Heinäkuussa Laosin eteläosassa murtui pato, mistä kärsi 13 kylää. Humanitaarista apua
on saatu, mutta monet elävät edelleen kurjissa oloissa. Rukoillaan, että Jumala toteuttaisi hyvän
tahtonsa avustavien tahojen ja maan päättäjien kautta.

1. Kor. 12:6 Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta hän, joka meissä kaikissa
kaiken vaikuttaa, on sama.