Uutiset
29.04.2024

Kymmenen asiaa, jotka kannattaa tietää Intian vaaleista

Huhtikuun 19. päivä alkaneet Intian vaalit ovat maailman laajin demokraattinen vaalitapahtuma, jossa on liki miljardi äänioikeutettua. Päätään nostavan hindunationalismin vuoksi näillä vaaleilla on merkittäviä seurauksia kristityille, jotka ovat Intiassa vähemmistössä.

Viimeisen vuosikymmenen aikana kristityt ovat joutuneet yhä suuremman paineen alle Intiassa. Tämä johtuu hindunationalismista, joka on merkinnyt

  • hyökkäyksiä hindulaisuudesta kääntyneitä vastaan,
  • epäilyksiä siitä, että uskonnolliset vähemmistöt eivät olisi “todellisia intialaisia” sekä
  • pakkokäännyttämistä koskevien väärien syytösten määrän kasvua.

Listasimme kymmenen asiaa Intian vaaleista, sekä siitä, miten ne vaikuttavat kristittyihin ja miten niiden puolesta voi rukoilla.

1. Intian vaalit ovat valtavat

Itse asiassa vuoden 2024 vaaleista tulee ihmiskunnan historian suurimmat demokraattiset vaalit, joissa on 960 miljoonaa äänioikeutettua. Määrä on lähes 10 prosenttia maailman väestöstä. Edellisen kansallisen äänestyksen aikana vuonna 2019 lähes 615 miljoonaa ihmistä kävi äänestämässä.

2. Intiassa on parlamentaarinen systeemi

Intian hallitus on samanlainen kuin Britanniassa siinä mielessä, että vaaleissa valitaan jäsenet parlamentin alahuoneeseen, Lok Sabhaan tai niin sanottuun Intian kansan huoneeseen. Jaossa on 543 paikkaa, ja pääministeri valitaan niiden joukosta.

3. Vaalit kestävät kauan

Koska niin suuri joukko ihmisiä äänestää ja Intia on niin suuri maa, vaalit kestävät lähes kuusi viikkoa, 19.4.–1.6.

Lisäksi Intian äänestyslaeista on suunniteltu mahdollisimman toteuttamiskelpoiset riippumatta ihmisen asuinpaikasta. Intian vaalikomission tehtävänä on varmistaa, että äänestyspaikka on jokaisen ihmisen ulottuvilla kahden kilometrin (1,2 mailin) säteellä.

Vaikka joku siis asuisi kaukaisessa kylässä Himalajan vuoristossa, vaalitoimitsijoiden on kannettava äänestyskone riittävän lähelle.

4. Intian kansalliskongressi haastaa hallitsevan puolueen

Ensisijaiset vastaehdokkaat tämänvuotisessa kilpailussa ovat hallitseva Bharatiya Janata Party (BJP) ja Intian kansalliskongressi (INC). Yleisesti ottaen INC on keskustalainen/keskusta-vasemmistolainen poliittinen puolue ja BJP oikeistolainen puolue, jonka juuret ovat hindunationalismissa.

BJP:llä on ollut merkittävää menestystä kaksissa suorissa vaaleissa, mikä merkitsee, että vuodesta 2014 pääministeri on ollut Narendra Modi.

5. Vaaleilla on merkittäviä vaikutuksia kristittyihin

Intian vallitsevalla puolueella on merkittäviä sidoksia hindutvaan. Se on ideologia, jonka mukaan intialainen identiteetti on sidoksissa hindulaisuuteen. Tästä syystä toinen voitto tämän vuoden vaaleissa saattaa merkitä jatkuvia hankaluuksia Intian uskonnollisille vähemmistöille, kuten kristityille.

“Nämä [vaalit] ovat hyvin merkittävät, koska ne ratkaisevat seuraavat viisi vuotta”, kertoo Priya Sharma*, Open Doorsin kumppani Intiassa.

“Jos nykyinen hallitus pysyy vallassa, Intia tulee muuttumaan täydellisesti hindunationalistiseksi valtioksi. Intia tulee olemaan täydellisen suvaitsematon kristityille ja muille uskonnollisille vähemmistöille.”

6. Vaalit saattaisivat jatkaa vaarallista trendiä

Vuoden 2014 jälkeen Intia on noussut WWL-vainoraportin sijalta 28 uusimman listan sijalle 11. Tämä kertoo sen painostuksen määrän, jolla Intia on puristanut kristittyä vähemmistöään.

