Uutiset
14.04.2022

Kolme tapaa tukea Aasian vainottuja naisia

Kristittyjä naisia vainotaan usein sekä uskonsa että sukupuolensa vuoksi. Voit lahjoituksillasi ja rukouksillasi vaikuttaa merkittävästi naisten elämään vaikkapa eri puolilla Aasiaa. Tässä kerrotaan esimerkkejä.

Aasialaisia naisia

Filippiiniläinen Merita on yksi monista kristityistä naisista, jotka ovat hyötyneet Open Doorsin antamasta koulutuksesta ja laittaneet hyvän kiertämään. Palaamme asiaan alla.

Jokainen vainottu kristitty joutuu kohtaamaan huomattavia vaikeuksia ja vastustusta, koska seuraa Jeesusta. Vainotun kirkon naiset ovat alttiita kaltoinkohtelulle toisestakin syystä: heitä syrjitään heidän sukupuolensa takia. Tämä voi käytännössä tarkoittaa erilaisia asioita. Vainottua naista tai tyttöä saatetaan pitää toisen luokan kansalaisena ja naisen aviomies, isä tai veli voi pahoinpidellä häntä. Nainen voi myös päätyä ihmiskaupan uhriksi, hänet voidaan myydä avioliittoon tai hänestä voi tulla seksuaalisen väkivallan uhri. Hän voi myös jäädä aivan yksin huolehtimaan itsestään ja lapsistaan, jos hänen perheensä kieltää hänet hänen uskonsa takia.

Kuitenkin kaiken keskellä Jumala näkee koko ajan tyttärensä. Hän suorastaan halajaa olla tekemisissä jokaisen kristityn naisen ja tytön kanssa. Jumala muistuttaa tytärtään siitä, että Hän näkee ja tuntee tämän ja rakastaa tätä.

Eräs Jumalan toimintatavoista ovat sinun lahjoituksesi ja rukouksesi. Tässä kerromme rohkeista sisaristasi eri Aasian maista, joiden elämä on muuttunut Open Doorsin työn tukijoiden avulla – sellaisten kuin sinä!

Aikuiset oppivat lukemaan ja kertomaan evankeliumia Bangladeshissä

Lähes joka päivä Rasheda Begumia pilkataan, kiusataan ja syrjitään kylässään pohjoisessa Bangladeshissä. Koska hän varttui muslimiksi, hänen päätöksestään uskoa Jeesukseen seurasi paljon vastustusta ja vainoa. Miesten hallitsemassa yhteiskunnassa naisia syrjitään muutenkin, mutta on vielä vaikeampaa elää naisena, joka edustaa uskonnollista vähemmistöä.

“Kohtaan monia haasteita joka päivä”, Rasheda sanoo. “Ihmiset eivät pidä siitä, että toimin aktiivisesti yhteisössäni. He eivät pidä siitä, että minulla on hyvät välit naapureihini ja että olen heidän rinnallaan, kun he tarvitsevat apua.”

Oltuaan mukana Open Doorsin järjestämässä koulutuksessa Rasheda alkoi opettaa aikuisia lukemaan. Paikalliset muslimijohtajat eivät ilahtuneet siitä. He käyttivät epäsuoria keinoja yrittääkseen saada hänet lopettamaan: “He syyttivät minua monista asioista, joita en ollut tehnyt. He yrittivät hyökätä minun kimppuuni, koska en kuunnellut heitä.” Rasheda pysyi lujana ja jatkoi työtään. “Elän Herralle. En pelkää kylän johtajia. En voi lopettaa Herran minulle uskomaa työtä sen takia, että kyläläiset uhkailevat minua.”

Rasheda on saanut mahtavaa palautetta naisilta, joita hän opettaa. “Raamatun kertomukset innoittavat heitä kovasti”, Rasheda kertoo. “Käytän niitä taitoja ja oppeja, joita itse olen saanut [Open Doorsin] aikuisten lukutaito-opetuksesta. Kerron Raamatun kertomuksia ja autan naisia tarkastelemaan omaa elämäänsä niiden valossa. He haluavat yhä enemmän oppia ja kuunnella ihmeellisiä Raamatun kertomuksia. Yritän aina tukea naisia ja rohkaista heitä olemaan itsenäisiä ja ajattelemaan vapaasti, näkemään vapaasti.”

Rashedan luokassa on sekä muslimista kristityiksi kääntyneitä että musliminaisia. Oppituntien aikana useat musliminaiset ovat päättäneet uskoa Jeesukseen ja tulla kristityiksi, joskin osa heistä on tehnyt sen salaa ankaran vastustuksen takia, mitä he muuten kohtaisivat perheidensä taholta. Rasheda kastoi seitsemän naista viime vuonna, ja toiset valmistautuvat nyt kasteelle. Nekin, jotka eivät ole kristittyjä, pyytävät Rashedaa rukoilemaan puolestaan.

Rasheda iloitsee työnsä hedelmistä – ja kaikki alkoi Open Doorsin koulutuksesta, jossa opittiin opettamaan aikuisia lukemaan. Ylistys Jumalalle!

