Suljetaan rukoukseen Kabia*, iäkäs kristitty nainen, jonka ahdasmielinen islamilainen miniä ajoi pois kotoa. Eräs seurakuntalainen on ottanut Kabian kotiinsa, ja seurakuntalaiset yhdessä huolehtivat hänen tarpeistaan. Herra, lohduta Kabiaa ja auta häntä pysymään vahvana uskossaan.

Hepr. 10:24 Pitäkäämme huolta toinen toisestamme ja kannustakaamme toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin.