakuntien johtajista on miehiä, ja papin ammattia pidetään yhtenä vaarallisimmista ammateista Intiassa. Hindunationalistit kohdistavat iskuja kristittyjen johtajiin ja näiden perheisiin luodakseen pelkoa paikalliseen kristittyjen yhteisöön.

Samalla noin viiden viime vuoden aikana kristityt miehet ovat alkaneet yhä enenevässä määrin kärsiä työpaikoillaan. Kun heidän uskonsa tulee toisten tietoon, he voivat menettää työnsä, heidät voidaan siirtää kaukaisiin toimipisteisiin, heille voidaan antaa lisätöitä, heihin voi kohdistua asiakkaiden boikotteja, ja heidät voidaan pakottaa osallistumaan hindujen palvontamenoihin.

Myös kristittyjen miesten omat perheet ja asuinyhteisöt voivat suhtautua heihin vihamielisesti, mikä ilmenee muun muassa sanallisena häirintänä ja perintöjen menettämisenä.

Yksi tavallinen tilanne on vielä se, että kristittyihin miehiin kohdistuu vääriä syytöksiä. Tämä koskee erityisesti pastoreita ja saarnaajia. Heitä syytetään pakkokäännytyksistä, seksuaalisesta häirinnästä sekä hindujumalien ja -jumalattarien pilkkaamisesta.

Millaista maassa on elää naisena?

Kristittyjen naisten ja tyttöjen vaino on usein sukupuolista häirintää tai seksuaalista väkivaltaa ja joissakin raportoiduissa tapauksissa ihmiskauppaa. Pastorien tyttäret, sisaret ja vaimot ovat erityisen haavoittuvassa asemassa.

Kristityksi kääntyvä on vaarassa joutua kotiarestiin tai pakkoavioliittoon. Hänet saatetaan pakottaa avioeroon ja häätää kodistaan.

Monet alhaiseen dalit-kastiin kuuluvat naiset samoin kuin monet paikallisiin heimoyhteisöihin kuuluvat naiset ovat kääntyneet kristinuskoon, mikä on tehnyt heistä kaksinkertaisesti vainottuja. Eräs Open Doorsin asiantuntija kiteyttää tilanteen seuraavasti: ”Intian patriarkaalinen yhteiskunta on naisille mahdollisesti pahempi vihollinen kuin uskonnollinen kiihkoilu. Yhdessä nämä kaksi ovat kohtalokas sekoitus.”

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doorsin yhteistyökumppanit ovat paikallisia kirkkoja. Heidän toimintansa keskittyy seuraaville aloille.

Materiaalit: Raamattuja, lastenraamattuja, kirjoja minikirjastoihin, käsikirjoja koulutukseen ja pyhäkoulumateriaalia vainotuille kristityille

Koulutus: kokonaisvaltaista vainoihin valmistavaa koulutusta pastoreille, kirkon työntekijöille (kolme erillistä moduulia), naisille, nuorille, lapsille ja perheryhmilleelinkeinojen ja yhteisön kehittäminen, aikuisten lukutaitokoulutus, lasten esikoulut, ammattikoulutus ja vainottujen kristittyjen hätäapu ja avustaminen

Asianajotoiminta: oikeusavustajatoiminta, lakiseminaarit ja nopean toiminnan joukkojen varustaminen kenttätyöhön vainon uhrien auttamiseksi

Rukoile:

Kiitä Jumalaa siitä, että monet ihmiset oppivat tuntemaan Jeesuksen parannuttuaan sairaudesta. Rukoile, että parantumisihmeet jatkuvat.

Rukoile, että sosiaalista mediaa hallitsevat yhtiöt tekevät enemmän taistellakseen disinformaation ja vihan levittämistä vastaan alustoillaan.

Rukoile, että Jumala edelleen suojelee, vahvistaa ja rohkaisee Open Doorsin yhteistyökumppaneita heidän palvellessaan Intian kirkkoa.

Herra Jeesus, auta vainottuja veljiämme ja sisariamme Intiassa pysymään lujina uskossaan ja anna heidän loistaa kuin tähdet taivaalla (Filippiläiskirje 2:15) paikallisissa yhteisöissään. Anna rakkautesi ja voimasi edelleen murtautua esiin parantumisina ja muina ihmeinä. Varjele lapsesi vaaralta ja varusta heidät niihin haasteisiin, joita he kohtaavat. Herätä sosiaalisen median yrityksiä tekemään enemmän taistellakseen sitä vastaan, että niiden alustoja käytetään disinformaation ja vihan levittämiseen. Pehmennä vaikutusvaltaisten paikallisten johtajien ja virkamiesten sydämet myötämielisiksi kristittyjä kohtaan, niin että heitä suojellaan enemmän. Aamen.