Siunaamme kankaanpunojia Filippiineillä

Filippiinien eteläisessä osassa suurin osa väestöstä on muslimeja, joten jos valitsee uskon Jeesukseen, menettää usein perheensä tuen. Tästä tietenkin seuraa tunnetasolla tuskaa. Sen lisäksi useimmille muslimista kristityiksi kääntyneistä on vaikeaa löytää työtä ja toimeentuloa elättääkseen perheitään ja ylläpitääkseen seurakuntiaan.

Kiitos Open Doorsin työn tukijoiden lahjoitusten ja rukousten on aloitettu niin kutsuttu Kalohatan Mat -projekti. Sen avulla islamista kristityiksi kääntyneille naisille aukeaa mahdollisuus ansaita toimeentulonsa, laittaa lapsensa kouluun ja olla taloudellisesti itsenäisiä. Useimpia heistä syrjitään monesta syystä – sen lisäksi, että heitä syrjitään uskonsa ja sukupuolensa takia, he kuuluvat alueen köyhimpiin ja sorretuimpiin etnisiin ryhmiin.

Huolimatta vastustuksesta, jota näiden naisten pitää kestää, he eivät ole menettäneet toivoaan. Juuri siksi projektin nimi onkin Kalohatan Mat, sillä ‘kalohatan’ tarkoittaa heidän kielellään toivoa. Projektin puitteissa naiset kehittävät paikallista taitoa punoa esimerkiksi mattoja ja köysiä pandan-puun lehdistä ja oppivat samalla myös ompelemaan nopeilla ompelukoneilla.

“En odottanut, että Jumala siunaisi minua tällaisella elämällä”, sanoo Merita, joka on osallistunut projektiin. “Voin ostaa perheelleni tavaroita, joita tarvitsemme. Jumala on siunannut minua asioilla, joita en koskaan uskonut saavuttavani. Olen onnellinen tänään. Vaikka elämässäni onkin ongelmia, olen valmis tekemään työtä Jumalalle ja palvelemaan Häntä.”

Naisten arvostus kasvaa ja avioliitot paranevat Vietnamissa

“Jumala muutti aviomieheni ja lapseni. He rakastavat ja kunnioittavat minua enemmän kuin ennen”, kertoo Binh*, joka on ollut mukana naisten Priscilla-koulutuksessa. Open Doors järjestää näitä koulutuksia työnsä tukijoiden lahjoitusten ja rukousten avulla.

Koulutuksessa naisille kerrotaan, kuinka he voivat elää Jeesuksen opetuslapsina. Heidän uskonsa syvenee, ja he vakuuttuvat omasta arvostaan Kristuksessa. Koulutuksen tarkoitus on voimaannuttaa syrjäisten maaseudun kylien heimoihin kuuluvia naisia ja auttaa heitä ymmärtämään ja toteuttamaan Jumalan heille antamaa tehtävää perheessä, yhteiskunnassa ja kirkossa. Mikä vielä parempaa, koulutukseen kuuluu osa, johon myös naisten aviomiehet osallistuvat. Sillä tavoin myös jokainen mies voi oppia, miten perhettä vahvistetaan ja oppia näkemään vaimonsa Jumalan tahtomalla tavalla. Jotkut kertovat koulutuksen vaikuttaneen samoin kuin Binhin perheessä. Sen lisäksi ohjelman puitteissa on tapahtunut, että jotkut vaimojaan pahoinpidelleet alkoholistimiehet ovat lakanneet juomasta.

“Mitä enemmän opimme Jumalan Sanaa tämän koulutuksen kautta, sitä arvokkaampia asioita löydämme ja kypsymme hengellisessä elämässämme”, Huong*, toinen kurssin osanottaja sanoo. “Opimme, että Jumalan tarvitsi muuttaa monia asioita voidaksemme elää Hänen mielensä mukaista elämää ja olla hyödyksi toisille ihmisille johdattaen monia ihmisiä Hänen luokseen.”

Huong on myös huomannut, että koulutus on auttanut ratkaisemaan sellaisia ongelmia hänen avioliitossaan, joita hän ja hänen miehensä aikaisemmin pitivät mahdottomina korjata. “Koskettavaa oli se, kun ‘menimme uudestaan kihloihin’. Se auttoi meitä sitoutumaan uudestaan Jumalaan ja toinen toisiimme. Avioliittomme uudistui Jumalan rakkaudesta, niin että meidän perheemme kautta Jumalan nimi kirkastui ihmisille ympärillämme”, hän kertoo.

“Kiitämme Jumalaa ja hänen palvelijoitaan, jotka ovat opettajia ja hyväntekijöitä ja jotka ovat auttaneet meitä niin paljon”, sanoo vielä eräs nainen, joka otti osaa koulutukseen.

Binh ja Huong kuuluvat niiden 1634 naisen joukkoon, jotka Open Doorsin paikalliset yhteistyökumppanit kouluttivat Vietnamissa vuonna 2021. Tänä vuonna tavoite on kouluttaa 2500 – 3000 uutta naista, eikä hyvä lopu siihen: ne kristityt naiset, jotka ovat käyneet kurssin, jakavat nyt oppimastaan kanssasisarilleen siellä, missä he asuvat.

*Nimet on muutettu turvallisuussyistä.

Katso video