Israelissa ja palestiinalaisalueilla on Jeesukseen uskovia hyvin erilaisista taustoista ja eri uskonnoista. Rukoillaan heille kaikille voimaa ja rakentumista uskossa sekä ymmärrystä Kristukseen uskovien ykseydestä.

Room. 15:5–6:
Jumala, jolta kestävyys ja rohkaisu tulevat, antakoon teidän olla keskenänne yksimielisiä Kristuksen Jeesuksen tahdon mukaisesti,niin että te yksimielisesti, yhdestä suusta ylistäisitte Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumalaa ja Isää.