Ylistetään Jumalaa siitä, että saamme tänään juhlia Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen syntymää! Pyydetään Häneltä varjelusta jouluaikaan maissa, joissa osallistuminen julkiseen jumalanpalvelukseen voi vaarantaa hengen.

Jes. 30:15 Näin sanoo Herra Jumala, Israelin Pyhä: – Jos käännytte ja pysytte levollisina, te pelastutte, hiljainen luottamus on teidän voimanne.