“Lähimmän 10 vuoden aikana äärihindut ovat avoimesti uhanneet tuhota kristinuskon ja muut vähemmistöuskonnot Intiassa”, Sharma kertoo.

“Intiassa on nähty avoimia vihan ilmaisuja ja uhkauksia kristittyjä vastaan. Pastoreita, johtajia ja maallikkokristittyjä on surmattu, ja heitä vastaan on raa’asti hyökätty kirkkaassa päivänvalossa. Syytetyt ovat lisäksi päässeet vapaiksi ilman minkäänlaista rangaistusta.”

7. Käännyttämisen vastaiset lait leviävät

Teoriassa 28:sta Intian osavaltiosta 11:ssä on voimassa käännyttämisen vastaisia lakeja, joilla kielletään pakkokäännyttäminen uskonnosta toiseen. Todellisuudessa ne ovat luoneet ympäristön, jossa kääntyminen vähemmistön uskontoon on vaarallista, ellei mahdotonta.

”Intian lain mukaan kansalaiset ovat vapaita valitsemaan uskontonsa. Lain tarkoitus oli kieltää pakkokäännyttäminen ja kannustimien tarjoaminen uskonnon vaihtamiseen”, Sharma kertoo.

Hänen mukaansa äärihinduryhmät käyttävät lakeja kuitenkin väärin: ”He syyttävät pastoreita väärin perustein yllyttämisestä tai väittävät, että seurakuntien johtajat pakottavat viattomia ihmisiä Jeesuksen seuraajiksi. Nämä ääriainekset tekevät vääriä kanteita poliisiasemalle. Niiden seurauksena pastoreita pidätetään, he joutuvat oikeustaisteluihin ja heitä joutuu jopa vankilaan.”

8. Vaarana kansallinen käännytyksen vastainen laki

“Käännytyksen vastaisia lakeja oli jo olemassa kuudessa osavaltiossa ennen kuin BJP nousi valtaan kansallisessa hallituksessa. Valtaan tulon jälkeen käännytyksen vastaisia lakeja tai lakiesityksiä on annettu viidessä muussakin osavaltiossa”, Sharma kertoo.

“Useaan otteeseen on yritetty saada aikaan kansallinen käännyttämisen kieltävä laki. Jos BJP voittaa vuoden 2024 vaalit, on mahdollista, että tällaista lakia ehdotettaisiin kansallisesti.”

9. Lailla voisi olla tuhoisat seuraukset Intian kristityille

Tällaisia lakeja käytetään usein hyökkäämiseen hindulaisuudesta kääntyneitä vastaan sekä myös kaikkia pastoreita vastaan, joita on nähty evankelioimassa hinduja.

Vuonna 2023 Open Doorsin kumppanit raportoivat, että yli 2300 pastoria, johtajaa ja uskovaa syytettiin väärin perustein, pidätettiin ja/tai pidettiin vangittuina pakkokäännyttämisen epäilystä. Jos kansallinen laki hyväksytään, se voisi tehdä asioista vielä vaarallisempia.

“Jos käännyttämisen vastainen laki otettaisiin käyttöön kansallisella tasolla, tämä tuottaisi valtavaa turbulenssia kristilliselle yhteisölle”, Sharma sanoo.

“Enemmän kristittyjä saattaa joutua kidutetuiksi, hyökkäyksen kohteiksi, tapetuiksi ja pakkokäännytetyiksi takaisin hindulaisuuteen.”

10. Kristityt pyytävät Jumalaa apuun

Sharma kertoo, että Intian kirkko on kasvamassa vainosta huolimatta. Ja häntä rohkaisee kristittyjen kasvava ykseys.

“Useimmat kristityt haluavat vain äänestää hyvää hallitusta”, Sharma kertoo.

“Uskovat järjestävät rukousketjuja, paastoavat ja pitävät rukouskokouksia, jotta moraalinen, eettinen ja oikeamielinen hallitus tulisi valtaan.”

Rukoile Intian kanssa vaalien puolesta:

  • Rukoile turvallista ja oikeudenmukaista hallitusta.
  • Rukoile, että rehelliset ja viisaat johtajat pääsisivät valtaan.
  • Rukoile, että äänestysprosessi olisi reilu ja oikeudenmukainen.
  • Rukoile, että valittu hallitus loisi turvasataman kristityille ja muille uskonnollisille vähemmistöille, ja että jokaisella olisi vapaus valita uskontonsa sekä vapaus ja paikka harjoittaa uskontoaan.

*Nimi muutettu turvallisuussyistä.