Rukoillaan Bangladeshin kirkkojen ja muslimitaustaisten uskovien joulunvieton
puolesta. Pyydetään Jumalan varjelusta ja joulun sanoman iloa kristityille.

2. Tess. 1:11–12 Sen tähden me rukoilemme aina teidän puolestanne, että Jumalamme pitäisi
teitä saamanne kutsun arvoisina ja että hän voimallaan vahvistaisi teidän haluanne hyvään ja
saattaisi päätökseen ne teot, jotka todistavat uskostanne. Näin te kirkastaisitte Herramme
Jeesuksen nimeä ja hän kirkastaisi teidät, meidän Jumalamme ja Herran Jeesuksen Kristuksen
armon mukaisesti.