Intia

11

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Intia on monimuotoinen demokraattinen valtio, jossa uskonnollinen yhdenvertaisuus on kirjattu lakiin. Jotkin osavaltiot ovat kuitenkin kristityille pelottavia paikkoja vuonna 2023.

Viime vuosina hindunationalistinen hindutva-ideologia on voimistunut. Sen mukaan ainoastaan hindut ovat oikeita intialaisia, kun taas kristityillä, muslimeilla ja muihin uskonnollisiin vähemmistöryhmiin kuuluvilla on ulkomaalaiset juuret, minkä vuoksi heidät tulee karkottaa. Hinduradikaalit ovat pystyneet tekemään hyökkäyksiä jopa äärimmäistä väkivaltaa käyttäen saamatta siitä minkäänlaisia rangaistuksia.

Yhä useammat osavaltiot ottaneet käyttöön uskonnon vaihtamisen kieltäviä lakeja, joilla näennäisesti pyritään estämään hindujen pakkokäännytys. Todellisuudessa lakeja käytetään tekosyynä vainota ja pelotella kristittyjä, vaikka he vain jakavat apua tai osallistuvat jumalanpalveluksiin. Lait eivät myöskään suojele kristittyjä pakkokäännytykseltä takaisin hinduismiin. Yhä useammat kristityt kokevat eristämistä, syrjintää ja leimaamista.

Vainolle altistuvat eniten hindutaustasta uskoon tulleet. Joissakin osissa Intiaa he kohtaavat jatkuvaa painostusta palata hindulaisuuteen. Heitä suljetaan yhteisön ulkopuolelle, heitä syrjitään työpaikoilla, heihin kohdistuu fyysistä väkivaltaa, jotkut jopa tapetaan. Vaino kohdistuu varsinkin seurakuntien johtajiin. Pastorina toimiminen onkin yksi haastavimmista kutsumuksista tämän päivän Intiassa. Pastorit ovat vaimoineen ja lapsineen hinduradikaalien väkivallan kohteina näiden lietsoessa pelkoa kristityssä yhteisössä.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Kristittyjen asema ei Intiassa ole parantunut edellisestä vuodesta. Väkivalta on edelleen äärimmäistä. Kristityt kohtaavat todella vakavaa tai äärimmäistä vainoa kaikilla elämän eri osa-alueilla. Pääministeri Narendra Modin nykyisen hallituksen tultua valtaan toukokuussa 2014 – ja entistä selkeämmin luvuin uudelleen toukokuussa 2019 – kristittyihin kohdistuva painostus on kasvanut dramaattisesti. Hinduradikaalit saavat jatkaa iskujaan kenenkään puuttumatta niihin. Kristittyihin kohdistuvat iskut jäävät yleisestikin rankaisematta.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Vaino kohdistuu eniten hindutaustaisiin kristittyihin sekä pastoreihin ja heidän perheisiinsä.

Millaista maassa on elää miehenä?

Lainsuojasta huolimatta joissakin osissa Intiaa kristityt miehet ja pojat kohtaavat väkivaltaa, mikäli heidän kuullaan puhuvan kristinuskosta tai harjoittavan sitä. Vaino voi olla raakaa pahoinpitelyä, tappo tai henkistä väkivaltaa, kuten sitä, että henkilö pakotetaan seuraamaan hänen perheenjäseneensä kohdistuvaa väkivaltaa.

Kristityt miehet ja pojat voidaan sulkea yhteisön ja perheen ulkopuolelle. Heitä voidaan syrjiä neuvostojen paikkojen jaossa ja epäämällä pääsy valtion järjestelmiin ja tukiin. Jos usko tulee toisten tietoon, kristitty mies voi menettää työnsä tai tulla siirretyksi kaukaiseen toimipisteeseen. Hänet voidaan myös pakottaa osallistumaan hindujen palvontamenoihin. Lupien saanti liiketoimintaan on vaikeaa, ja virkavalta vangitsee ja sakottaa kristittyjä syyttä.

Kristittyihin miehiin, erityisesti pastoreihin, kohdistetaan vääriä syytöksiä. Heitä voidaan syyttää pakkokäännytyksestä tai hindujumalien pilkkaamisesta.

Millaista maassa on elää naisena?

Intian perinnäisessä kulttuurissa naisilla on vähemmän oikeuksia kuin miehillä. Monet kristityt naiset kuuluvat lisäksi alimpiin kasteihin, mikä lisää väkivallan uhriksi joutumisen todennäköisyyttä. Naiseen kohdistetun seksuaalisen väkivallan avulla koko kristitty perhe saatetaan häpeän kohteeksi. Kristityt naiset ovat alttiina myös happohyökkäyksille, vakaville pahoinpitelyille ja tapoille.

Tietyillä alueilla hindulaisuudesta kääntyneet kristityt naiset ovat vaarassa joutua kotiväkivallan uhreiksi. Heitä estetään poistumasta kotoaan tai heidät pakotetaan naimisiin hindumiehen kanssa perheen kunnian säilyttämiseksi. Naimisissa olevasta naisesta voidaan ottaa avioero tai hänet voidaan hylätä tai jopa karkottaa kylästä. Kristityt naiset kärsivät sosiaalisesta eristämisestä. Heiltä voidaan jopa evätä yhteisen juomaveden käyttö.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doorsin yhteistyökumppanit tukevat seurakuntia Intiassa jakamalla Raamattuja, antamalla hätäapua ja koulutusta vainon kohtaamiseen sekä järjestämällä työllistymiseen ja yhteiskunnalliseen kehittämiseen liittyviä hankkeita.

Rukoile:

Rukoile, että käsitys siitä, kuka on intialainen, muuttuu, ja myös vähemmistöihin kuuluvat hyväksytään.

Pyydä varjelusta seurakuntien johtajille ja heidän perheilleen.

Rukoile, että kristityksi kääntyneen aito usko vaikuttaa voimallisesti perheeseen ja naapureihin.

Herra Jeesus, auta vainottuja veljiämme ja sisariamme Intiassa pysymään lujina uskossaan ja todistamaan sinun rakkaudestasi siellä, missä he elävät. Rukoilemme hindutvan vihan ja kahtiajaon loppumista sekä vapauden ja rauhan koittamista Intiassa. Varjele pastoreita ja heidän perheitään, jotka asettavat itsensä alttiiksi sinua palvellessaan. Lopeta valheet ja syrjintä, tuo tilalle totuus ja oikeus. Aamen.