Nigeria

7

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Nigeriassa vaino on säälimättömän väkivaltaista. Suuressa osassa Pohjois-Nigeriaa kristityt elävät jatkuvassa hyökkäysten pelossa. Boko Haram ja muut islamistiryhmät, fulanimilitantit sekä muut rikollis- ja ääriryhmät tekevät sieppauksia ja murhaavat ilman suuria seuraamuksia.

Presidentti Buharin islamistisen APC-puolueen noustua valtaan kristittyjä kohtaan tehdyt hyökkäykset ovat tulleet uskaliaammiksi ja julmemmiksi. Buhari on myös asettanut muslimeja keskeisiin rooleihin maan puolustuksessa, poliisissa ja kasvavassa määrin myös oikeusjärjestelmässä.

Osissa pohjoista Nigeriaa kristityt joutuvat elämään sharia-lain alla. Kaikki maan kansalaiset kokevat lisääntynyttä väkivallan uhkaa, mutta kristityt ovat usein aseellisten ääriryhmien erityisinä kohteina, sillä monet niistä ovat ilmoittaneet tavoitteekseen eliminoida kristittyjen läsnäolon maassa.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Nigerian pistemäärän kasvu kahdella pisteellä selittyy sillä, että kristittyjen kokema painostus on kasvanut kaikilla elämän eri osa-alueilla samalla kun väkivaltaa mittaava pistemäärä on edelleen huipussaan. Nigeria on yksi harvoja maita, jossa koronarajoitukset eivät ole varsinaisesti vaikuttaneet kristittyihin kohdistuvaan väkivaltaan. Pohjois-Nigeriassa kristittyjen kimppuun hyökätään edelleen summittaisesti ja väkivalta ja turvattomuus ovat leviämässä Etelä-Nigeriaan saakka. Aseistettuja fulaniheimon sotureita ja maantierosvoja on asettunut asumaan eteläisiin metsiin, mikä vaikeuttaa merkittävästi kristittyjen maanviljelijöiden pääsyä pelloilleen, ja he ovat uhka myös kristityille naisille ja tytöille. Vuoden 2022 World Watch LIst -raportin laatimisen aikana on käynyt yhä selvemmäksi, etteivät kristityt (eivätkä muutkaan vähemmistöt) voi odottaa liittohallituksen komennossa olevien turvallisuusjoukkojen suojelevan heitä.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Osassa pohjoisia osavaltioita yhä usemmat kristityt pukeutuvat kuin muslimit pitääkseen uskonsa salassa ja vähentääkseen hyökkäyksen uhkaa. Näissä osavaltioissa kristityiltä nuorilta saatetaan evätä pääsy korkeampaan koulutukseen ja kristittyjä on pyydetty hylkäämään uskonsa työn saamisen ehtona. Luvat kirkkojen rakennukseen sivuutetaan.

Kristityt naiset ja tytöt ovat vaarassa joutua kidnapatuiksi ja pakkonaitetuiksi. Jos kristittyjä on maansisäisten pakolaisten joukossa, heidät yleensä jätetään vaille hallituksen tarjoamaa apua.

Tilanne on erityisen hankala muslimitaustaisille kristityille. Nigerian pohjoisosissa monet ovat joutuneet jättämään kotinsa tai jopa osavaltionsa. Vastaavaa tapahtuu jonkin verran myös maan lounaisosissa.

Millaista maassa on elää miehenä?

Kristittyihin miehiin kohdistuu Boko Haramin, fulanimilitanttien sekä aseistettujen rosvojoukkojen hyökkäyksiä ja tappoja erityisesti Nigerian pohjoisosissa sekä enenevässä määrin myös eteläosissa. Suuri osa näistä väkivaltaisuuksista tapahtuu maaseudun kristittyissä yhteisöissä ja tiesuluilla.

Usein hyökkäyksistä selviytyneet siepataan ja pakkorekrytoidaan militanttijoukkoihin. Pojat ovat vaarassa joutua lapsisotilaiksi. Raportteja on myös seurakuntien johtajien ja jäsenten sieppauksista lunnaiden saamiseksi.

Myös hallituksen armeijan kerrotaan syrjivän kristittyjä, sillä heitä lähetetään usein vaarallisimmille alueille, missä moni heistä päätyy Boko Haramin ja muiden ääriryhmien tappamaksi. Kristittyjä miehiä ja poikia syrjitään myös työ- ja opiskelupaikkoja täytettäessä.

Millaista maassa on elää naisena?

Kristittyjen naisten ja tyttöjen tilanne jatkuu vaikeana. Boko Haram, fulanimilitantit sekä aseistetut rosvojoukot tekevät hyökkäyksiä kristittyihin yhteisöihin. Naisia ja tyttöjä raiskataan, tapetaan, pakotetaan seksiorjuuteen ja kidnapataan lunnaiden saamiseksi.

Erityisesti maaseudulla naisia kohdellaan miehiä alempiarvoisina, ja se tekee kristityistä naisista haavoittuvaisia paitsi uskonsa myös sukupuolensa tähden. Lisäksi naiset, jotka joutuvat elämään maan sisäisinä pakolaisina, ovat vaarassa joutua hyväksikäytetyiksi tai ihmiskaupan uhreiksi.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors on vaikuttanut Nigeriassa 1990-luvun alusta saakka. Näkymme on tukea ja kouluttaa paikallisseurakuntia, jotta niillä olisi ymmärrys kärsimyksestä ja valmiudet kohdata haavoittuvassa asemassa olevia.

Visiossamme on myös hyvä hengellinen huolenpito lapsista, taloudellinen vakaus maaseutuseurakunnissa sekä hyökkäysten kohteina olleiden kristittyjen yhteisöjen tarvitsema tuki.

Open Doors pyrkii yhdessä paikallisten seurakuntien ja yhteistyökumppanien kanssa vahvistamaan Nigerian vainottuja kristittyjä. Työmuotoina ovat opetuslapseuskoulutus, vainoihin valmistava koulutus, sosioekonomiset ja yhteisön kehittämiseen tähtäävät hankkeet, hätäapu sekä traumaterapia ja -koulutus.

Rukoile:

Rukoile, että presidentti Buhari ja maan johtajat työskentelisivät löytääkseen toimivia ja pysyviä ratkaisuja pohjoisen Nigerian turvallisuuskriisiin.

Monet kristityt ovat vakavasti traumatisoituneita: miehiä murhataan, naisia raiskataan ja siepataan, ja nuoret ovat epätoivoisia tulevaisuutensa suhteen. Rukoile heille toivoa ja paranemista. Rukoile, että Herra jatkaa heidän uskonsa vahvistamista ja että kristityt voisivat välittää toivoa myös muille.

Rukoile, että Open Doorsin työ maassa kantaisi hedelmää. Rukoile jatkuvaa suojelusta ja viisautta kumppaneillemme, joiden on matkustettava ja otettava riski joutua hyökkäyksen ja/tai sieppauksen kohteeksi. Rukoile, että työmme voisi vahvistaa Nigerian seurakuntia ja palauttaa toivoa.

Isä Jumala, rukoilemme Nigeriassa olevien sisartemme ja veljiemme puolesta. Todella moni kärsivä ihminen on traumatisoitunut ja rikki; pyydämme ihmeellistä parantumista keholle, mielelle ja hengelle. Vahvista kansasi, Herra. Rakenna seurakuntasi Nigeriassa ja tee siitä toivon majakka Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Jeesuksen nimessä. Aamen.