Maaliskuussa tulivat voimaan uudet uskontolait, jotka kieltävät kaiken uskonnollisen sisällön julkaisemisen kaikilla alustoilla. Poikkeuksena ovat ”erityisluvan” saaneet rekisteröidyt uskonnolliset yhteisöt. Laki rajoittaa huomattavasti kristittyjen pääsyä verkon hengelliseen sisältöön. Herra, osoita kristityille muita keinoja syventää suhdettaan Sinuun.

Matt. 13:43 Ovatko tuomionne oikeita, te vallanpitäjät, tuomitsetteko te ihmisiä oikein? Ette! Sydämenne halusta te teette maan päällä vääryyttä, väkivallalle te raivaatte tietä.