Uutiset
04.08.2018

Kristittyjä pakolaisia vainotaan Ruotsissa uskonsa tähden

Open Doors teki keväällä 2017 tutkimuksen, jossa selvitettiin Ruotsiin saapuneisiin kristittyihin pakolaisiin kohdistuvaa vainoa, jonka taustalla ovat uskonnolliset syyt.

Viime vuosina monet pakolaiset ovat etsiytyneet Ruotsiin. Samalla Open Doors on saanut käsiinsä useita raportteja pakolaisista, jotka ovat joutuneet uhkailun, väkivallan ja häirinnän kohteiksi myös uudessa maassaan kristillisen uskonsa vuoksi. Siksi Open Doors teki aiheesta lomaketutkimuksen keväällä 2017.

Lue raportti

Olemme nyt koostaneet tutkimustulokset raportiksi. Se pohjautuu 123 kyselylomakkeeseen, jotka kaikki on kerätty kristityiltä pakolaisilta, joita on vainottu uskonsa tähden Ruotsissa.

LADDA NER RAPPORTEN (Svenska)
DOWNLOAD REPORT (English)
TILAA RAPORTTI

Miksi Open Doors teki tämän tutkimuksen?

Syksyn 2015 ja vuoden 2016 aikana Open Doors perehtyi lukuisiin raportteihin ja artikkeleihin, joissa kerrottiin kristittyjen pakolaisten joutuneen kokemaan Ruotsissa häirintää, uhkailua ja väkivaltaa kristillisen uskonsa vuoksi. Koska Open Doors on organisaatio, joka työskentelee vainottujen kristittyjen hyväksi ja seuraa heidän tilannettaan maailmanlaajuisesti, tunsimme velvollisuudeksemme tutkia, missä laajuudessa vainoa ilmenee Ruotsissa. Yksittäisten uskonsa vuoksi vainottujen kristittyjen antamien raporttien lisäksi aihetta ei ollut tutkittu lähes lainkaan. Siksi Open Doors päätti tehdä tutkimuksen itse.

Mitkä olivat tutkimuksen tärkeimmät tulokset?

• Ruotsissa kristittyihin pakolaisiin kohdistuvassa, uskontoon perustuvassa vainossa on kyse huomattavasti laajemmasta ilmiöstä kuin vain yksittäistapauksista. Lisäksi kristittyjä pakolaisia vainotaan kautta maan, ei pelkästään tietyillä alueilla tai kaupungeissa.
• Kristityt pakolaiset kokevat uskonsa tähden kaikkea järjestelmällisestä painostuksesta ja syrjinnästä tappouhkauksiin ja väkivaltaan.
• Monet vainon kohteiksi joutuneista ovat käännynnäisiä, jotka ovat hylänneet entisen uskonsa ja alkaneet tunnustaa kristinuskoa.
• Useimmat tapaukset eivät pelon takia päädy poliisin tietoon, mikä sekä vaikeuttaa asiaan puuttumista että vääristää tällaisia rikoksia koskevia tilastoja.
• Monet kokevat, että vastuussa olevat eivät toimi. Vaikka vainosta ilmoittaa poliisille, mitään konkreettista muutosta ei tapahdu.

Mitä toimenpiteitä Open Doors ehdottaa?

• Nopeampaa pääsyä turva-asuntoihin – vainottujen turvallisuuden on oltava keskiössä!
• Viranomaiset tarvitsevat tietoa uskonnon merkityksestä ja käännynnäisten erityisen turvattomasta tilanteesta.
• Turvapaikanhakijat ja maahan saapuneet tarvitsevat tietoa oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan Ruotsissa sekä tietoa siitä, kuinka tehdä ilmoitus poliisille, jos jonkun oikeuksia loukataan.
• Nimettömien ilmiantojen mahdollistamista, jotta ongelma tulisi näkyväksi oikeassa laajuudessaan.
• Lisätutkimusta – erityisesti käännynnäisten tilanteesta Ruotsissa.

Mitä minä voin tehdä?

• Levitä sanaa – tilaa kotiisi pakolaisraporttia painettuna versiona ja jaa sitä muille.
TILAA RAPORTTI
• Jaa sosiaalisessa mediassa linkkiä pakolaisraporttiin ja sen tuloksiin.
• Rukoile vainottujen uskonsisariesi kanssa ja puolesta.