Kiina OD:n yhteistyökumppanit ovat aloittaneet Uuden testamentin kääntämisen eräälle buddhalaiselle vähemmistökielelle. Rukoillaan Jumalan johdatusta työhön.

2. Sam. 22:31 Jumalan ohjeet ovat täydelliset, Herran sana on kirkas ja puhdas. Kuin kilpi hän suojaa niitä, jotka hakevat hänestä turvaa.